Najnovije vijesti

Izveštaji o poroterivanju dece izbeglica i nasilju na granicama na Balkanu: januar - jun 2019. godine

U prvoj polovini 2019. godine svaki treći slučaj neregularnog potiskivanja dece sa granica je, prema svedočenjima, uključivao i nasilne mere koje je primenjivala granična policija.

Pročitajte cijeli tekst

Document resources

Kvalitetno i dostupno obrazovanje

Kvalitetno i dostupno obrazovanje

Pristup kvalitetnom obrazovanju hiljadama djece kojoj je ovo pravo bilo uskraćeno osnovni je cilj projekta „Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018“. Projektom su obuhvaćene tri oblasti - pristup kvalitetnom obrazovanju u oblasti ranog rasta i razvoja, uključivanje djece sa poteškoćama u obrazovni sistem, kao i podučavanje i učenje zasnovano na ishodima učenja usklađenim sa međunarodnim standardima.

Download the file

Latest videos

10 saveta za bezbednost na internetu

10 saveta za bezbednost na internetu

Iskusni jutjuberi dele sa tobom deset saveta za bezbedno korišćenje interneta. Slušaj pažljivo, koristi savete i deli dalje uz #bezbednonainternetu! Ako koristiš ...

Watch the video