Anketar u okviru izrade početne studije

Uslovi angažmana

za anketara u okviru izrade početne rodno osetljive studije koja se sprovodi u okviru projekta

„Dostupno i kvalitetno obrazovanje za devojčice i dečake Rome“

Naziv projekta: Dostupno i kvalitetno obrazovanje za devojčice i dečake Rome

Trajanje zadatka: 15. septembar – 15. oktobar, 2017

Geografska područja: Grad Beograd, Pčinjski i Jablanički okrug

OBRAZLOŽENJE

Prema podacima iz popisa 2011. godine u Srbiji ima 147.604 Roma (Republički zavod za statistiku, 2013), ali mnoge studije procenjuju da je ovaj broj znatno veći.

Podaci  sa poslednjeg popisa ukazuju i na to da u okviru romske zajednice 87% populacije ima osnovno ili niže obrazovanje, a manje od 1% ima više i visoko obrazovanje (Republički zavod za statistiku, 2013). Isti podaci ukazuju i da je populacija koja je stekla samo osnovno obavezno obrazovanje pod najvećim rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti.

Romski učenici, pod teretom nemaštine, češće od ostalih vršnjaka prekidaju školovanje i od najranijeg životnog doba rade poslove za koje se uglavnom ne traži posebna stručnost kako bi obezbedili elementarna sredstva za život. U osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu često se nalaze u školama za obrazovanje odraslih, gde završavaju osnovno obrazovanje po skraćenom programu, a stopa upisa romske dece u specijalne škole je 36 puta veća nego kod ostalih. U redovnim školama je prisutno veliko osipanje romskih učenika iz obrazovnog sistema, a u škole za učenike sa smetnjama u razvoju dospevaju iz različitih neopravdanih razloga, od nepoznavanja srpskog jezika do diskriminatornih procedura. Samo 6% dece iz romskih naselja pohađa predškolsko obrazovanje, 69% dece školskog uzrasta iz romskih naselja upisuje osnovnu školu, a završava je samo 64% od broja upisane dece (taj procenat za opštu populaciju iznosi 93,4%). Situacija je još nepovoljnija kada je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje, jer samo 22% adolescenata iz romskih naselja pohađa srednju školu (procenat devojčica iz romskih naselja koje pohađaju srednju školu je 15%). 

Upravo problem ranog napuštanja i/ili isključivanja romske dece iz obrazovanja, kao i veoma mali obuhvat romske dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, jeste osnova projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za devojčice i dečake Rome“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i projektom se želi podržati formiranje efektivnih i održivih mera prevencije ranog napuštanja obrazovanja i obezbediti akcije za vraćanje dece u redovno obrazovanje.

Radi sprovođenja terenskog rada anketiranje uzorka biće realizovano na sledećim lokacijama: Grad Beograd (Novi Beograd i opština Palilula, Jablanički okrug (Leskovac i Vlasotince) i Pčinjski okrug (Surdulica, Bujanovac i Trgovište)  Save the Children će formirati tim od 6 terenskih anketara. Biće formirano nekoliko terenskih anketarskih timova kojima će koordinirati i terenski koordinator istraživanja, kao i stručno osoblje organizacije Save the Children. Nakon selekcije terenskog koordinatora, Save the Children će organizovati dvodnevnu obuku za sve članove anketarskog tima uključujući i terenskog koordinatora istraživanja.

Istraživačke aktivnosti će biti podeljene u četiri (4) faze u septembru i oktobru 2017. godine:

 1. Priprema organizacije za rad i prikupljanje osnovnih i relevantnih informacija koje će finalizirati osoblje organizacije Save the Children;
 2. Besplatna obuka istraživača i terenskog koordinatora;
 3. Terensko istraživanje (prikupljanje informacija) koju će realizovati anketari uz stručnu podršku terenskog koordinatora istraživanja, kao i osoblja organizacije Save the Children, kancelarije u Beogradu i Sarajevu.
 4. Unos podataka u relevantnu elektronsku bazu podataka (direktno u istraživačke tablete sa Android operativnim sistemom) u skladu sa ranije pripremljenim detaljnim uputstvima.

