Otvoren Kutak za djecu u Brčkom

Srijeda 9 July 2014

Na desetine mališana sa područja pogođenih poplavama u Brčko Distriktu u mogućnosti je boraviti u Kutku za djecu koji je juče svečano otvoren u Brčkom. Kutak za djecu otvoren je uz podršku Save the Children-a i UNICEF-a, a vodi ga omladinski centar Vermont.

Radi se o direktnom radu sa djecom koji Save the Children provodi širom svijeta, kada god dođe do neke krizne situacije, čime nastojimo da hitno obezbijedimo siguran prostor gdje djeca mogu biti sklonjena i bezbjedna, kada postoji bilo kakva opasnost ili rizik po njihovo psiho-fizicko zdravlje i sigurnost. U Bosni i Hercegovini, do sada je otvoreno osam kutaka za djecu u najpogođenijim područjima, a u planu je otvaranje još četiri nova na lokacijama pogođenim poplavama.

„Roditeljima ili starateljima kutak za djecu olakšava proces povratka u poplavom pogođene domove, na način da daje priliku da povjere svoju djecu kvalifikovanom osoblju koje će za djecu organizirati kreativne, obrazovne i sportske aktivnosti, u nadziranom i sigurnom okruženju, sve do početka nove školske godine. Roditelji i staratelji za to vrijeme mogu da se posvete egzistencijalnim pitanjima poput čišćenja i obnove kuća ili pronalaska ili obnove izvora prihoda,“ objašnjava Ljiljana Siničković, specijalista za implementaciju programa. 

Otvaranju Kutka prisustvovao je i Gradonačelnik Brčko Distrikta Anto Domić, koji je ovom prilikom izjavio: „Ovo je izvrsna zamisao, projekt je sadržajan, edukativan i dobro osmišljen, stoga ga vrijedi podržavati. Vjerujem da će se na takav način omogućiti razvoj djece i da će oni koji prođu kroz kutak sigurno izaći sa mnogo manje stresa“. 

Damir Radenković iz Omladinskog centra Vermont naglašava da Kutak za djecu ima i edukativne sadržaje, ne samo zabavne. „Sve aktivnosti koje budemo radili imaju psihološki, socijalni i edukativni katakter, znači, pored zabave, ovdje se može nešto i naučiti. Direktni korisnici su 136 djece sa poplavljenih područja, a 71 porodica ima višestruku dobit od svega ovoga.“ 

U svakom Kutku za djecu radit će kvalifikovano osoblje koje će za djecu organizirati kreativne, obrazovne i sportske aktivnosti, sve do početka nove školske godine.