Latest news

Building resilience to natural and men made disasters in schools: CHILD SAFETY FIRST

Smoke in the corridor, the long school bell sounding fire alarm, the sounds of a fire engine and ambulance, thick smoke spouting from a car in fire parked at the edge of the school yard - none of it frightened...

Read the full story

Document resources

Mapa puta borbe protiv nasilja nad djecom na internetu u BiH

Mapa puta borbe protiv nasilja nad djecom na internetu u BiH

Mapa puta borbe protiv seksualnog i drugih oblika nasilja nad djecom na internetu u Bosni i Hercegovini je dokument koji se prvenstveno bavi prevencijom online nasilja nad djecom i mladima. Ovaj dokument predstavlja polazišnu tačku za daljnje promišljanje o ovoj problematici. Svojom strukturom i primjerima dobre prakse koji se mogu ovdje naći, željelo se potaknuti stručnjake na osmišljavanje akcija u područjima vlastitih kompetencija i profesionalne djelatnosti, i to na način da one budu usmjerene prema dobrobiti djece i mladih – njihovoj zaštiti i jačanju osobnih kapaciteta za nošenje s izazovima koji prate ulazak u virtualni svijet.

Download the file

Latest videos

Save The Children - Svi smo mi djeca

Save The Children - Svi smo mi djeca

Djeca nemaju poteškoća prihvatiti različitosti. Odrasli prave razlike. Oni su često poteškoća za djecu s invaliditetom. Dijete je dijete, a ne poteškoća koju ima. Svi smo #MiDjeca.

Watch the video