Latest news

Like a bridge across cultures: The work of cultural mediators in Bosnia and Herzegovina

Tehsin is cultural mediator for Urdu language and shares his experience working with children on the move in Una-Sana Canton, Bosnia and Herzegovina

Read the full story

Latest news

A portrait of Ana*, 15, and her mother, Nina*, who fled Ukraine to Romania because of conflict - Anna Pantelia / Save the Children

Report: One in two refugee children from Ukraine are anxious and worried about their future

Save the Children research finds 50% of children aged under 16 now experience anxiety, this figure increases to 78% for children over 16 years old.

Read the full story

Document resources

Efikasnija zaštita trudnica i majki među ženama u pokretu

Efikasnija zaštita trudnica i majki među ženama u pokretu

Analiza se bavi zaštitom i podrškom koja je dostupna ženama tražiteljkama azima, izbeglicama i migrantima u Srbiji, u oblastima rada, socijalne sigurnosti i zdravstvene zaštite. Istraživanje na kojem se zasniva analiza je sprovedeno u okviru projekta Children on the Move through the Balkans, sprovedenog uz podršku Save the Children Norway u periodu od januara do decembra 2022. Posebnu podršku sprovođenju istraživanja pružili su Centar za integraciju mladih - CIM i zaposleni u Radnoj jedinici Materinskog doma u Beogradu.

Download the file