On-line nastava za sve: Kako da naše on-line učionice učinimo inkluzivnim?

Utorak 31 March 2020

Pojavom koronavirusa (COVID-19), za većinu ljudi u našoj državi život se iz jednog dana u drugi rapidno preokrenuo naopako. U pokušaju da se uspori širenje globalnog virusa, škole i univerziteti u više od 120 zemalja širom svijeta zatvorile su vrata svojih objekata, osiguravši tako da njihovi učenici_e studenti_ce ostanu kod kuće.

Ove izmjene pogodile su skoro tri četvrtine svjetske studentske populacije, procjenjuje se oko 1,2 milijarde učenika_ca. Očekuje se da će taj broj porasti s obzirom da se Coronavirus i dalje širi.

Vlade i zajednice sada moraju djelovati kako bi se osiguralo da milioni ranjive djece ne gube na kvalitetnom obrazovanju. Preko noći je roditeljima/starateljima uručena nastavnička literatura sa zadatkom da pomognu u podučavaju svoje djecu na daljinu. Za mnoge od njih, obrazovanje kod kuće je nepoznat teritorij, što im izaziva strah. S druge strane, nastavno osoblje se suočava sa novim izazovom - podučavanjem svojih učenika_ca na daljinu, koristeći se modernim tehnologijama. Međutim, on-line učenje moćan je alat obrazovnih ustanova samo ako je dostupan svima.

Važno je da i u ovim kriznim momentima ne zaboravimo da nastavni process učinimo što inkluzivnijim i prilagodimo potrebama svih učenika. Usluge, programi i aktivnosti putem interneta moraju biti dostupni svima, osim ako se ne osigura jednako učinkovit alternativni pristup. Kako bismo u tom nastojanju podržali naše nastavnike_ice, tražili smo savjete od stručnjaka_inja za inkluzivno obrazovanje iz Centara za razvoj inkluzivnih praksi Tuzlanskog kantona.

U nastavku su njihove preporuke za prilagođavanje nastavnih materijala prilikom pripreme on-line nastave:

  • Osigurajte da vam video kamera i mikrofon na računaru ispravno rade. Prethodno se uvjerite u ispravnost audio/video postavki i testirajte ih sa učenicima_ama. Pripremite učenike_ce za ono što ćete pokriti kroz nastavu, koju tehnologiju koristite i šta bi trebali raditi u slučaju problema. Potaknite ih da pronađu miran prostor, gdje im pozadinska buka neće odvraćati pažnju. Imajte razumijevanja da nemaju svi učenice_ce tu mogućnost. Provjerite sa svojim učenicima_ama individualno šta ih ometa kod kuće i pokušajte naći način da to zajedno ublažite.
  • Imajte čvrst okvirni plan predavanja s aktivnostima i sigurnosnim kopijama. Sve što namjeravate predstaviti učenicima_ama, također bi trebalo biti dostupno na drugoj platformi, gdje studenti mogu samostalno pristupiti materijalu. Imajte rezervni plan za slučaj da tehnologija zakaže. Ostavite materijal i radni list dostupan svima na e-mailu ili drugim web-aplikacijama.
  • Pazite kako koristite prozor za chat. Može se koristiti za komentare / pitanja u toku nastave, ali trebate znati da nećete moći vidjeti ovaj prozor dok ste u PowerPoint prezentaciji ili dijelite svoj zaslon.
  • Pri izradi nastavnih materijala jako je bitno voditi računa o odgovarajućem fontu (izgledu) slova. Korištenje fonta u dokumentu može uticati na to da dokument bude lakši ili teži za čitanje. Koristite font koji je lako čitljiv, font u kojima slova nemaju dodataka. Izbjegavajte korištenje različitih fontova u istom dokumentu, jer to može znatno otežati čitljivost sadržaja dokumenta. Izbjegavajte da u istom tekstu koristite različite dodatne karakteristike (podebljana slova, kurziv, podvlačenje riječi i slova). Osigurajte da između riječi u rečenici biti dovoljno razmaka.
  • Također je jako bitno voditi računa o odgovarajućoj upotrebi boje, kontrasta. Kako bi osigurali veću čitljivost sadržaja dokumenta, tokom pripreme imajte u vidu kontrast između boje slova i pozadine teksta. Uvijek osigurajte adekvatan kontrast između slova i pozadine dokumenta. Izbjegavajte korištenje pozadine sa šarenim dizajnom koji može uticati na čitljivost teksta. Najbolje je koristiti standardne postavke; crna slova na bijeloj pozadini.

  • Tokom pripreme sadržaja, obratite pažnju na to da informacije budu konkretne, jasne i lako čitljive. Ako imate učenika sa teškoćama u čitanju, koristite kratke i jasne rečenice. Ako treba, u dokumentu ponudite manje informacija. Osigurajte dovoljno prostora za tekst. Dobro strukturirajte dokument (naslov i sadržaj teksta trebaju biti jasno odvojeni i vidljivi. Uvijek kada ste u mogućnosti, koristite ilustracije/fotografije (olakšava razumijevanje teksta). Kada koristite ilustraciju/fotografiju, osigurajte da ona predstavlja jednu ideju, aktivnost ili misao. Ilustracija/fotografija koju koristite treba biti jednostavna i jasna, bez dodatnih sadržaja i sa dobrim kontrastom boja. Pokušajte uvijek, kada je to prikladno, opisati ono što je predstavljeno na ilustraciji/fotografiji, na taj način sadržaj je dostupan i slabovidnim i osobama s oštećenjem vida. Izbjegavajte koristiti tekst na samoj ilustraciji/fotografiji. Ilustracija/fotografija mora imati jasno mjesto u dokumentu i pratiti sadržaj teksta. Sada kada ste u mogućnosti da koristite što više različitih audio/video materijala koji mogu djeci pomoći pri učenju, iskoriste tu priliku tako da prilagodite vašu nastavu za sve vaše učenike_ce.
  • Trebamo imati na umu da za učenike_ce koji imaju određene prepreke u učenju, kao i u 3D učionici u on-line razredu, pristup mora biti individualiziran, što znači u skladu sa njegovim/njenim potrebama i sposobnostima. Vi najbolje poznajete svoje učenike_ce i u skladu sa tim ostavite vremena prilikom planiranja časa za pojedinačna dodatna objašnjenja, rješenja za tehnološke probleme, upute za korištenje programa i sl.
  • Za više preporuka o metodama individualizacije za učenike_ce sa invaliditetom/poteškoćama pratite web stranicu (https://crip-tk.ba/) i Facebook stranice (CRIP Gradačac i CRIP Banovići)

 Naposljetku, poručuju da ako dijete ne može učiti na način na koji ga podučavamo, trebamo ga podučavati na način kako može učiti. Sretan rad!

Pripremila: Dalila Bašić / Save the Children, u saradnji sa Centrom za razvoj inkluzivnih praksi Gradačac i Centrom za razvoj inkluzivnih praksi Banovići.