Latest news

Saveti stručnjaka organizacije Save the Children o tome kako da razgovarate sa vašim detetom o pucnjavi u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu

Pročitajte savete stručnjaka organizacije Save the Children o tome kako da razgovarate sa vašim detetom o pucnjavi u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu

Read the full story

Latest news

Postanite članovi našeg Dječijeg savjetodavnog odbora na projektu “CSAPE – Child Sexual Abuse Prevention and Education / Edukacija u cilju prevencije seksualnog zlostavljanja djece”!

Postanite članovi našeg Dječijeg savjetodavnog odbora na projektu “CSAPE – Child Sexual Abuse Prevention and Education / Edukacija u cilju prevencije seksualnog zlostavljanja djece”! Ako imate između 12 i 17 godina, volite učiti o dječijim pravima i učestvovati u kreativnim aktivnostima, ovo je prilika za vas! Tražimo djecu koja su spremna da budu aktivni članovi Dječijeg savjetodavnog odbora od maja 2023. do novembra 2024. godine.

Read the full story

Document resources

Radna Sveska - Moje putovanje u svijet osjećanja

Radna Sveska - Moje putovanje u svijet osjećanja

Ova sveska je nastala kao dio Programa za razvoj socio-emocionalnih kompetencija djece. Program promoviše pozitivan razvoj djece, koji se fokusira na nekim od postavki: • Djeca i njihova dobrobit uvijek treba da su na prvom mjestu. • Djeci se mora osigurati sigurnost i bezbjednost, ali i sloboda da aktiv- no učestvuju, istražuju, da se slobodno razvijaju i grade. • Djeca su najdragocjeniji resurs svakog društva - djeca mogu, ukoliko im se pruži podrška da pruže neprocjenjiv doprinos i podršku jedni drugima. • Djeca moraju imati priliku da aktivno učestvuju i donose odluke koje se njih tiču. • Blizak, prihvatajući odnos sa odraslim osobama pruža priliku djeci da se angažuju i da preuzmu odgovornost za svoje učenje, razvoj i život. • Odnosi sa vršnjacima su od ključnog značaja za učenje i vaspitanje – preko tih odnosa djeca uče i razvijaju se • Roditelji/porodica imaju najvažniju ulogu u pružanju podrške koja vodi do dobrobiti, učenja i razvoja djece.

Download the file