Latest news

Ključ za ekonomiju zasnovanu na znanju nalazi se u STEM kompetencijama

KNOWLEDGE BEFORE ALL - Through educational reform to meaningful learning

ENABLE-BiH aims to contribute to BiH students acquiring key competences necessary for participation in the knowledge-based economy, and becoming drivers of the economic development...

Read the full story

Document resources

Vodič za sudije i tužioce

Vodič za sudije i tužioce

VODIČ ZA SUDIJE I TUŽIOCE NA TEMU VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA I ZAŠTITE MALOLETNIH LICA u Republici Srbiji namenjen je, kao što mu i samo ime kaže, tužiocima i sudijama polaznicima Osnovnog programa obuke Pravosudne akademije u Republici Srbiji i u tom smislu prati Kurikulum, razvijen i usvojen na Programskom odboru ove institucije, koja je ovlašćena za realizaciju specijalizovanih programa obuke za sudije i tužioce nosioce sertifikata za rad sa maloletnicima kao učiniocima krivičnih dela, odnosno maloletnim licima oštećenim, tj. žrtvama krivičnih dela.

Download the file

Latest videos

Sticanje znanja i kompetencija za budućnost

Sticanje znanja i kompetencija za budućnost

Save the Children za sjeverozapadni Balkan pruža podršku institucijama u reformi sistema obrazovanja kroz izradu zajedničkog jezgra nastavnih planova i ...

Watch the video