Vladavina prava djeteta

Srijeda 2 October 2019

NAGRADNI KONKURS: Dižem glas za MOJE pravo!!!

Pozivamo timove djevojčica i dječaka iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, starosti of 6 do 18 godina, da se prijave i učestvuju u obilježavanju Međunarodnog dana dječijih prava i 30. rođendana Konvencije o pravima djeteta...

Petak 8 April 2016

Odrastanje romske djece: Od rođenja u lošijoj poziciji, s diskriminacijom koja prati kao sjena

Već od malih nogu, romska djeca su na margini. Mnoga od njih pravno su nevidljiva, nikada zavedena u matične knjige, te tako uskraćena u pogledu socijalne i zdravstvene zaštite...

Petak 20 November 2015

Otvoreno pismo djece povodom Međunarodnog dana prava djeteta

Potpišimo i ratificirajmo Treći opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta!

Petak 19 June 2015

Usvojen Akcioni plan za djecu BiH

Svrha izrade ovog, trećeg po redu Akcionog plana za djecu BiH 2015 - 2018. godine je nastavak kontinuiranih aktivnosti koje se u BiH provode od 2002. godine radi provođenja Konvencije UN o pravima djeteta...

Četvrtak 28 May 2015

Romski lideri budućnosti

Isključivanje i diskriminacija sprječavaju mlade Rome da u potpunosti razviju svoje kapacitete i izgrade nezavisne i produktivne živote koji će biti od koristi za politički, ekonomski i društvenih napredak njihovih zajednica...

Stranice