Latest news

EDUCATION GIVES HOPE FOR A BETTER FUTURE

“I used to think, I didn’t finish school, why would my children have to?” says Ifet*, father of 9 year-old Muamera* and 7 year-old Muamer*. Today, he stands for his children’s education.

Read the full story

Document resources

Priručnik za upotrebu Metodologije rada centara za rani rast

Priručnik za upotrebu Metodologije rada centara za rani rast

Metodologija rada centara za rani rast i razvoj ima za cilj kreirati programe za provođenje razvojno-edukativnih programa, unutar modela za rani rast i razvoj za svu djecu predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina, a koji su usklađeni s relevantnim standardima. Metodologija daje adekvatne smjernice i za rad s roditeljima i lokalnom zajednicom. Programi koji se u njoj nalaze su bazirani na principima unapređenja razvoja djece.

Download the file

Latest videos

Ključ za ekonomiju zasnovanu na znanju nalazi se u STEM kompetencijama

Ključ za ekonomiju zasnovanu na znanju nalazi se u STEM kompetencijama

U septembru 2016. godine organizacija Save the Children je započela s realizacijom projekta Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i ...

Watch the video