OPIS POSLA

Anketar je dužan, u skladu sa svojim stručnim kompetencijama i profesionalnim iskustvom, kao i specifičnim znanjem usvojenom tokom edukacije koju organizuje Save the Children, da aktivno učestvvuje u prikupljanju podataka na terenu od strane opštinskih službenika, škola, kao i od dece Roma i njihovih roditelja, u skladu sa dogovorenim planom.

Specifični poslovi i zadaci istraživača:

 • učestvuje na treningu terenskih istraživača, u period 15.-17. septembar 2017. godine,  koji će voditi stručno osoblje organizacije Save the Children;
 • preuzima i odgovorno profesionalno rukuje sa istraživačkim materijalima (upitnik za istraživanje, tablet sa Android operativnim sistemom koji će dobiti svaki istraživač) što potvrđuje potpisivanjem odgovorajaće izjave;
 • organizuje i realizuje terenske posete, tokom istraživačkog-terenskog rada na sledećim lokacijama: Grad Beograd (Novi Beograd i opština Palilula, Jablanički okrug (Leskovac i Vlasotince) i Pčinjski okrug (Surdulica, Bujanovac i Trgovište) tokom perioda 15. septembar – 15. oktobar 2017. godine;
 • popunjava individualne upitnike na terenu;
 • prikuplja sve informacije i podatke sa terena, a podatke unosi prema specifičnim uputstvima koje će dobiti tokom edukacije
 • svakodnevno izveštava terenskog koordinatora (telefonski i emailom) o planiranim i završenim dnevnim aktivnostima kroz kraći dnevni izveštaj koji sadrži sledeće podatke: vreme, dan, datum početka izlaska na teren; mesto u koje je toga dana otišao na teren; naziv ustanove/škole u koju je toga dana otišao na teren; broj dece koja su toga dana u potpunosti i uspešno anketirana; broj dece koja su odustala od ankete; broj roditelja koji su toga dana u potpunosti i uspešno anketirani; broj roditelja koji su odustali od ankete; broj ustanova/škola koje su istraživači toga dana posetili; informiše o prestanku rada nakon u potpunosti uspešno realizovanih aktivnosti;
 • odgovorno i profesionalno postupa  sa poverljivim istraživačkim podacima garantujući anonimnost svakog deteta i roditelja, kao i svih podataka istraživanja.

KVALIFIKACIJE/STRUČNA SPREMA I ISKUSTVO

 • prethodno iskustvo u radu sa romskim zajednicama;
 • poželjno radno iskustvo u minimalno jednom istraživačkom radu i projektima;
 • poželjno iskustvo rada i/ili volontiranja osnovnom ili predškolskom obrazovanju u Srbiji.

Veštine i sposobnosti:

 • komunikacijske i organizacijske  veštine
 • sposobnost rada u timu;
 • sposobnost samostalnog rada;
 • odlično poznavanje rada u Android OS.

PODRUČJE RADA

Anketari će raditi na sledećim lokacijama: Grad Beograd (Novi Beograd i opština Palilula, Jablanički okrug (Leskovac i Vlasotince) i Pčinjski okrug (Surdulica, Bujanovac i Trgovište)  u skladu sa dogovorenim planom rada.

BUDŽET

Terenskom istrživaču će osim honorara biti  dodatno biti nadoknađeni  putnitroškovi i troškovi komunikacije

PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Zainteresovanie kandidati treba da pošalju svoje prijave na info.nwbalkans@savethechildren.org najkasnije do srijede, 23.08.2017. godine. Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Detaljne uslove angažmana i potrebne formulare možete preuzeti ovde.

Location: Belgrade, Serbia

Contract - Part-Time

Closing date: Tuesday 22 August 2017

All jobs close at midnight UK time on the date specified

Know anyone else who might be interested in this job?
Why not share it with them?