Vladavina prava djeteta

Utorak 18 November 2014

Gledaj moja prava mojim očima

Ove godine, Save the Children širom svijeta godišnjicu usvajanja Konvencije UN-a o pravima djeteta obilježava uz slogan: “Gledaj moja prava mojim očima”.

Petak 31 October 2014

Ombudsmani za djecu iz cijelog svijeta u Sarajevu

Od 3-4. novembra u Sarajevu će se održati konferencija o nacionalnim institucijama za ljudska prava za djecu • Predstavnici iz preko 20 zemalja iz cijelog svijeta o ulozi ombudsmana u zaštiti prava djeteta.

Ponedeljak 14 April 2014

Od danas djeca mogu traziti pravdu na medunarodnom nivou

Od danas, sva djeca imaju na raspolaganju ovaj mehanizam pomoću kojeg mogu tražiti pravdu na međunarodnom nivou u situacijama kada smatraju da državni mehanizmi nisu adekvatno odgovorili na njihove žalbe.

Utorak 8 April 2014

LYRA – Mladi Romi u akciji

Kao društvo, i dalje smo suočeni sa izazovima registracije romske djece, osiguranjem da, kada se uključe u obrazovni sistem, postižu odgovarajuće akademske rezultate i završavaju svoje obrazovanje, pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti...

Četvrtak 27 March 2014

Specijalni izvještaj: Uloga Centara za socijalni rad u zaštiti prava djeteta

Izvještaj je nastao kao rezultat istraživanja provedenog tokom 2013. godine s ciljem da se ustanovi i sagleda što realnija slika i stanje u kojem se nalaze nadležne službe socijalne zaštite...

Stranice