Djeca Sirije: Uskraćena prava, tiha patnja

Četvrtak 20 November 2014

Na 25. godišnjicu od usvajanja UN-ove Konvencije o pravima djeteta i četiri godine od početka oružanog sukoba u Siriji, Save the Children i Evropska unija pozivaju svjetske vođe da ispune svoje obaveze iz Konvencije, odnosno: da osiguraju zaštitu prava djece.

Generalna skupština UN-a usvojila je Konvenciju o pravima djeteta prije 25 godina, a do danas su je potpisale i ratifikovale 194 zemlje. Do sada je ovo najprihvaćeniji međunarodni sporazum o ljudskim pravima.

Prihvatanje Konvencije pokazuje ozbiljnu posvećenost. Ono što nedostaje je provedba i volja da se osigura da svako dijete, bilo gdje u svijetu, uživa svoja puna prava. A to uključuje i djecu ugroženu oružanim sukobom u Siriji,“ izjavio je Roger Hearn, direktor regionalne kancelarije Save the Childrena za Bliski istok i Euroaziju. 

Među pravima koja garantuje konvencija su i pravo na obrazovanje, pravo na zaštitu od nasilja i zloupotrebe, kao i pravo na životni standard koji je u skladu sa fitičkim i psihičkim potrebama djece. Konvencija takođe insistira da djeca u ratnim zonama trebaju posebnu zaštitu, a da vlade moraju osigurati njihovo preživljavanje.

U vrijeme kada svijet obilježava Međunarodni dan djeteta, želimo podsjetiti potpisnike Konvencije o pravima djeteta na njihove obaveze prema djeci,“ rekla je Jane Lewis, koordinatorica za Siriju Odjela za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Evropske komisije (ECHO).

Djeca Sirije tihi su svjedoci i sudionici ratnih horora i njihovih posljedica već duže od tri godine. Mnoga djeca nisu bila u školi godinama. A ipak oni predstavljaju budućnost Sirije i mi im trebamo pružiti nadu i podršku,“ naglasila je Jane Lewis.  

Konflikt u Siriji traje tri godine, osam mjseci i pet dana – što je jedna od najvećih humanitarnih kriza ovog vremena, koja je prouzročila velike ljudske patnje i u kojoj su djeca najveće žrtve.

Ovoj djeci uskraćena su osnovna prava koja bi Konvencija trebalo da garantuje, uključujući pravo na školovanje i pravo na zaštitu,“ dodala je Jane Lewis.

Najmanje 1,6 miliona djece napustilo je svoje domove usljed konflikta i sada su izbjeglice u susjednim zemljama, dok više od pet miliona djece treba humanitarnu pomoć.

Sa svakim novim danom u ovom konfliktu, djeca Sirije su uskraćena za sve male velike stvari koje čine djetinjstvo; sigurnost doma, prijatelje sa kojima će se igrati, snove o budućnosti dok istovremeno uživaju u sadašnjosti. Sve je to zaustavljeno ili zauvijek izbrisano jer je neko, negdje, odlučio da to nije prioritet,“ istakao je Roger Hearn.

#8syrianchildren / www.8syrianchildren.com

Danas, Save the Children i ECHO, Odjel za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Evropske komisije, prenose priče samo osmero djece iz Sirije, od nekoliko miliona njih koji su pogođeni oružanim sukobom, putem web stranice www.8syrianchildren.com. Priče se mogu dalje prenositi putem Twittera koristeći hashtag #8syrianchildren.

Evropska unija (Komisija i zemlje članice) najveći je međunarodni donator u sklopu odgovora na krizu u Siriji. Save the Children, vodeća svjetska nezavisna organizacija za djecu je jedan od najvećih humanitarnih aktera na terenu koja pruža pomoć djeci u Siriji i u pet susjednih zemalja.