Kako zadržati djecu u školi - i obezbijediti im budućnost

Nedelja 24 September 2017

Borba protiv divova - siromaštvo, diskriminacija, isključenost iz društva

Kao najbrojnija manjina u Bosni i Hercegovini (BiH), Romi su ujedno i najveća grupa koja je kontinuirano izložena predrasudama, diskriminaciji i isključenosti iz društva. Istraživanja pokazuju da je očekivani životni vijek Roma i dalje ispod evropskog prosjeka. Većina ne završava ni osnovnu školu, svega će nekolicina završiti srednju školu, a još manje će diplomirati na fakultetu. Romska udruženja objašnjavaju ovu situaciju neefikasnom realizacijom Akcionog plana za Rome, neadekvatnim obrazovnim i socijalnim politikama, siromaštvom i teškim socijalnim i finansijskim okolnostima.

Život u maloj zajednici nije ni u čemu drugačiji. Bilalovac je selo centralnoj Bosni sa svega 1100 stanovnika - uključujući 400 Roma, koji uglavnom žive u maloj zajednici Hrastovi. U osnovnu školu u ovom selu upisano je manje od 50 romske djece. Siromaštvo je, zasigurno, osnovni razlog neškolovanja djece, ali postoje i drugi razlozi. Mnoge porodice privremeno se sele u zemlje Evropske unije, gdje rade teške fizičke poslove, često opasne, na crno i za male pare, da bi prehranili porodicu u preostalo vrijeme tokom godine. Sa sobom vode djecu; čak i kada djeca pohađaju školu u stranoj zemlji, postupak priznavanja u BiH je dugotrajan i skup, tako da djeca zaostaju za svojim vršnjacima. Isto tako, ima roditelja koji ne vide razlog da im djeca pohađaju školu nakon prvog razreda kada uče da pišu i brojeve, pošto ih skoro niko i neće zaposliti čak i da imaju svjedočanstva viših razreda.

Tokom rada: Kako promijeniti stvari

Dalia*je odvažna sedmogodišnjakinja koja mami već sad pomaže da se izbori sa teškim uslovima života. Njih dvije žive same, a njena mama Zerina* - nepismena i sa oštećenjem sluha - čini se što je u njenoj moći da je prehrani i obezbijedi krov nad glavom. Zerina nema prihode i najviše je rastužuje kada mora da isprati kćerku praznih ruku. "Nemam ništa da joj dam. Nepismena sam, ne čujem dobro i često ne razumijem šta mi ljudi govore. Ali ona razumije i objašnjava mi, prava je pametnica. Mama me nije dala u školu i ne znam da napišem čak ni svoje ime. Zato školujem Dalilu, ne želim da bude nepismena, naučiće. Ne mogu joj pomoći sa pisanjem, ali ona to sve sama, ne želi da zaostaje", kaže nam Zerina s ponosom.  "Žao mi je našeg teškog života zbog nje. Sama sam je podigla, niko mi ništa nije dao. Zbog nje idem od kuće do kuće i molim za bilo kakvu pomoć".

Dalila je krenula u prvi razred u osnovnu školu Kiseljak 1 - Bilalovac u septembru 2016. godine. Pošto je škola jedna od škola partnera organizacije Save the Children i radi na projektu "Inkluzivno i kvalitetno obrazovanje romskih djevojčica i dječaka", Dalila je dobila osnovni školski pribor, a u školi svakog dana dobija užinu. Njena mama je uključena u radionice čiji je cilj jačanje roditeljskih kapaciteta.

Ovo je trogodišnji projekat koji se od 2016. godine realizuje u pet regija u BiH i tri u Srbiji. Bavi se pitanjima kao što su: inkluzija i otežan pristup osnovnim uslugama - školovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti romske djece i njihovih porodica.

Cilj projekta je obezbijediti iste uslove za romske djevojčice i dječake van školskog sistema ili u riziku od napuštanja školovanja tako što će im se u obrazovnom sistemu pružiti podrška u obliku udžbenika, užine, prevoza i dodatne stručne podrške školskog osoblja. Kroz ovaj projekat, organizacija Save the Children, škole partneri i obrazovne institucije nastoje da povećaju pristup kvalitetnom inkluzivnom predškolskom i osnovnom obrazovanju za najugroženije dječake i djevojčice i razvije modele koji će spriječiti prevremeni prestanak školovanja i isključenost iz društva.

Učiteljica prvog razreda Zekira Zrno kaže da se stopa napuštanja školovanja postepeno pada. "Nekada je bilo mnogo gore, djeca bi napustila školu još u prvom razredu. Danas, roditelji bolje shvataju zašto im je škola potrebna, bili su u drugim zemljama, sada znaju da moraju da nauče strane jezike i računare . . .".

Kroz realizaciju projekta, program ubrzane nastave je obezbijeđen za djecu koja zaostaju kako bi postigla propuštenu nastavu i u kratkom roku prešla na redovan program. Projekat takođe podrazumijeva opremanje izabranih škola sa ciljem povećanja pristupačnosti i mogućnosti angažovanja romske djece, čime će se obezbijediti njihov bolji razvoj i napredovanje. Pored toga, projektne aktivnosti obuhvataju podršku djeci kroz posebno koncipirane programe obuke koji se bave njihovim potrebama, uključujući vještine za svakodnevan život i pozitivno roditeljstvo, sa fokusom na mladim majkama u  romskim zajednicama.

Po završetku: Napredak u angažovanju svih subjekata

Dalila se sada sprema za drugi razred. Budućnost joj je svjetlija uz pomoć koju dobija u školi. Školski pribor i užina više nisu problem, sada se može okrenuti postizanju dobrih rezultata i nadati boljoj budućnosti - budućnosti sa solidnim poslom i boljim životom za nju i njenu mamu.

Roditeljski sastanci koristiće i Zerini, koji su doveli do boljeg razumijevanju u okviru zajednice kod školskog osoblja, što je rezultiralo uzajamnom podrškom - psihološkom, a ponekad i administrativnom i pomoći u priboru.