Latest news

Children happy to go to school in Serbia

At the end of the school year, 325 refugee and migrant children attended schools in Serbia - 240 were enrolled in 35 primary schools across the country, 65 children were enrolled into 16 high schools, and 20 children attended preschool programme.

Read the full story

Document resources

Smjernice za provedbu programa iz oblasti zaštitе/spašavanja

Smjernice za provedbu programa iz oblasti zaštitе/spašavanja

Save the Children radi već devet godina na razvijanju lokalnih kapaciteta u oblasti smanjena rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini. U proteklom periodu Save the Children je uz podršku Ministarstva sigurnosti BiH i angažman radne grupe stručnjaka iz oblasti inkluzije i obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju izradio priručnik „Smjernice za nastavnike za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama – dopuna za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju“. (Bosanski jezik)

Download the file

Latest videos

Smanjenje rizika od katastrofa - rad s djecom s poteškoćama u razvoju

Smanjenje rizika od katastrofa - rad s djecom s poteškoćama u razvoju

Za vrijeme kriza, djeca su najranjivija kategorija stanovništva. Djeca s poteškoćama u razvoju posebno su osjetljiva grupa u slučajevima prirodnih ili drugih ...

Watch the video