Izgradnja otpornosti na prirodne i druge nepogode u školama

Nedelja 5 February 2017

Nismo se plašili, znali smo šta trebamo raditi i gdje trebamo ići!”

Dim u hodniku, produženo školsko zvono koje je označilo uzbunu od požara, sirene vatrogasnog i ambulantnog vozila te gust dim koji je šikljao iz zapaljenog vozila na rubu dvorišta škole gdje su vatrogasci upriličili demonstraciju gašenja nisu uplašili 350 učenica i učenika druge smjene koji su spremno u pratnji nastavnika i drugog osoblja škole bez panike i disciplinirano u koloni po jedan napustili školsku zgradu i okupili se na ranije određenim zbornim mjestima gdje su obavljene prozivke kako bi se utvrdilo da li su svi bezbjedno napustili školu. U Osnovnoj smo školi "Ivan Goran Kovačić" u Gradačcu na jednoj od vježbi „Evakuacija i spašavanje u slučaju požara“ koje su održane u sklopu projekta „Izgradnja otpornosti na prirodne i druge nepogode u oblasti obrazovanja i u lokalnim zajednicama“ koji Save the Children provodi na područjima Gradačca, Šamca i Brčko Distrikta.

Nismo se plašili, znali smo šta trebamo raditi i gdje trebamo ići. Naučile smo da ne treba paničiti. Vježba je bila zanimljiva, najviše nam se svidjelo gašenje zapaljenog auta, čuli smo zvuk uzbune, vidjeli vatrogasce u holu i čuli vatrogasne sirene, da se desi požar znali bi šta da radimo.”, pričaju nam na zbornom mjestu nakon vježbe Lara i Sara učenice OŠ "Ivan Goran Kovačić” iz Gradačca.

U ovakvim vježbama kao i kvizovima provjere znanja održanim u sklopu završnih aktivnosti  i prezentacijama koji su nakon vježbi organizirani učestvovalo je više od 1500 učenika, učenica, nastavnika i nastavnica te školskog osoblja iz škola u spomenutim općinama/opštinama i dokazali pojačanu otpornost na katastrofe. Djeca su demonstrirala naučeno i bez panike i dodatne opasnosti se u najkraćem mogućem roku uz asistenciju nastavnika evakuisala iz škole, a “spašena” su i materijalno-tehnička sredstva.

U školskim i općinskim vježbama učestvovali su učenice i učenici osnovnih škola “Musa Ćazim Ćatić” iz Zelinje Donje, “Gornja Slatina” iz Šamca,“Safvet - beg Bašagić” i “Ivan Goran Kovačić” iz Gradačca, te Desete osnovne škole iz Bijele i Osme osnovne škole iz Brke. Dok su u vježbama pokazali praktično znanje, kroz kvizove znanja, prezentacije i prigodne predstave djeca su prikazala i znanje o prirodnim i drugim nepogodama. Završne aktivnosti održane su u sklopu jedne od komponenti navedenog projekta, a to su kampanje koje su provela Vijeća učenika iz obuhvaćenih škola i koje za cilj imaju podizanje svijesti o opasnostima od prirodnih i drugih katastrofa. Školama je u okviru Projekta donirana i oprema kojom će dodatno unaprijediti protupožarnu zaštitu i zaštitu u slučaju drugih nepogoda.

Podršku vježbama pružila je i lokalna zajednica kroz učešće timova Crvenog krsta/križa, domova zdravlja, pripadnika vatrogasnih jedinica, policije i Civilne zaštite.

Drago mi je da smo sve ono što smo tokom prethodnog perioda imali priliku učiti i o čemu smo razgovarali sa nastavnicima imali priliku i primijeniti u praksi. Prvi put sam imala priliku probati vatrogasnu opremu i vidjeti kako sve funkcioniše, i drago mi je da sam stekla i tu vrstu iskustva”, kaže nam Admira, učenica devetog razreda i predsjednica Vijeća učenika OŠ “Musa Ćazim Ćatić” iz Zelinje Donje gdje se tokom vježbe u vrlo kratkom roku 220 učenica i učenika prve smjene, s nastavnicima i drugim osobljem našlo na dva zborna mjesta u školskom dvorištu. Na isto mjesto su, nakon što je utvrđeno brojno stanje, vatrogasci evakuisali “povrijeđene” a pripadnici Crvenog krsta/križa demonstrirali pružanje prve pomoći.

