ŠKOLOVANJE DONOSI VEĆU NADU U BOLJU BUDUĆNOST

Petak 23 March 2018

Muamera u učionici

"Nekada sam mislio, ako ja nisam završio školu, što bi morala moja djeca?" kaže Ifet*, otac devetogodišnje Muamere* i  sedmogodišnjeg Muamera*. Danas, Ifet se zalaže za školovanje svoje djece.

"Stalo mi je do školovanja moje djece, naročito kćerke. Često ćete vidjeti da romske djevojčice ne idu u školu, ali meni je veoma važno da ona stekne dobro obrazovanje. Želim da bude nezavisna, zato što romske djevojčice često pate zato što nisu završile školu. Nakon šest mjeseci odlazaka na radionice, mogao sam da kćerki da pomognem da nauči da čita i piše. Sada, ona meni čita. Zaostajala je za djecom u razredu, ali uspjeli smo da ih stignemo. Sada moja djeca izostaju iz škole samo kada su bolesna", kaže nam Ifet*.

Pomenute radionice organizovane su u okviru intervencije organizacije Save the Children sa ciljem povećanja pristupa kvalitetnom ranom obrazovanju za najugroženije djevojčice i dječake i razvoja modela za sprečavanje prijevremenog napuštanja školovanja i socijalne isključenosti. Radionice su koncipirane sa ciljem povećanja roditeljskih kapaciteta da svojoj djeci pruže neophodnu podršku da ostanu u školskom sistemu i završe osnovnu školu.

"Želim da Muamera* završi osnovnu školu, a onda i srednju. U blizini ima jedna srednja škola, tako da ćemo to moći podnijeti finansijski. Za Muamera*, vidjećemo, on ima neke poteškoće, ali mu Muamera* dosta pomaže. Pomaže mu da nauči slova i druge stvari. Jedina mi je želja da oboje završe osnovnu i srednju školu. Kćerki uvijek govorim, ako budeš vježbala, naučićeš nešto. I ona to i radi, puno vježba. Sada zna da radi matematiku, a ja sam joj pomogao da to postigne. To sam naučio na radionicama", s ponosom govori Ifet.Muamer teže radi domaći, ali mu  Muamera pomaže, ide mu boljeMuamera* sada ide u treći razred i dobar je učenik.

"Omiljeni predmet mi je bosanski, volim ga zato što puno čitamo. Volim (dječije) pjesmice. Kod kuće, kada završim domaći za školu, pomažem mami u kući. Igram se i sa drugaricom, ponekad dođe kod mene i radimo domaći zajedno", opisuje Muamera kako joj izgleda dan. Pomaže i bratu da uradi svoj domaći. "Igramo se škole, ja mu budem učiteljica i zadajem zadatke".Muamera sa školskim drugaricamaU budućnosti, želi da bude šminkerka. Za sada, mora da se zadovolji maminom šminkom za vježbu, kada joj dozvoli. "Kada dobijem dobre ocjene, da mi da se igram sa njenom šminkom, kada dobijem loše ocjene, ništa od šminke".

Muamera* se trudi da postigne dobre rezultate u školi, ali njene roditelje i nastavnike u školi brine njeno zdravlje.

"Muamera* je bistra djevojčica i zaista joj je potrebna pomoć sredine da nastavi ka boljoj budućnosti. Ima određene zdravstvene probleme, premršava je i trenutno ide na neke medicinske pretrage zato što stalno gubi na težini. Njen otac je veoma aktivan u zajednici, zalaže se za školovanje romske djece, a i redovno učestvuje na radionicama koje organizujemo za roditelje u okviru projekta koji podržava organizacija Save the Children", naglašava pedagoginja u Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić" Ismeta Begić i dodaje da je Ifet* pozitivan primjer upornosti i borbe za školovanje romske djece.

Muamerini roditelji su nezaposleni i nemaju redovne prihode. Ljeti rade na obližnjim poljima kao berači voća i povrća i tako zarade nešto novca. Ifet* smatra da je školovanje dio rješenja i sada je veoma aktivan u romskoj zajednici u nastojanjima da motiviše roditelje da svoju djecu redovno šalju u školu.

Nakon intervencije organizacije Save the Children, redovnosti pohađanja nastave u Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić" se poboljšala. U okviru ovog projekta, škola će dobiti pribor sa ciljem povećanja pristupačnosti i mogućnosti angažovanja romske djece, čime će se obezbijediti njihov bolji razvoj i napredovanje. Učenici Romi dobili su školske torbe i osnovni školski pribor. Za nastavnike su organizovani specijalni programi obuke sa ciljem da se bolje odgovori na njihove potrebe. Na kraju, radionice su organizovane za roditelje kako bi im se pomoglo da se suoče sa tekućim problemima, a svojoj djeci pruže veću podršku u školovanju.

Inkluzivno i kvalitetno obrazovanja romskih djevojčica i dječaka je trogodišnji program, čija je realizacija počela 2016. godine u 10 zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH) i Srbiji. Projekat se bavi pitanjima kao što su inkluzija i otežan pristup osnovnim uslugama - školovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti romske djece i njihovih porodica.

"Ova intervencija, uz to što u sve aktivnosti uvodi zabranu diskriminacije i podstiče jednake mogućnosti, posebnu pažnju posvećuje romskim djevojčicama koje ne idu u školu. Kroz intervenciju, pristup kvalitetnom školovanju za romske djevojčice će biti biti mjerljivo unaprijeđen, a žene/mlade majke u naseljima biće osnažene da postanu ravnopravne partnerice na promovisanju obrazovanja i poboljšaće vlastite kompetencije da pomognu djeci u savladavanju gradiva ", objašnjava Andrea Žeravčić, direktorica organizacije Save the Children za BiH.

Kroz ovaj projekat, organizacija Save the Children, partnerske škole i obrazovne institucije nastoje da povećaju pristup kvalitetnom inkluzivnom predškolskom i osnovnom obrazovanju za najugroženije dječake i djevojčice i razviju modele koji će spriječiti prevremeno odustajanje od školovanja i isključenost iz društva. Kroz realizaciju projekta, ubrzani program nastave u Tuzlanskom kantonu obezbijeđen je za djecu koja zaostaju kako bi postiglo propušteno gradivo u školi i u kratkom roku sustigao redovan program nastave.

Tokom prve dvije godine realizacije projekta, obuhvaćeno je 60 škola, 28.478 učenika i 3.372 roditelja, koji su bili direktni korisnici projekta. Uz to, 1.149 stručnjaka za obrazovanje prošlo je kroz specijalizovane programe obuke, koji su im omogućili da romskim učenicima pruže pomoć u učenju koja zadovoljava njihove obrazovne i druge potrebe. Ove aktivnosti doprinijeće smanjenju rizika od prekida školovanja.

Isto tako, cilj projekta je podići svijest javnosti o negativnim posljedicama isključivanja romske djece i porodica, kao i značaju jednakog pristupa kvalitetnom školovanju za svako dijete #bezIZUZETKA, naročito za djevojčice. Svako dijete zaslužuje #dobarpočetak.