Save the Children obezbijedio pomoć timovima za spašavanje

Subota 17 May 2014

Save the Children uputio timovima za spašavanje u Bijeljini agregate, pumpe, čizme, kabanice i vreće za pijesak, u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Štabom civilne zaštite RS

Organizacija Save the Children obezbijedila je inicijalna sredstva od preko 150.000USD za pomoć područjima pogođenim poplavama u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Obavljene su i prve nabavke opreme za potrebe akcija spašavanja najugroženijih lica, koje su dostavljene Ministarstvu sigurnosti BiH i već danas će biti otpremljene na najpogođenije lokacije. Prvi kontingent pomoći, koji se sastoji od agregata, pumpi, čizama, kabanica i vreća za pijesak, bit će otpremljen u Bijeljinu, gdje se situacija pogoršava iz sata u sat.

Save the Children će u sljedećim danima napraviti i procjenu stanja na terenu i stvarnih potreba najpogođenijih porodica, posebno djece. Nakon procjene, uputit će se neophodni paketi pomoći u skladu sa identifikovanim potrebama, kako bi se umanjile posljedice ove prirodne katastrofe i obezbijedili osnovni uslovi za život najugroženijima. „Dobrobit djece, posebno one najosjetljivije, je trenutno najveća briga Save the Children. U saradnji sa našim partnerima na terenu, Ministarstvom sigurnosti BiH, civilnim zaštitama i lokalnim nevladinim organizacijama u BiH i u Srbiji, počeli smo distribuirati najosnovniju opremu koja će doprinijeti naporima na spašavanju ljudi, kao i osnovnih životnih potrepština za najpogođenije porodice“, izjavila je Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children.

Očekuje se da će se iznos novčanih sredstava koje će Save the Children obezbijediti u nadolazećim danima povećati, te da ćemo biti u prilici da pružimo prijeko potrebnu pomoć velikom broju osoba, sa naglaskom na porodice sa djecom.