Napuštanje obrazovanja – problem koji treba sistemsko rješenje

Utorak 24 April 2018

Izostanak podrške roditelja, nedostatak materijalnih sredstava, preseljenje i neophodnost rada u cilju preživljavanja, ali i nezainteresiranost za obrazovanje osnovni su razlozi koje djeca navode kao razloge za napuštanje školovanja. Rezultati su ovo istraživanja koje je provela organizacija Save the Children u partnerstvu sa Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčkog i Udruženjem „Žene sa Une“ iz Bihaća.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Bright4All - Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Evropska unija u iznosu od 350.000 eura. 

„Danas u BiH postoji određeni broj djece koja, zbog različitih razloga, ne pohađaju osnovnu školu. S obzirom na to da je osnovno obrazovanje zakonski obavezno, postavlja se pitanje - kako je ovo moguće te koji su to razlozi zbog kojih neka djeca u BiH ne upisuju osnovnu školu? Upravo da bi dobili odgovor na ovo pitanje, proveli smo Lokalno akciono istraživanje o razmjerama i uzrocima ovog fenomena. Očekujemo da će predstavljeni nalazi i preporuke doprinijeti kreiranju učinkovitih programa namjenjenih smanjenju broja djece i mladih van školskih sistema,“ ističe Aida Behrem, izvršna direktoricaUdruzenja “Zene sa Une”. 

U istraživanju provedenom tokom 2017. godine, učestvovala su djeca, mladi i odrasli, te stručnjaci iz oblasti obrazovanja i socijalne zaštite. Općine u kojima se provodilo istraživanje su: Bihać, Bijeljina, Brčko, Bužim, Cazin, Prijedor, Srebrenik i Velika Kladuša. 

„Provedeno istraživanje potvrđuje da smo odabrali dobar pravac u planiranju ove intervencije. Raspolažemo kvalitativnim i kvantitativnim podacima koji ukazuju na postojanje problema prevremenog prekida školovanja u cilјnim zajednicama. Prikuplјene informacije ukazuju na razloge iz kojih djeca i mladi napuštaju obrazovni sistem u BiH. Identifikovan je određeni broj faktora koji će olakšati intervenciju u odabranim zajednicama. Na osnovu datih faktora, u svakoj od zajednica mogu se planirati relevantne aktivnosti u cilјu adekvatnog odgovora na utvrđene probleme i pružanja podrške svoj djeci u ostvarivanju njihovog osnovnog prava na obrazovanje, kaže Andrea Žeravčić, direktorica organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan. 

Istraživanje nudi informacije o tome na koji način djeca koja redovno pohađaju školu doživljavaju obrazovnu ustanovu, koliko su zadovoljni, kako školskim sistemom, tako i odnosom nastavnika prema njima, zatim, kako doživljavaju svoju porodicu, odnose u njoj, kako percipiraju sebe, te koliko kod sebe prepoznaju neadekvatne oblike ponašanja, emociju bijesa i hostilnost. 

“Sprovedeno istraživanje od velike je važnosti, jer nam je pomoglo da identifikujemo kategorije djece koja napuštaju obrazovanje ili su u riziku da ga napuste. Sve aktivnosti kroz ovaj projekat imaju za cilj rješenje ovog problema, na početku samu identifikaciju i evidenciju istog, a kasnije rad sa ciljanom populacijom kako bi se uticalo na njegovo smanjenje. Iskreno mislim da će nam donijeti dobre rezultate, te da ćemo postići značajne promjene u društvu,“ smatra Damir Radenković, direktor Omladinskog centar "Vermont". 

Cilj projekta Bright4All - Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini je da se utvrde uzroci odustajanja od obrazovanja i pruže podaci o obimu ovog problema u pet ciljanih regija (Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton - FBiH, Prijedor i Bijeljina – RS i Distrikt Brčko BiH), upozori na nedostatak sistemskog pristupa ovom problemu i iniciraju sistemska rješenja za sprečavanje ranog napuštanja školovanja među djecom iz ranjivih grupa. 

Lokalno akcijsko istraživanje o razmjerama i uzrocima napuštanja obrazovanja je dostupno ovdje.