SISTEM PRILAGOĐEN POTREBAMA DJECE U RIZIKU

Ponedeljak 20 August 2018

"Bilo je dana kada bukvalno nismo imali ništa, ali djeca nikada i nikome nisu rekla ni riječ niti su tražila pomoć na ulici, od komšija, porodice. Tako smo ih učili, ne mora svako da zna kako nam je. Bili smo u stvarno teškoj situaciji, ali sam se izborila i danas se ne plašim ničega, kada sam to preživjela, mogu sve”, prisjeća se Miroslava*, majka četvoro djece iz Banje Luke.

Danas ona i djeca stoje bolje pošto dobijaju pomoć od lokalne zajednice. Korisnici su Dnevnog centra za djecu uključenu u život i rad na ulici i djecu u riziku u Banjoj Luci, koji vodi lokalna nevladina organizacija “Nova generacija”. Teške godine su iza njih, a dva najmlađa djeteta Veljko* (9) i Goran* (11) koriste sve predosti koje putem usluga pruža Centar.

“Mnogi ne znaju koliko bi bili zahvalni, koliko bi bilo lakše odgajati djecu sa takvom podrškom, imati nekog na koga možete da se oslonite. Osjećam da su mi djeca sigurnija ovdje nego kod kuće. Kod kuće, nikada nemate dovoljno vremena, imate posla. Kada su ovdje, paze ih, pomažu oko škole, popravljaju im ponašanje, uče ih raznim stvarima. Kad god su djeca tražila savjet, ovdje bi ih uvijek dobro posavjetovali”, naglašava Miroslava* kada objašnjava da djeca redovno odlaze u Centar.

Ovih dana, Centar uglavnom radi sa Veljkom* i Goranom*. Jedna od starijih sestara, koja sada ima 18 godina i dvogodišnjeg sinčića, već je otišla od kuće. Druga sestra, Lenka* (16) više ne dolazi u Centar tako često, sada dolazi samo po savjet kada se nađe u nekom problemu.

“Veljko* i Goran* su primljeni zato što su generalno imali probleme sa ponašanjem, praćenjem nastave, i zbog nerazvijenih socijalnih vještina. Nisu znali kako da ostvare odnos sa drugom djecom, u školi su često ulazili u konfliktne situacije. Danas, sa Veljkom* i Goranom*, postigli smo velike promjene, promijenili su ponašanje, manje je sukoba, ne izostaju iz škole, redovni su u Dnevnom centru, a već smo uspostavili odnos povjerenja s njima tako da nam se obraćaju, i djeca i majka, kad god se nešto desi”, objašnjava Saša Risojević, psiholog u centru.

Osoblje Centra i dalje mora da radi sa oba dječaka i pomogne im da riješe problem agresivnosti i druge probleme.

“Biti dobar znači da ne treba da provociram drugu djecu ili započinjem kavgu. Treba da kažem učiteljici kada me neko provocira. To znači da radiš ono što ti se kaže da ne bi pravio probleme, da bi bi dobar drug”, objašnjava Veljko* šta znači dobro ponašanje.

I Veljko* i Goran* napreduju na svim poljima, uz pomoć osoblja Dnevnog centra. Njihova majka se sada nada da će moći da poboljša uslove života ako se presele u drugu zemlju, gdje želi da sagradi malu porodičnu kuću, sa domaćim životinjama i baštom u kojoj bi uzgajala povrće.

Od nevladine do institucionalne usluge

Dnevni centar za djecu uključenu u život i rad na ulici i djecu u riziku u Banjoj Luci, koji vodi “Nova generacija”, osnovan je 2011. godine. Organizacija Save the Children pomaže njegov rad od samog osnivanja. U početku, Centar je pružao osnovne usluge – topli obrok, kupanje, čistu odjeću. Zatim su uvedene radionice za djecu – preventivne, edukativne i rekreativne. Usluge su proširene uz pomoć stručnjaka: psihologa, socijalnog radnika i nastavnika.. Danas je to razvijen model najbolje prakse.

“Dijete obično upućuje Centar za socijalni rad, ali dolaze i sami ili ih upućuje škola i slično. Prvo razgovaramo sa djetetom i roditeljima, a tokom prve procjene izrađujemo lični plan razvoja za to dijete, kojim aktivnostima treba da se bavi i koliko često. Ovaj plan ažuriramo svaka tri mjeseca”, objašnjava Jadranko Janković, direktor “Nove generacije”.

