Vijesti

Četvrtak 27 February 2020

Mid-term and Final External Evaluation of the project Inclusive4All

The midterm evaluations are forward-looking and will capture effectively lessons learnt and provide information on the nature, extent and where possible, the potential impact and sustainability of the project...

Četvrtak 27 February 2020

Nastavnici oblikuju obrazovnu reformu u BiH

Uspjeh svake reforme uvjetovan je time koliko će ona podsticajno djelovati na ljude koji su dio tog sistema. Upravo su angažovani pojedinci iz struke od ključnog značaja za utvrđivanje stvarnih prepreka i nalaženje efikasnih rješenja...

Četvrtak 27 February 2020

Poziv na zaštitu izbeglica i migranata izloženih pretnjama i nasilju

Sa sedam nevladinih organizacija sa kojima sarađujemo u pružanju pomoći izbeglicama u Srbiji obratili smo se javnosti povodom zstrašivanja i nasilja u kojima učestvuju pojedinci, neformalne grupe i mediji, a čija su meta izbeglice i migranti.

Srijeda 26 February 2020

Uslovi angažmana za konsultanta/icu za razvoj obuke za lokalne medije u Tuzlanskom kantonu u skolpu projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u BiH

 

Uslovi angažmana za konsultanta/icu za razvoj obuke za lokalne medije u Tuzlanskom kantonu, u skolpu projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini

Naziv projekta:Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini

Donator: Italijanska agencija za saradnju i razvoj (AICS)

Ponedeljak 24 February 2020

Dobrobit i najbolji interes djeteta su prioriteti

"Važno je da moja djeca idu u školu. Danas bez škole nemate ništa. Ne želim da se muče kroz život kao i ja. Zahvaljujući Centru i školi, Marina zna da čita, piše i broji. Zato sad kad nešto treba da se napiše ili pročita, ona to radi za mene..."

Stranice