Kutak za djecu - spas u situacijama elementarnih nepogoda

Petak 6 March 2015

Bolja pripremljenost škola i vrtića za reakciju u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa ocijenjena je kao najvažniji korak u uspostavljanju boljeg sistema zaštite djece u vanrednim situacijama. Naime, o ovoj temi raspravljali su predstavnici 38 Kutaka za djecu koji su uspostavljeni nakon katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini (BiH) 2014. godine, sa predstavnicima lokalne, entitetske i državne vlasti, koji su se okupili 5. marta u Sarajevu.

Organizacije Save the Children, UNICEF i World Vision BiH, u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti BiH, organizovali su konferenciju pod nazivom “Djeca prije svega: Mehanizmi zaštite u situacijama elementarnih nepogoda“ kako bi se predstavio rad Kutaka za djecu, ali i uspostavila platforma za razmjenu iskustava i preporuka koje se mogu primijeniti u sličnim situacijama u budućnosti.

Konferencija je otvorena izložbom fotografija i dječijih radova iz Kutaka za djecu pod nazivom „Jedan dan odrastanja“, a dječaci i djevojčice iz Kutka za djecu Begov Han i članovi Sarajevo Drum Orchestra izveli su ‘Himnu hrabrosti’ koju su napisala djeca kutka, kako je kazala Edina, jedna od autorica – kao dječiji prkos majskim poplavama i klizištima.

“Himna je slika našeg i slika svih ostalih kutaka, i u ime sve djece želim da se zahvalim svima vama koji ste nam omogućili da nastavimo s djetinjstvom i pored strašnih poplava koje smo doživjeli”, kazala je Edina nakon izvođenja ‘Himne’.

U vanrednim situacijama, kutak za djecu pruža najmlađima sigurno okruženje koje im pomaže da vrate osjećaj normalnosti i strukture kroz organizirane aktivnosti za igru, druženje, učenje. Daje im priliku da izraze svoje strahove i razloge za radost. Na taj način djeca mogu da ponovno izgrade svoju otpornost koja im omogućava dalji razvoj i smanjuje neposredne rizike kojima su izloženi nakon prirodne katastrofe. Ovi prostori, koji su otvoreni na 38 lokacija u BiH, bili su neizmjerna pomoć djeci u oporavku od pretrpljenih trauma i šoka uzrokovanih poplavama i klizištima koje su se desile tokom 2014. godine u BiH. Save the Children uspostavio je ukupno 25 kutka za djecu, od toga 19 u BiH i 6 u Srbiji, te 18 mobilnih kutaka koji su posjećivali najpogođenija područja u obje zemlje.

„O tome koliko su bili važni Kutci za djecu u periodu poslije poplava svjedoče izjave roditelja i djece koje smo prikupili na terenu, koji potvrđuju da su kutci istinski doprinijeli oporavku djece nakon pretrpljene traume i šoka. I ono što je posebno važno nakon ove humanitarne intervencije jeste da su stvoreni uslovi da se u slučaju novih elementarnih nepogoda brzo mobiliziraju ljudskih i drugi resursi u lokalnim zajednicama kako bi se djeca zbrinula i kako bi im se pružila psiho-socijalna podrška ako to bude neophodno“ kazala je Andrea Žeravčić, direktorica organizacije Save the Children.

Sarah Bearup, nacionalna direktorica organizacije World Vision Bosne i Hercegovine kazala je kako je naziv konferencije ‘Djeca prije svega’ ujedno i poruka gdje treba da bude mjesto svoj djeci. „Kada se ovakve nepogode dese, djeca su obično najizloženija povredama i ostalim opasnostima. Kutci za djecu su jedan od načina na koji se prioritizira briga za djecu i njihova zaštita u kriznim situacijama”.

Prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH, procjenjuje se da je oko 60 odsto djece u BiH pogođeno posljedicama poplava. “Cilj ove Konferencije i mjera koje smo provodili i provodimo svi zajedno jeste osigurati da se u skladu sa odredbama Konvencije o pravima djeteta omogući da i u uslovima prirodnih nepogoda djeca nastave sa djetinjstvom i obrazovanjem”, izjavio je na otvaranju konferencije zamjenik ministra sigurnosti BiH Mladen Čavar.

Tokom konferencije predstavljen je i Priručnik za zaštitu djece u kriznim situacijama. „Želeći da osigura kvalitet i konzistentnost, UNICEF je inicirao razvoj Minimalnih standarda za Kutke za djecu prilagođene ovdašnjem kontekstu. Danas su ovi standardi dostupni i spremni, kao i ostale lekcije naučene u prošlogodišnjoj krizi i mogu poslužiti kao jak oslonac za zaštitu djece u slučaju eventualne buduće krizne situacije”, izjavio je dr. Ayman A. Abulaban, predstavnik organizacije UNICEF u Bosni i Hercegovini.

Kutci za djecu su otvoreni diljem BiH uz podršku: Europske unije kroz Program za oporavak od poplava, UNICEF-a, Švicarske vlade, Švedske agencije za međunarodni razvoj, BASF-a, Vlade Malte, Save the Children-a i World Vision-a. Kratki dokumentarni film o radu Kutaka za djecu možete pogledati ovdje