Kreiranje okoline za djecu otporne na katastrofe

Utorak 13 October 2015

Danas obilježavamo Međunarodni dan smanjenja rzika od prirodnih i drugih nesreća – prilika za podsticanje svih građana i vlada da učestvuju u izgradnji zajednica otpornih na katastrofe.

Prirodne nesreće koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu (BiH) i Srbiju tokom 2014. godine, uzrokujući ogromnu materijalnu štetu i direktno ugrožavajući 3,27 miliona osoba u ove dvije zemlje, osvijestile su relevantne aktere o potrebi unaprijeđenja sistema zaštite i pripremljenosti, kako bi se umanjili gubici u slučajevima prirodnih i drugih nesreća. Nakon aktivnog angažmana na pružanju pomoći ugroženima u poplavama i klizištima iz 2014. godine, Save the Children se sada fokusira na programe smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća (eng. Disaster Risk Reduction – DRR).

DRR program Save the Children-a provodi se na šest lokacije u BiH - Gradačac, Šamac, Maglaj, Srebrenica, Sanski Most i Brčko Distrikt i jednoj u Srbiji – Obrenovac. Ove lokacije izabrane su zbog velike štete koja je nastala na ovim područjima usljed poplava 2014. godine.

Kroz ove projekte, Save the Children se planira fokusirati na rad sa ključnim akterima u lokalnim zajednicama, koji prvi reaguju u slučjevima prirodnih i drugih nesreća, kako bi osigurali da su adekvatno edukovani, imaju kapacitete i uspostavljene procedure za brzu reakciju. Planirano je da se ovi ciljevi postignu kroz razvoj i provođenje planova zaštite i spašavanja koji uključuju jasne protokole i standardne operativne procedure za zaštitu djece u vanrednim situacijama na lokalnom nivou. Ove planove već su usvojile opštine Gradačac i Šamac, te osnovne škole “M. Ć. Ćatić” i “S. B. Bašagić” iz Gradačca i “Novi Šeher” i “Maglaj” iz Maglaja.

„Kao organizaciji koja u primarni fokus stavlja unapređenje položaja i zaštitu djece, nama je bitno da su akcioni planovi fokusirani na djecu, da svi akteri stavljaju djecu u prvi plan, i da se određene aktivnosti koje će se raditi sa djecom, nastavnicima i upravama škola, prenesu na ovaj viši nivo, nivo lokalne zajednice. Kroz ovaj projekat nastojaćemo da integriramo naša iskustva i metode rada sa djecom u vanrednim okolnostima u planove za postupanje u slučaju prirodnih ili drugih nesreća,“ istakla je direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić.

Kako bi se osigurala puna provedba ciljeva programa, Save the Children je potpisao memorandume o razumijevanju sa relevantnim opštinskim vlastima, te predstavnicima osnovnih i srednjih škola koje učestvuju u provedbi programa.

„Ovo je sveobuhvatan projekat koji podrazumijeva sve moguće oblike katastrofa koje nas mogu zadesiti, postupanje u ovim katastrofama, planove i obuku, procjenu ugroženosti koja je sveobuhvatna, sadržavaće elemente koje je spremila republička civilna zaštita, javna preduzeća i Save the Children, u svakom slučaju, imaćemo veoma realne podatke, obuku na terenu i konkretna zaduženja, i ubijeđen sam da će u slučaju bilo kakvih elementarnih nepogoda posljedice biti minimalne,“ izjavio je načelnik opštine Šamac Savo Minić

DRR program se u BiH provodi u uskoj saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i njegovim Odjelom za zaštitu i spašavanje.

„Ovaj projekat nastavak je duže saradnje koju Ministarstvo sigurnosti ima sa Save the Children. Vrlo je važno da ove opštine dobiju procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i planove zaštite i spašavanja u skladu sa entitetskim procjenama i evropskim standardima koji se primjenjuju u ovoj oblasti. U proteklom periodu bilo je dosta problema vezano za poplave, klizišta, bilo je lutanja i mi želimo kroz ovu obuku da oni usvoje standarde koji se primjenjuju u razvijenim zemljama i da spremno dočekaju eventualne rizike na području ovih opština,“ naglasio je šef Odjelom za zaštitu i spašavanje Idriz Brković.

