Terenski koordinator u okviru izrade početne studije

Uslovi angažmana

za terenskog koordinatora u okviru izrade početne rodno osetljive studije koja se sprovodi u okviru projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za devojčice i dečake Rome“

Naziv projekta: Dostupno i kvalitetno obrazovanje za devojčice i dečake Rome

Trajanje zadatka: 15. septembar – 15. oktobar, 2017

Geografska područja: Grad Beograd, Pčinjski i Jablanički okrug

OBRAZLOŽENJE

Prema podacima iz popisa 2011. godine u Srbiji ima 147.604 Roma (Republički zavod za statistiku, 2013), ali mnoge studije procenjuju da je ovaj broj znatno veći.

Podaci  sa poslednjeg popisa ukazuju i na to da u okviru romske zajednice 87% populacije ima osnovno ili niže obrazovanje, a manje od 1% ima više i visoko obrazovanje (Republički zavod za statistiku, 2013). Isti podaci ukazuju i da je populacija koja je stekla samo osnovno obavezno obrazovanje pod najvećim rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti.

Romski učenici, pod teretom nemaštine, češće od ostalih vršnjaka prekidaju školovanje i od najranijeg životnog doba rade poslove za koje se uglavnom ne traži posebna stručnost kako bi obezbedili elementarna sredstva za život. U osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu često se nalaze u školama za obrazovanje odraslih, gde završavaju osnovno obrazovanje po skraćenom programu, a stopa upisa romske dece u specijalne škole je 36 puta veća nego kod ostalih. U redovnim školama je prisutno veliko osipanje romskih učenika iz obrazovnog sistema, a u škole za učenike sa smetnjama u razvoju dospevaju iz različitih neopravdanih razloga, od nepoznavanja srpskog jezika do diskriminatornih procedura. Samo 6% dece iz romskih naselja pohađa predškolsko obrazovanje, 69% dece školskog uzrasta iz romskih naselja upisuje osnovnu školu, a završava je samo 64% od broja upisane dece (taj procenat za opštu populaciju iznosi 93,4%). Situacija je još nepovoljnija kada je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje, jer samo 22% adolescenata iz romskih naselja pohađa srednju školu (procenat devojčica iz romskih naselja koje pohađaju srednju školu je 15%). 

Upravo problem ranog napuštanja i/ili isključivanja romske dece iz obrazovanja, kao i veoma mali obuhvat romske dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, jeste osnova projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za devojčice i dečake Rome“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i projektom se želi podržati formiranje efektivnih i održivih mera prevencije ranog napuštanja obrazovanja i obezbediti akcije za vraćanje dece u redovno obrazovanje.

Prve aktivnosti su fokusirane na izradu rodno osetljive početne studije koja će mapirati postojeće modele praksi prevencije ranog napuštanja i/ili isključivanja romske jece iz obrazovnog sistema, kao i za njihovo vraćanje u obrazovni sistem u Srbiji, zatim identifikovati potrebe onih škola/predškolskih ustanova na odabranim lokacijama, koje imaju najveći broj romske dece i najveći procenat ranog napuštanja redovnog školovanja. Studija takođe treba da omogući i uvid u stavove romskih roditelja/ki prema školovanju njihove dece, sa posebnim osvrtom na stavove prema školovanju devojčica, kao i na povjerenje koje romski roditelji/ke imaju u obrazovni sistem da može prevenirati diskriminaciju njihove dece po osnovi etničke pripadnosti i socijalnog statusa.

Radi sprovođenja terenskog rada anketiranje uzorka biće realizovano na sledećim lokacijama: Grad Beograd (Novi Beograd i opština Palilula, Jablanički okrug (Leskovac i Vlasotince) i Pčinjski okrug (Surdulica, Bujanovac i Trgovište)  Save the Children će formirati tim od 6 terenskih anketara. Biće formirano nekoliko terenskih anketarskih timova kojima će koordinirati 1 terenski koordinator istraživanja, kao i stručno osoblje organizacije Save the Children. Nakon selekcije terenskog koordinatora, Save the Children će organizovati dvodnevnu obuku za sve članove anketarskog tima uključujući i terenskog koordinatora istraživanja.

OPIS POSLA

Terenski koordinator istraživanja je dužan, u skladu sa svojim stručnim kompetencijama i profesionalnom iskustvom, kao i specifičnom znanju usvojenom tokom edukacije koju organizuje Save the Children, da aktivno organizuje i vodi realizaciju svih logističkih aktivnosti anketara i da izveštava osoblje organizacije Save the Children  - MEAL eksperta i sluzbenicu na programu edukacije, tokom trajanja početne rodno osetljive studije u okviru projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za devojčice i dečake Roma“.

