SAVE THE CHILDREN: OBEZBIJEDITI SIGURNO OKRUŽENJE U ŠKOLAMA U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI

Utorak 5 September 2023

 

U svjetlu nedavnih tragičnih događaja u regionu koji su rezultirali sigurnosnim izazovima za učenike ulaskom u novu školsku godinu, Save the Children za sjeverozapadni Balkan naglašava potrebu za garantovanom bezbjednošću svakog učenika i učenice. Save the Children podržava sve konkretne inicijative koje će nadležne institucije u Bosni i Hercegovini poduzeti kako bi osigurale zaštitu i dobrobit svakog svih učenika.

Ističemo značaj preventivnih mjera i aktivnosti usmjerenih na razvoj i jačanje socijalnih i komunikacijskih vještina učenika kako bi se spriječili ali i prepoznali neprihvatljivi oblici ponašanja. Zalažemo se za veću prisutnost i angažman školskih psihologa, pedagoga i socijalnih radnika koji će zajedno sa nastavnim osobljem i roditeljima odgovoriti na znakove upozorenja o potencijalnom nasilju te preventivno djelovati protiv potencijalnih prijetnji. Psihološka ali i općenita podrška učenicima i školskom osoblju, presudna je u kreiranju sigurnog školskog okruženja u kojem će djeca moći nesmetano da uče, ali i da grade zdrave socijalne odnose. Kontinuirana sistematična edukacija u području mentalnog zdravlja su ključni za adekvatne reakcije na sve izazove koji mogu ugroziti sigurnost učenika i uposlenika u školama.

Takođe, pozivamo medije da s poštovanjem pristupaju pravima učenika, izbjegavajući objavljivanje informacija koje mogu ugroziti privatnost djece ili narušiti njihovu sigurnost. Prioritet u izvještavanju treba biti na mjerama prevencije i pružanju podrške svakom djetetu, izbjegavajući senzacionalistički pristup i neodgovorno izvještavanje izvještavanje. Save the Children za sjeverozapadni Balkan ostaje posvećen kvalitetnom i pravovremenom pružanju podrške sigurnosti, dobrobiti i pravima svakog djeteta. Zajedno s državnim institucijama i partnerima iz civilnog sektora, neumorno radimo na stvaranju jačeg i sigurnijeg okruženja za djecu, kako u školama tako i u široj zajednici.