Poduzetni roditelji za bolje obrazovanje svoje djece

Ponedeljak 3 September 2018

Zahvaljujući angažmanu roditelja-volontera ni jedno dijete ne propušta ekskurziju, prihode za Kutak prikupljaju i uzgojem organskog povrća u školskom plasteniku

Tekst i foto: Almir Panjeta/Save The Children

„Veliko hvala roditeljima volonterima što su omogućili da sva djeca provedu najljepše trenutke zajedno i uživaju na kraju svog osnovnog obrazovanja“, napisano je finim rukopisom na razglednici-zahvalnici koju su potpisali učenici i učenice devetih razreda i uručili neformalnoj grupi-roditelja volontera koja djeluje u Kutku za roditelje u Osnovnoj školi „Džemaludin Čaušević“ u Sarajevu.

Rad neformalne grupe roditelja-volontera koji se svakog ponedjeljka redovno i drugim danima po potrebi okupljaju u nedavno otvorenom obnovljenom i unaprijeđenom Kutku i njihova saradnja s osobljem škole doprinijeli su da već duže vremena dolazak roditelja u školu nije ništa neobično. Roditelji kroz ovakav vid okupljanja pokreću razne inicijative, organizuju bazare, akcije pomoći, izlete i druge aktivnosti uz pomoć kojih, ističu, na primjer već tri godine zaredom svako dijete bez razlike uspijava otići na ekskurziju. Na korištenje su dobili i školski plastenik u kojem uzgajaju i prodaju svježe organsko povrće od čega svi prihodi idu u kasu Kutka. Kao vidove pomoći neki od roditelja u odnosu na njihovu stručnost nude i časove engleskog, rada na računaru i drugih vidova osposobljavanja roditeljima kojima to može pomoći u potrazi za poslom.

Kutak je posebno važan za roditelje djece iz osjetljivih grupa jer ukoliko se njima da do znanja da su dobrodošli u školi, biće motivisaniji da istraju u školovanju svoje djece. Kutak za roditelje je novi model unapređivanja saradnje škole i porodica čiji je cilj privući veći broj roditelja u školu i smanjiti napuštanje školovanja

„Otvorenost čitavog koncepta doprinijela je da roditeljima nije strano doći u školu i u Kutak, ponuditi ili potražiti pomoć, a kad znamo kome je pomoć potrebna onda je lakše i pružiti potrebnu podršku. Uz mnogo toga što smo uradili možemo izdvojiti to da su djeca kojima je trebala pomoć za odlazak na ekskurziju imala plaćen odlazak, pasoš i džeparac, niko se nije izdvajao i naravno da je djeci ljepše kada svi idu na ekskurziju, jer i ovi koji idu nisu baš sretni ako vide da neko od njihovih drugara ne može ići. Ovim smo te razlike izbrisali, a zahvalnica sa potpisima sve djece koju smo dobili govori nam da smo uradili i radimo nešto na šta možemo biti ponosni“, priča nam Eldina Zolj-Balenović, jedna od aktivnih članica roditelja-volontera.

„Kutak je mjesto druženja, razmjene ideja o svemu što može koristiti našoj djeci, a iz toga proizilaze akcije i inicijative. Cilj nam je da svako dijete ode na ekskurziju, ali i u školu u prirodi, kino i pozorište. Sredstva prikupljamo direktno, kroz redovne bazare i na druge načine, imamo i aktivnu grupu na Facebooku gdje također razmjenjujemo podatke, a odnedavno imamo i prihode iz plastenika“, pojašnjava rad grupe i Kutka Eldina Zolj-Balenović potcrtavajući značaj česte prisutnosti roditelja u školi:

„Prisutnost roditelja u školi ne rješava probleme, ali ih prevenira. Ako smo mi stalno tu, šta se može desiti? Manja je mogućnost za brojne negativne pojave kao što je na primjer međuvršnjačko nasilje“, pojašnjava.

Organizacija Save the Children u sklopu programa jačanja porodica, obezbijedila je namještaj i stručnu literaturu za roditelje u 28. škola u BiH, a škole zajedno sa roditeljima su slobodne unaprijediti i urediti prostor u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama što je u OŠ „Džemaludin Čaušević“ u velikoj mjeri urađeno zahvaljujući podršci menadžmenta i svog osoblja škole i aktivnom učešću roditelja.

Učiteljica Branka Kukić kaže kako su kroz ovaj inkluzivni koncept svi ravnopravno uključeni u aktivnosti, i ohrabruju se da redovno dolaze u školu i na sastanke roditelja-volontera bilo da su tu da ponude pomoć i podršku, ili je pak potraže.

