NAGRADNI KONKURS: Dižem glas za MOJE pravo!!!

Srijeda 2 October 2019

Povodom 20. novembra, Međunarodnog dana dječijih prava i 30. rođendana Konvencije o pravima djeteta, Grupa međunarodnih organizacija za zaštitu djece u BiH, sastavljena od organizacija Hope and Homes for Children, Save the Children, World Vision International u BiH i mreže Snažniji glas za djecu, raspisuju: 

NAGRADNI KONKURS

na temu

 Dižem glas za MOJE pravo!!!

Pozivamo timove djevojčica i dječaka iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, starosti of 6 do 18 godina, da se prijave i učestvuju u obilježavanju ovog važnog jubileja, dajući svoj glas i mišljenje o problemima sa kojima se susreću u svojim zajednicama i širem okruženju.

Nagradnim konkursom, zainteresirani timovi pozivaju se da osmisle kampanju za društvene medije i da na kreativan i inovativan način prikažu svoje viđenje provedbe ili kršenja nekog od, za njih značajnog i, za ovu priliku odabranog, dječijeg prava.

Na konkursu mogu učestvovati grupe dječaka i djevojčica, kao predstavnici svojih škola, institucija ili drugih organizacija koje rade sa djecom.

U skladu sa interesima učesnika, kampanja može sadržavati fotografije, audio i video radove, literarne i likovne radove ili biti kombinacija svega navedenog!

Neophodno je da kampanja sadrži elemente:

- Cilj i kratak opis kampanje

- Naziv kampanje i #hashtag.

Konkurs će biti otvoren od 30. septembra do 20. oktobra 2019. godine. Tri institucije/organizacije čije kampanje budu izabrane kao najbolje će biti nagrađene nagradom po vlastitom izboru za potrebe unapređenja aktivnosti rada s djecom, u sklopu raspoloživih sredstava. Najbolje tri kampanje dobit će i stručnu podršku za realizaciju kampanje u cjelosti.

U žiriju za odabir najboljih radova biće, osim stručnog, uključen i dječiji glasovi.

Slanjem radova na Nagradni konkurs, učesnici daju saglasnost za korištenje istih u okviru kampanje koja će, povodom obilježavanja 30. godišnjice Konvencije biti provedena putem medija i društvenih mreža i ima za cilj podizanje svjesnosti o provedbi dječijih prava u BiH iz ugla onih kojih se ona najviše tiču – same djece i mladih. 

Pored kreativnog rješenja, radovi moraju sadržavati naziv institucije/organizacije koju predstavlja dječiji tim, adresu i kontakt informacije, te kratak opis grupe djece koja je radila na dostavljenom radu (starosna i rodna struktura). Radove,sa naznakom ‘ZA NAGRADNI KONKURS’, potrebno je dostaviti poštom ili e-mailom, na jednu od sljedećih adresa: 

  • Hope and Homes for Children, Himze Polovine 13A, 71 000 Sarajevo, ili putem e-mail adrese info@hhc.ba