Osoblje Centra predano radi na uspostavljanju dobrih odnosa sa svim akterima, pri čemu se vodi računa da nijedno dijete u stanju potrebe ne bude izostavljeno. Nakon dobre sedmogodišnje saradnje sa banjalučkim Centrom za socijalni rad, njihove usluge su institucionalno priznate, što je bila još jedna prekretnica na putu ka održivom pružanju usluga djeci i porodicama u riziku. Naime, godine 2018, dnevne usluge prihvaćene su kao institucionalne usluge koje pružaju Centar za socijalni rad Banja Luka i Grad Banja Luka putem “Nove generacije”.

“Naša priča spada među najbolje primjere dobre prakse, gdje je specifična usluga postala dio sistema. To je dobra usluga, pošto je bilo potrebno da našim porodicama ponudimo nešto konkretno. Identifikujemo problem u porodici, ali onda joj treba nešto ponuditi. U Dnevnom centru, rade mnoge stvari koje mi ne možemo da ponudimo, zato što na našem nivou to nije moguće ili nemamo dovljno kapaciteta”, kaže Sanela Trivundža, koordinatorka za Dnevni centar ispred Centar za socijalni rad. 

“Korisnici usluga Centra su uglavnom djeca u riziku da postanu djeca uključena u život i rad na ulici, napuste porodicu, postanu žrtve trgovine ljudima, žrtve izrabljivanja od strane roditelja, žrtve nasilja. Važno je da ova usluga bude uvažena, ljudi nam sada više vjeruju, kao i druge institucije”, naglašava Janković i dodaje da je dodatna prednost to što su mnoga djeca, ranije nevidljiva za sistem, sada uključena u različite programe.

“Obavještavaju nas o situaciji u tim porodicama, javljaju da li je nekoj porodici hitno potrebna pomoć, da li je nekoj porodici potrebno praćenje, svakodnevno rade sa tom djecom i dolaze do informacija do kojih mi obično ne bi došli. Na taj način, svako je na dobitku, djeca i porodice, a sve to je takođe dovelo do toga da manje djece bude oduzeto porodicama i stavljeno pod staranje”,  naglašava Ljubica Dorontić, načelnica odjeljenja za rad sa porodicama i djecom Centra za socijalni rad Banja Luka.

Banja Luka je prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je zvanično priznala i uvela usluge dnevnog zbrinjavanja djece uključene u život i rad na ulici i djece u riziku. Pozitivna iskustva doprinijela su usvajanju novog zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, kojim je ova usluga uvrštena u osnovna prava.

“Grad Banja Luka je veoma rano prepoznao značaj nevladinog sektora, zato što jednostavno nismo bili u stanju da pružimo sve usluge koje smo htjeli i zbog čega postoji potreba u našoj lokalnoj zajednici, tako da smo koristili nevladin sektor kao produženu ruku sistema. Značaj nevladinog sektora za Grad Banja Luka nesumnjivo je velik, zato što su resursi kojima raspolažemo, a koji su prilično veliki u poređenju sa drugim lokalnim zajednicama, i dalje nedovoljni da bi se zadovoljile sve potrebe”, naglašava Draško Valan, stručni saradnik za socijalnu politiku Gradske uprave Banja Luka.

Grad Banja Luka dodijelio je prostor za Dnevni centar i, zajedno sa organizacijom Save the Children, sufinansirao radove na njegovom uređenju.

“Potpisali smo Protokol o saradnji sa Centrom za socijalni rad sa ciljem da obezbijedimo dugoročne, kvalitetne usluge djeci i porodicama u stanju potrebe. Posebnu pažnju pridajemo promociji rada dnevnih centara, gdje lokalnim vlastima i zajednicama pomažemo da shvate prednosti ovih centara i obezbijede njihovu dugoročnu održivost”, kaže Andrea Žeravčić, direktor organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan.

Organizacija Save the Children trenutno podržava rad sedam dnevnih centara – u Banjaluci, Bihaću Bijeljini, Brčkom i Mostaru u BiH, i Nikšiću i Podgorici u Crnoj Gori.

* Imena su promijenjena da bi se zaštitio identitet djece