Vlade koje ne rade na sprečavanju klimatske krize krše prava deteta

Utorak 19 September 2023

Komitet za prava deteta, ugovorno telo Konvencije o pravima deteta koje, između ostalog, tumači, te tako daje doprinos uspostavljanja međunarodnih standarda u oblasti prava deteta, usvojio je dokument kojim se priznaje pravo deteta na čistu, zdravu i održivu sredinu.

Ovaj dokument - Opšti  komentar 26 o pravima deteta i životnoj sredini sa posebnim osvrtom na klimatske promene, treba da pomogne vladama širom sveta da bolje brinu o pravima deteta i osiguraju da deca ta prava i ostvare.

U narednom periodu, Srbija bi trebalo da iskoristi Opšti komentar 26 da unapredi sistem i zaštiti pravo deteta na čistu, zdravu i održivu sredinu, a nedostatak akcije značiće kršenje ovog prava. Analiza zakonodavstva Republike Srbije iz perspektive prava deteta na zdravu životnu sredinu[1] ukazuje na činjenicu da je ova oblast nedovoljno prepoznata u zakonodavstvu naše zemlje, i da Srbija mora da učini više kako bi obezbedila da deca ostvaruju svoje pravo da rastu i razvijaju se u zdravom i bezbednom okruženju.

U Generalnom komentaru 26, Komitet za prava deteta konstatuje:

·       Planeta je zahvaćena trostrukom krizom, koju čine zagađenje, klimatska kriza i gubitak biodiverziteta; ova kriza predstavlja kršenje prava deteta;

·       Propadanje životne sredine utiče na svaki deo života dece i ugrožava njihovu budućnost;

·      

Nedostatak akcije da se kriza životne sredine spreči, bilo da su u pitanju vlade ili drugi akteri, kao što je poslovni sektor, dovodi do kršenja prava deteta i direktno ugrožava njihovu budućnost;

·       Deca širom sveta udružuju se da se bore za svoja prava, što dokazuje da su mnogo više od žrtvi ove krize sa nesagledivim posledicama.

Već sada, 2,4 milijarde dece širom sveta osećaju posledice klimatskih promena i njihovo zdravlje, domovi, porodice i budućnost su ugroženi klimatskom krizom, koja ima nesagledive posledice po život na planeti. Istraživanje koje je sprovela međunarodna organizacija Save the Children[2] pokazuje da će, ako se pristup klimatskoj krizi ne promeni, današnja deca živeti u svetu u kojem će biti dva puta više suša, skoro tri puta više poplava, i tri puta više propalih useva nego u vreme njihovih deka i baka. Očekuje se da se broj šumskih požara udvostruči, a broj toplotnih talasa bude čak sedam puta veći.

Komitet za prava deteta u Opštem komentaru 26. poziva vlade :

·       da se bave problemima životne sredine jer je to neodvojivo od ostalih pitanja koja se tiču prava deteta u svakoj državi;

·       da podrže decu da se bave klimatskim aktivizmom, bez da zbog toga snose posledice;

·       da informišu i obrazuju decu o pitanjima životne sredine i uključe ih u donošenje odluka;

·       da regulišu aktivnosti u industrijama i generalno u poslovnoj sferj, kako bi postojale procedure koje će zaštititi decu i prava deteta u svim delatnostima.

 

 

Saopštenje pripremili:

Save the Children  

Centar za prava deteta[1]Analizu je sproveo Centar za prava deteta u u partnerstvu sa organizacijom Save the Children; https://nwb.savethechildren.net/bs/news/deca-bez-potrebne-za%C5%A1tite-u-zakonima-o-%C5%BEivotnoj-sredini  

[2] Više o istraživanju “Rođeni u vreme klimatske krize: zašto moramo da reagujemo odmah i zaštitimo dečija prava”: https://nwb.savethechildren.net/bs/news/klimatska-kriza-%E2%80%93-budu%C4%87nost-dana%C5%A1nje-dece-su-toplotni-talasi-poplave-su%C5%A1e-i-%C5%A1umski-po%C5%BEari