Vladavina prava djeteta

Petak 20 November 2015

Otvoreno pismo djece povodom Međunarodnog dana prava djeteta

Potpišimo i ratificirajmo Treći opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta!

Petak 19 June 2015

Usvojen Akcioni plan za djecu BiH

Svrha izrade ovog, trećeg po redu Akcionog plana za djecu BiH 2015 - 2018. godine je nastavak kontinuiranih aktivnosti koje se u BiH provode od 2002. godine radi provođenja Konvencije UN o pravima djeteta...

Četvrtak 28 May 2015

Romski lideri budućnosti

Isključivanje i diskriminacija sprječavaju mlade Rome da u potpunosti razviju svoje kapacitete i izgrade nezavisne i produktivne živote koji će biti od koristi za politički, ekonomski i društvenih napredak njihovih zajednica...

Četvrtak 20 November 2014

Djeca su i sadašnjost, ne samo budućnost

25 godina od usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta još je mnogo izazova. Dječija prava se i dalje svakodnevno krše širom svijeta...

Utorak 18 November 2014

Koliko institucije primjenjuju preporuke Ombudsmana?

Okrugli sto o temi Realizacija preporuka Institucije Ombudsmana iz Specijalnog izvještaja „Uloga centara za socijalni rad u zaštiti prava djeteta“...

Stranice