Latest news

Kroz bolje obrazovanje budućih nastavnika do boljih ishoda učenja za djecu

Projektna cjelina 1 u sklopu Projekta općeg obrazovanja – TABLA, koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i provodi Save the Children, bavi se inicijalnim obrazovanjem nastavnika u dva kantona FBiH, Sarajevskom i Hercegovačko-neretvanskom, kao i u Republici Srpskoj. Na četvrtom sastanku radne grupe za Projektnu cjelinu 1 predstavljeni su finalni rezultati rada ekspertske grupe te dokumenti koji će u toku februara 2021. biti finalizirani i predloženi ministarstvima obrazovanja, koja su još početkom projekta izrazila podršku projektnim ciljevima i aktivnostima. Ekspertnu grupu projekta TABLA ispred partnerske organizacije, Fondacija “Obrazovanje u akciji”, predvodi prof. dr. Lamija Tanović s kojom smo razgovarali o rezultatima u prvoj godini rada projekta:

Read the full story

Latest news

Nasilje, glad i nada su glavni razlozi zbog kojih devojčice izbeglice napuštaju svoje domove

Devojčice i njihove porodice koje migriraju na Balkan kao glavni razlog migracije navode konflikte, rodno zasnovano nasilje, prisilne brakove, nasilje u porodici i nemogućnost obrazovanja..

Read the full story

Document resources

Smjernice za integraciju HEART metodologije u nastavu

Smjernice za integraciju HEART metodologije u nastavu

HEART, je skraćenica za Healing and Education Through the Arts (Iscjeljenje i obrazovanje kroz umjetnosti), i jedan je od programa psihosocijalne podrške organizacije Save the Children koji se zasniva na umjetnosti, a čiji je cilj pomoći djeci izloženoj traumatskim iskustvima ili svakodnevnom stresu.HEART je prilagodljiv model, čija je namjera da se integriše u svakodnevni/sedmični rad sa djecom u vrtićima i školama ili drugim prostorima u zajednici u kojima borave djeca. Model je namijenjen djeci starosti 3 do 20 godina i trenutno se provodi u 20 zemalja svijeta. “Smjernice” uzimaju u obzir prilike u kojima se provode nastavni planovi i programi i potrebe nastavnog osoblja za ujednačenim načinom rada kroz konkretna uputstva o pružanju psihosocijalne podrške u nastavnom procesu zbog čega i nosi naziv: Smjernice za integraciju HEART metodologije u nastavne planove i programe.

Download the file