Vladavina prava djeteta

Petak 8 April 2016

Odrastanje romske djece: Od rođenja u lošijoj poziciji, s diskriminacijom koja prati kao sjena

Već od malih nogu, romska djeca su na margini. Mnoga od njih pravno su nevidljiva, nikada zavedena u matične knjige, te tako uskraćena u pogledu socijalne i zdravstvene zaštite...

Petak 20 November 2015

Otvoreno pismo djece povodom Međunarodnog dana prava djeteta

Potpišimo i ratificirajmo Treći opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta!

Petak 19 June 2015

Usvojen Akcioni plan za djecu BiH

Svrha izrade ovog, trećeg po redu Akcionog plana za djecu BiH 2015 - 2018. godine je nastavak kontinuiranih aktivnosti koje se u BiH provode od 2002. godine radi provođenja Konvencije UN o pravima djeteta...

Četvrtak 28 May 2015

Romski lideri budućnosti

Isključivanje i diskriminacija sprječavaju mlade Rome da u potpunosti razviju svoje kapacitete i izgrade nezavisne i produktivne živote koji će biti od koristi za politički, ekonomski i društvenih napredak njihovih zajednica...

Četvrtak 20 November 2014

Djeca su i sadašnjost, ne samo budućnost

25 godina od usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta još je mnogo izazova. Dječija prava se i dalje svakodnevno krše širom svijeta...

Stranice