Latest news

“The things shouldn’t be as they are only because someone who is grown up said so”

Isabel* and her parents left Cuba in late 2017 and arrived in Serbia, where the family asked for asylum. Their first shelter was the asylum centre in Bogovađa and the girl made her first friends in local school.

Read the full story

Document resources

Kvalitetno i dostupno obrazovanje

Kvalitetno i dostupno obrazovanje

Pristup kvalitetnom obrazovanju hiljadama djece kojoj je ovo pravo bilo uskraćeno osnovni je cilj projekta „Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018“. Projektom su obuhvaćene tri oblasti - pristup kvalitetnom obrazovanju u oblasti ranog rasta i razvoja, uključivanje djece sa poteškoćama u obrazovni sistem, kao i podučavanje i učenje zasnovano na ishodima učenja usklađenim sa međunarodnim standardima.

Download the file

Latest videos

10 saveta za bezbednost na internetu

10 saveta za bezbednost na internetu

Iskusni jutjuberi dele sa tobom deset saveta za bezbedno korišćenje interneta. Slušaj pažljivo, koristi savete i deli dalje uz #bezbednonainternetu! Ako koristiš ...

Watch the video