Edukacija u cilju prevencije seksualnog zlostavljanja djece - PROJEKAT CSAPE 2022–2024

Wednesday 8 March 2023
 
Seksualno zlostavljanje djece je globalni društveni problem jer ostavlja nesagledive i dugoročne posljedice po dijete. Jedan od prepoznatih aspekata prevencije seksualnog zlostavljanja djece je omogućavanje sticanja znanja i vještina profesionalcima koji rade s djecom kako bi im pomogli da se zaštite i da na odgovarajući način reaguju kada se suoče sa bilo kojim oblikom seksualnog zlostavljanja.
 
Projekat „Edukacija u cilju prevencije seksualnog zlostavljanja djece - CSAPE 2022-2024“ (Child Sexual Abuse, Prevention and Education) kojeg finansira Evropski fond za unutrašnju sigurnost (ISF) a implementira Save the Children u saradnji sa projektnim konzorcijem koji čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Grčka i Finska, razvija program edukacije za profesionalce koji rade s djecom različitih uzrasta, koji će se temeljiti na Evropskim standardima za obrazovanje o seksualnosti (WHO 2010).
 
U cilju omišljavanja svrsishodnog programa edukacije, kreirali smo informativne upitnike smatrajući da su za relevantnost sadržaja edukacije neizostavna mišljenja profesionalaca koji rade sa djecom različitih uzrasta.
 
Stoga pozivamo sve profesionalce da, ovisno o dobi djece sa kojom rade, popune odgovarajući upitnik/upitnike dostupne na sljedećim linkovima:
 
Upitnik za profesionalce koji rade sa djecom u dobi od 5 do 11 godina (https://forms.office.com/e/MeAaNvUba0)
Upitnik za profesionalce koji rade sa mladima uzrasta od 12 do 17 godina (https://forms.office.com/e/SPng6rTKKw)
 
Navedeno istraživanje je anonimno.
 
Ukoliko, pak, želite učestvovati u narednim fazama realizacije projekta, možete navesti svoje kontakt podatke u odgovarajućem polju na kraju upitnika.
 
Prikupljeni podaci će se koristiti za razvoj materijala za obuku profesionalaca, kao i za druge eventualne materijale koji će biti razvijeni tokom trajanja projekta, uključujuči i izvještaj o rezultatima istraživanja (pri ćemu će se koristiti princip anonimnosti).