UVODNE SJEDNICE LOKALNIH DJEČJIH PARLAMENATA ODRŽANE U CRNOJ GORI I U BOSNI I HERCEGOVINI

Thursday 25 July 2013

U maju i junu 2013, sale općinskih skupština za sjeverozapadni Balkan su svjedočile naglom padu prosječne starosti svojih korisnika kada su se okupili lokalni Dječji parlamenti i održali svoje prve sjednice na Cetinju i u Bijelom Polju u Crnoj Gori, odnosno u Vogošći, u Sarajevskom kantonu, u Bosni i Hercegovini. Formiranje Dječjih parlamenata je pomogao Save the Children, dok su za realizaciju zaslužni lokalni partneri – Centar za prava djece Crne Gore i Naša djeca iz Sarajeva.

Domaćini događaja su bili gradonačelnici i predsjednici općinskih skupština sve tri općine, dok su sjednicama prisustvovali i članovi općinskih skupština, direktori javnih poduzeća i ustanova, direktori osnovnih i srednjih škola, kao i drugi predstavnici lokalne uprave. Članovi dječjeg parlamenta su kvalitetno iskoristili ovu priliku za interakciju sa svojim odraslim kolegama.

Na ovim uvodnim sjednicama, djeca su imala priliku iznijeti svoje stavove o stanju prava djece u svojim zajednicama, ali i postaviti konkretna pitanja u vezi sa pitanjima koja ih se tiču i tražiti odgovor od nadležnih organa. Neke od tema koje su djeca navela se odnose na lokalnu infrastrukturu, kao što su osvjetljenje javnih prostora ili upravljanje otpadom, okoliš, uključivanje djece sa smetnjama u razvoju i djece koja pripadaju marginaliziranim grupama, nasilje među vršnjacima, itd. Članovi Dječjeg parlamenta su također dali konkretne prijedloge kako riješiti neke od razmatranih problema.

Donosioci odluka su bili otvoreni za ovu vrstu komunikacije, pa su postavljena pitanja shvatili ozbiljno i dali odgovore u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima. Oni su izrazili zadovoljstvo što im se ukazala prilika za interakciju s djecom na smislen i konstruktivan način. Gradonačelnik Bijelog Polja, Crna Gora, je izjavio: „Pozdravio bih rad lokalnih Dječjeg parlamenta i predložio da se sjednice lokalnih Dječjih parlamenata redovito održavaju u narednim godinama, kao dio plana rada Skupštine općine“.
Gradonačelnik Prijestolnice Cetinje u Crnoj Gori, Aleksandar Bogdanović, izrazio je zadovoljstvo činjenicom da su učenici osnovnih i srednjih škola, kroz rad Dječjeg parlamenta, iskazali je jasan interes u aktivnostima Prijestolnice. „Vrlo sam zadovoljan što kroz pitanja, sugestije i kritike djeca direktno učestvuju u kreiranju lokalnih politika od značaja za mlade", izjavio je Bogdanović.