“Prije svega djeca su pokazala veliki interes, željeli su naučiti što više i sve to pokazati svojim drugarima. Djevojčice i dječaci koji su glumili povrijeđene ozbiljno su pristupili ulozi, tokom demonstracije svi su se okupili da vide kako se pruža prva pomoć, vidjeli su nas i medicinske ekipe u akciji, upoznali se sa kolima hitne pomoći, i ako bi se dogodila prava situacija sigurno je da bi znali kome se obratiti i kako da se ponašaju”, kaže Kenan Mešanović, volonter - predsjednik mladih Crvenog krsta Gradačac. Nakon demonstriranja prve pomoći, vatrogasci su djeci demonstrirali gašenje vatre protupožarnim aparatima i mlazovima vode te djeci pokazali opremu kojom raspolažu.

Bilo je uzbudljivo i poučno! Imao sam priliku koristiti protupožarni aparat kada mi se jednom kući zapalio kauč, ali nisam nikad probao vodeni top!”, kaže nam Armin iz OŠ “Ivan Goran Kovačić”. Vatrogasni šmrk imao je priliku isprobati Bekir, učenik šestog razreda OŠ “Safvet beg Bašagić” kojeg su drugari tokom vježbe evakuisali u njegovim kolicima.

Imao sam i vatrogasni šljem, bilo mi je super!”, kaže Bekir, a njegova mama Fakiza dodaje da je zadovoljna što je učestvovao u vježbi:

Vidite koliko je sretan, osmijeh sve govori. Mislim da su ovakve vježbe korisne i sa većom sigurnošću Bekira dovodim u školu kada znam da su svi spremni i znaju kako da reaguju u slučaju opasnosti”, kaže nam Bekirova mama Fakiza. S njom se slaže i Senada čiji sin Edin ide u četvrti razred ove škole:

Sigurnost djece je najvažnija i kojeg god roditelja da pitate reći će vam kao i ja, a to je da podržavamo ovakve aktivnosti”, kaže nam Senada.

Učiteljica trećeg razreda iz Desete osnovne škole u Bijeloj Ivana Kovačević kaže da je na vježbi održanoj u ovoj školi djeci trebalo nešto više od minute da se bez panike i sigurno nađu na zbornom mjestu. Kaže da je zadovoljna urađenim, a ističe da je i sama prvi put imala priliku isprobati aparat za gašenje požara.

Požar je nešto što se može dogoditi i dobro je da smo svi u školi spremni i da znamo šta raditi u toj situaciji. Drago mi je da sam tokom vježbe imala priliku i isprobati aparat za gašenje, sada lakše mogu prenijeti i drugima kako se koristi, obučeni smo i za postupanje u sučaju drugih nesreća i nepogoda, i u svakom slučaju ćemo biti spremniji da odgovorimo u slučaju da se neka od njih desi”, kaže učiteljica Ivana.

Ramo Mujanović iz Profesionalne vatrogasne jedinice Brčko pratio je vježbe u Desetoj osnovnoj školi u Bijeloj i Osmoj osnovnoj školi u Brki.

Dugo sam u poslu edukacije iz oblasti zaštite od požara i mogu reći da je ovo vrlo pozitivno. Djeca i nastavnici su osjetili atmosferu, čuli sirenu, i spremniji su u pravoj situaciji reagovati bez straha i panike. Raduje to što u ovim školama imaju namjeru nastaviti sa vježbama, i nama kao vatrogascima je lakše kada znamo da imamo škole u kojima su djeca i nastavno i drugo osoblje obučeni za pravilno reagovanje u slučaju požara. Posebno što su udaljene i vatrogascima bi trebalo vremena da dođu, i sigurno je lakše kad znamo da su nastavnici spremni spasiti djecu, sebe i materijalna dobra dok mi ne dođemo, što je i cilj”, kaže Mujanović.

Njegov kolega iz Vatrogasne jedinice Gradačac Siniša Baković također ne krije zadovoljstvo viđenim:

“Djeca su reagovala odlično, sarađivali su, i što je najvažnije sve je prošlo bez ikakve gužve, panike ili zastoja. Dobro su reagovali na naše prisustvo u školi, pratili dodatne instrukcije i s pažnjom posmatrali i učestvovali u demonstriranju opreme. Kada se dogodi požar potrebno je brzo i adekvatno djelovati, i nama je drago da u našoj zoni sada imamo tri škole u kojima su svi spremni na pravi način odgovoriti na požar ili druge nepogode te nam tako uveliko olakšati posao u slučaju da se nešto desi.“

Direktorice i direktori škola aktivno su s osobljem učestvovali u projektu, pripremi i provođenju vježbi i kvizova. Kroz učešće svih relevantnih aktera i direktnu podršku predstavnika organizacije Save the Children za svaku školu koja je učestvovala u projektu urađene su smjernice za postupanje i plan evakuacije sa jasno ucrtanim pravcima evakuacije i zbornim mjestima.