Od januara 2015., kada je počela provedba programa, do danas, 42 predstavnika lokalnih vlasti, javnih i obrazovnih institucija učestvovali su u četiri obuke s ciljem unapređenja njihove pripremljenosti, te jačanja njihovih kapaciteta za brz i adekvatan odgovor u slučajevima prirodnih i drugih nesreća. Programi obuke posebno su dizajnirani kako bi se predstavili standardi iz oblasti smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća, sistema zaštite i spašavanja i relevantne legislative, te kako bi se revidirale postojeće procjene rizika ugroženosti koje institucije koje učestvuju u programu imaju usvojene.

„Već tokom prve prezentacije uočila sam da posjedujemo jako siromašne informacije što se tiče oblasti zaštite i spašavanja, nadam se da ću u svoju školu donijeti što više saznanja koje mogu prenijeti svojim kolegama, i da ćemo na taj način poboljšati sigurnost naših učenika, jer naša škola je najbrojnija škola na području opštine Gradačac,“ izjavila je nakon obuke u maju 2015. pomoćnica direktora OŠ “Safvet beg Bašagić” Amela Mehmedović.

U drugoj fazi provedbe projekta u BiH Save the Children namjerava osigurati da djeca predškolskog i školskog uzrasta, kao i njihovi nastavnici, imaju relevantne informacije i vještine kojima će ojačati njihova otpornost i kapacitet da zaštite sami sebe i svoje vršnjake u slučaju prirodne ili druge nesreće. Planirane radionice uključuju i vježbe i simulacije različitih katastrofa kako bi se podigla svijest i osiguralo praktično znanje.

U Srbiji je Save the Children počeo sa razvojem metodologije za uključivanje DRR-a u vannastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, izgrađujući kapacitete školsih uprava, nastavnika i učenika da se nose sa rizicima od prirodnih nesreća, kao i razvijajući školske planove zaštite i spašavanja. Do sada je 40 nastavnika iz Obrenovca unaprijedilo svoje znanje o DRR pitanjima, te povećalo kapacitete za direktan rad s djecom kroz obuke i mentorsku podršku. Dodatno, kroz obuke u sklopu vannastavnih aktivnosti unaprijeđeni su i kapaciteti 956 učenika iz tri osnovne i jedne srednje škole da adekvatnu reakuju u slučajevima prirodnih nesreća. Ministarstvo obrazovanja Srbije podržalo je napore Save the Children-a u ovoj oblasti, te je organizacija postala i zvanični član međusektorske grupe za integraciju DRR-a u zvanični nastavni plan i program.

„Zemljotres“ je bio tema radionice koja se u junu održala za učenike OŠ “Posavski partizani” u Obrenovcu. „U toku radionice kod učenika se razvijala odgovornost, solidarnost u smislu međusobnog pomaganja i pružanja podrške u teškim i neočekivanim situacijama. Radionice ovakvog tipa su veoma značajne i potrebno ih je organizovati u školama, jer samo ovim putem učenici dolaze do saznanja o opasnostima od katastrofa i načinima reagovanja u slučaju istih. Škole bi putem radionica omogućile bezbedniji boravak dece i njihovu lakšu evakuaciju u slučaju potrebe. Ova stečena iskustva učenici mogu primenjivati i u situacijama van škole,“ ispričala je nastavnika fizike iz ove škole Maja Dimković.

Unapređenjem kapaciteta svih aktera, uključujući opštinske vlasti, lokalne službe za zaštitu stanovništva, obrazovne institucije, civilnu zaštitu i civilno društvo (kao što je Crveni krst/križ), Save the Children namjerava poboljšati položaj djece i osigurati da su njihove potrebe u slučaju prirodnih ili drugih nesreća adekvatno planirane kako bi bile pokrivene u prvoj reakciji kao i u narednim fazama odgovora na varednu situaciju na lokalnom nivou.