„Obično je predodžba da je roditelj u školi ako je došao po dijete, na roditeljski sastanak, informacije, ili ako je u pitanju neki problem, što u našoj školi već dugo vremena nije slučaj. Prepoznata je želja roditelja da učestvuju u životu škole i naša vrata su im uvijek otvorena, roditelji su uključeni u brojne procese, okupljaju se u Kutku, pokreću razne inicijative, bez ikakvog ustezanja obraćaju se nama za sve što ih zanima, neko od nas je uvijek na njihovim sastancima i mi smo kao neka spona u svemu, i sve to pozitivno utiče na djecu koja u školi provode dosta vremena i koje raduje kad vide da su im roditelji tu, djeca također dođu s roditeljima u Kutak i svi se osjećaju dobrodošlim“, priča nam učiteljica Branka Kukić tokom jednog od sastanaka u Kutku tokom kojeg vlada opuštena i prijateljska atmosfera uz kafu i kolače, razgovara se o svim tekućim pitanjima, a sastanak nakratko prekida učitelj Redžep Grabus koji je svratio na kratke konsultacije oko jedne od akcija prikupljanja pomoći. Na satsanku je i školska pedagoginja Emina Valjevčić koja je uz redovne kontakte zahvaljujući Kutku također unaprijedila saradnju s roditeljima.

„Ovo je jedan od najidealnijih vidova podrške za pravilno, kvalitetno i uspješno roditeljstvo. Bitno je uključiti roditelje, dati im slobodu da iznesu mišljenje i daju prijedloge, jer jako je važno da znamo šta je to savremena i kvalitetna škola iz njihovog ugla i da zajedno kreiramo uslove i okruženje u kojima se svi osjeaju dobro. Kao rezultat imamo dijete koje je zadovoljno i sretno, a takvo je kada vidi da su zadovoljni i njegovi roditelji i u takvom okruženju svakako je i nastavniku lakše raditi svoj posao što doprinosi boljim kvalitetom nastave“, pojašnjava pedagoginja Emina Valjevčić dodajući da je sretna što je organizacija kao što je Save the Children podržala jednu ovakvu aktivnost ističući i veliku podršku direktorice škole Bebe Šarkinović.

Amela Abazi koja je članica roditelja-volontera i Kutka od njihovih početaka kaže da sve ima pozitivan učinak na djecu:

„Zadovoljni smo i mi roditelji, ali i djeca. Vidim da se osjećaju sigurnije kad vide da smo mi tu i ponosni su na naš angažman“.

„Kad je roditelj sretan, sretno je i dijete. Najviše me se doima zajedništvo roditelja, povezali smo se i postali jedna velika porodica, sastajemo se i van škole, zajedno idemo na izlete i izmjenjujemo ideje za buduće projekte“, kaže Aida Kadrija koja je skupa s drugim roditeljima angažovana i na održavanju plastenika u dvorištu škole.

„Od ove godine plastenik je dodijeljen roditeljima-volonterima na korištenje, proizvodimo i prodajemo organsko povrće i prihodi idu u kasu Kutka. Potražnja je velika među nastavnicima i osobljem škole, uglavnom naruče unaprijed, tako da uspijevamo sve prodati“, pojašnjava Aida Kadrija.

Aktivnostima u Kutku i pozitivnim rezultatima na djecu zadovoljna je i Dženita Rujanac.

„Većina naših aktivnosti usmjerena je na djecu u socijalnoj potrebi, ali svojim primjerom svoj djeci pokazujemo kako se treba društveno angažovati i povezati, podržavamo djetinjstvo naše djece. Pokazujemo im kako je svaki problem koji se može činiti velikim u stvari lako rješiv ako se svi ujedinimo na njegovom rješavanju“.

Kutci za roditelje otvaraju se u sklopu realizacije projekta Dostupno i kvalitetno obrazovanje za devojčice i dečake Rome koji se već treću godinu provodi u BiH i u Srbiji, a fokusira i na pitanja isključivanja, diskriminacije i otežanog pristupa osnovnim servisima kao što su obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita.

„Očekujemo da će otvaranje kutaka uticati na smanjen broj izostanaka djece iz škole, na veću uključenost roditelja u život i rad škole, a samim tim i na izgradnju socijalne kohezije između škole i zajednice. Pored toga, otvaranje kutaka za roditelje je direktno usmjereno i na podizanje svijesti roditelja o negativnim posljedicama isključivanja romske djece i porodica, kao i značaju jednakog pristupa kvalitetnom školovanju za svako dijete bez izuzetka, naročito za djevojčice,“ ističe direktorica organizacije Save the Children, Andrea Žeravčić.

Program jačanja porodica u cilju sprečavanja ranog napuštanja obrazovanja organizacija Save the Children provodi od 2017. godine, kao dio šireg projekta sprečavanja napuštanja školovanja, u pet kantona u BiH - Zeničko-dobojskom, Sarajevskom, Tuzlanskom, Srednjebosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu i u tri područja u Srbiji, a do sada je programom obuhvaćeno 3372 roditelja.

Projektom Save the Children-a je do sada pružena direktna podrška djeci iz osjetljivih grupa kroz užine, prevoz i školski pribor i do sada je obuhvaćeno 1657 djece u 60 škola u obje zemlje.

Osim direktne materijalne podrške projekat podržava djecu i kroz uključivanje njihovih roditelja i porodica putem edukacije specijalno osmišljene da unaprijede roditeljske kompetencije. Ova edukacija treba da pomognu roditeljima da pruže odgovarajuću podršku svojoj djeci tokom školovanja.