Kroz ovakve stvari na neki način”uozbiljujemo” djecu, ali i nastavno i drugo osoblje škole, i svi skupa su imali priliku i praktično primijeniti ono što su tokom trajanja projekta učili kroz radionice i na čemu su zajedno radili.  Kroz vježbu smo mogli vidjeti eventualne propuste i saznati šta treba popraviti. Drago mi je da su roditelji upoznati sa svim i njihove reakcije koje smo dobili su vrlo pozitivne, a tokom projekta i sami su mnogo toga mogli naučiti od djece. Važno je i da sada imamo smjernice za postupanje, imamo svoj plan, u nastavku ćemo razrađivati detalje i cilj nam je da ubuduće u svakom polugodištu imamo po jednu vježbu”, kaže Petar Mendeš, ravnatelj Desete osnovne škole u mjestu Bijela kod Brčkog. Direktorica OŠ “Gornja Slatina” iz Šamca Cvijeta Jović potcrtava kako je sigurnost djece nešto na čemu treba kontinuirano raditi. Direktorice i direktori ostalih škola također su sličnog mišljenja i tvrde kako će najmanje jednom godišnje imati slične vježbe, a nadaju se da će potpisani memorandumi o saradnji između aktera te smjernice i planovi za postupanje poslužiti i ubuduće kako bi i sljedeće generacije imale priliku učestvovati u vježbama.

“S aspekta civilne zaštite ovaj projekat je višestruko važan. Kroz razne aktivnosti povezani su svi akteri, jasno je definisano gdje je kome mjesto, sinhronizirane su aktivnosti, a kroz vježbe se moglo vidjeti kako sve to funkcioniše u stvarnoj situaciji i nakon analize će se utvrditi u kojim segmentima su potrebne korekcije kako bi se usavršile preventivne mjere i u budućnosti u slučaju prirodnih i drugih nepogoda izbjeglo stradanje ljudi ili uništenje materijalno tehničkih sredstava”, kaže Isam Sendić, šef Službe Civilne zaštite općine Gradačac.

Sve vježbe kao i ranije aktivnosti u kojima je bio sa članovima općinskih radnih grupa je pratio Dragan Ličanin iz organizacije Save the Children koji je bio zadužen i za zadimljavanje prostorija kako bi sve bilo što realističnije.

“Cilj je podizanje otpornosti škola, djece i nastavnika kako bi znali spremnije odgovoriti na prirodne i druge nepogode. Djeca su kroz vježbu vidjela i osjetila kako sve to o čemu su učili tokom trajanja projekta izgleda, pokazala su da znaju i da mogu, u tome su im pomogli nastavnici, osoblje škola i lokalna zajednica, a mi kao organizacija smo bili na raspolaganju svima njima kako bi sve proteklo što bolje”, kaže Ličanin.

Direktor programa organizacije Save the Children Ahmed Pjano zadovoljan je urađenim. Uz važnost organiziranja vježbi u kojima su učestvovala djeca, ali kroz koje su aktivirani i svi ostali akteri kao što su vatrogasci, policija ili zdravstvene ustanove, ističe opotrebu da se s djecom radi kontinuirano.

"Posebno je bitno podići svijest donosilaca odluka i nadležnih institucija koje imaju obavezu da posebnu pažnju posvete djeci, ne samo kada se desi krizna situacija, već i u fazi promišljanja i planiranja za šta su posebno bitni planovi postupanja koji su izrađeni. Projekat je usmjeren i na roditelje, kod kojih je također podignuta svijest o potrebi izgradnje otpornosti na prirodne i druge nepogode. Ono što smo vidjeli iz do sada urađenog jeste opredijeljenost svih aktera da se radi na tome kako bi se proces nastavio i nakon okončanja projektnih aktivnosti", kaže Ahmed Pjano.

Kako biste vidjeli kako su vježbe izgledale u praksi, pogledajte ovaj video: https://www.youtube.com/watch?v=2spEnjF1zb0

Takođe, pogledajte i edukativne video klipove u kojima nam učenici i učenice iz Gradačca i Brčko Distrikta pomažu u izgradnji škola otpornih na katastrofe: https://youtu.be/FAfxwxnDBy8