Istraživačke aktivnosti će biti podeljene u četiri (4) faze u septembru i oktobru 2017. godine

  1. Priprema organizacije za rad i prikupljanje osnovnih i relevantnih informacija koje će finalizirati osoblje organizacije Save the Children;
  2. Besplatna obuka istraživača i terenskog koordinatora;
  3. Terensko istraživanje (prikupljanje informacija) koju će realizovati anketari uz stručnu podršku terenskog koordinatora istraživanja, kao i osoblja organizacije Save the Children.
  4. Unos podataka u relevantnu elektronsku bazu podataka (direktno u istraživačke tablete sa Android operativnim sistemom) u skladu sa ranije pripremljenim detaljnim uputstvima.

Specifični poslovi i zadaci koordinatora:

  • Učestvuje na trodnevnom treningu terenskih anketara, u periodu od 15. - 17. septembra 2017. godine,  koji će voditi stručno osoblje organizacije Save the Children;
  • Preuzima i odgovorno i profesionalno rukuje  istraživačkim materijalima (upitnik za istraživanje, 6 tableta sa Android operativnim sistemom) koje mu/joj uručuje organizacija Save the Children što potvrđuje potpisivanjem odgovarajaće izjave;
  • Aktivno organizuje i planira realizaciju terenskih poseta, tokom istraživačkog-terenskog rada u Gradu Beogradu (Novi Beograd i opština Palilula), Jablaničkom okrugu (Leskovac i Vlasotince) i Pčinjskom okrugu (Surdulica, Bujanovac i Trgovište), uz aktivnu dnevnu komunikaciju sa anketarima;
  • E-mailom šalje dnevne terenske izveštaje osoblju organizacije Save the Children zaduženom za vođenje projekta, sa sledećim podacima: vreme (u koliko sati), dan, datum početka izlaska na teren svih anketara; broj anketara koji je toga dana otišao na teren; broj dece koja su toga dana u uspešno anketirana; broj dece koja su odustala od anketiranja tokom procesa; broj roditelja koji su toga dana u potpunosti i uspešno anketirani; broj roditelja koji su odustali od anketiranja; broj ustanova/škola koje su anketari toga dana posetili; broj osoblja škola/opština/ koje su anketari tog dana uspešno anketirali; broj anketara koji su se toga dana vratili sa terena nakon u potpunosti uspešno realizovanih aktivnosti; broje dece i roditelja koje je svaki od istraživača toga dana ocenio (u slučaju dece), intervjuisao (u slučaju roditelja); procenat uspešno realizovanih procena i intervjua u odnosu na dnevni plan.
  • Prikuplja sve informacije i podatke sa terena, a podatke unosi i šalje osoblju organizacije Save the Children;
  • Odgovorno i profesionalno postupa  sa poverljivim istraživačkim podacima garantirajući anonimnost svakog deteta i roditelja, kao i svih podataka istraživanja.

Terenski koordinator o svome radu odgovara organizaciji Save the Children kao finansijeru istraživanja.

KVALIFIKACIJE/STRUČNA SPREMA I ISKUSTVO:

VSS (magistar pedagogije/psihologije);

Iskustvo u radu sa obrazovnim ustanovama u Beogradu i na jugu Srbije;

Iskustvo u radu sa decom i mladima;

Iskustvo u istraživačkim projektima.

Veštine i sposobnosti:

Koordinacijske veštine i sposobnosti;

Komunikaciione i organizacione  veštine;

Sposobnost rada u timu;

Sposobnost samostalnog rada;

Odlično poznavanje rada u Android OS.

PODRUČJE RADA

Terenski koordinator će raditi na sva tri navedena područja – grad Beograd, Jablanički i Pčinjski okrug i pratiti rad anketara.

BUDŽET

Terenskom koordinatoru će osim honorara biti  dodatno biti nadoknađeni  putnitroškovi i troškovi komunikacije.

PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Zainteresovanie kandidati treba da pošalju svoje prijave na info.nwbalkans@savethechildren.org najkasnije do srijede, 23.08.2017. godine. Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

Detaljne uslove angažmana i potrebne formulare možete preuzeti ovde

Location: Belgrade, Serbia

Contract - Part-Time

Closing date: Tuesday 22 August 2017

All jobs close at midnight UK time on the date specified

Know anyone else who might be interested in this job?
Why not share it with them?