Sticanje znanja i kompetencija za budućnost

Subota 8 September 2018

“Bilo mi je lijepo raditi u grupi i biti detektiv. Sarađivali smo i odlučivali zajedno šta je ispravno u priči o topoli i putnicima. Ljepše mi je kad sami dolazimo do odgovora”, kaže nam Afan, učenik IIa Osnovne škole “Malta” u Sarajevu nakon časa koji je koristeći nastavne metode na osnovu ishoda učenja realizirala učiteljica Amina Serdarević.

Ishodi učenja kao pristup nastavi podrazumijevaju baziranje koncepta i sadržaja nastavnog plana i programa, kao i rada i ocjenjivanja na analizi integrisanog znanja, umijeća i vrijednosti koje su potrebne i učenicima i društvu. U ovom pristupu nastavi koji počiva na ishodima, ključna tačka je sposobnost da se pokaže naučeno. Djecu se ohrabruje da iznose kritičko mišljenje i kroz zajednički rad dolaze do odgovora na postavljeni zadatak.

“Ovakav vid nastave zahtjeva od djece da se angažuju, razmišljaju i donose zaključke uz koordinaciju i moderaciju učitelja koji više nije jedini izvor znanja kojeg učenici slušaju i od kojeg uče. Živimo u vrijeme laptopa, tableta i pametnih telefona i u takvom okruženju treba razviti nastavu koja će kod djece ohrabrivati verbalnu komunikaciju koje je nažalost sve manje usljed upotrebe modernih tehnologija, a upravo ovakvim vidom nastave to postižemo”, kaže učiteljica Amina Serdarević.

Djevojčice i dječaci iz 5.b, fokusirani na rješavanje zajedničkog zadatka smišljanja naslova za tekst koji su dobili od drugara iz Jajca, nisu ni registrovali zvono koje je označilo kraj časa kod učiteljice Adnele Tihak u 'Prvoj osnovnoj školi' u Stocu. Prisustvovali smo času koji učiteljica Adnela izvodi koristeći nastavne metode na osnovu ishoda učenja. Čas je maternjeg jezika, nastavna jedinica ‘Informativni tekst’. Drugari iz Jajca uz pozdrave su poslali i jedan tekst o svom gradu te ih zamolili da im pomognu dati naslov tekstu.

Zajedno u grupi prolaze kroz tekst, dogovaraju unutar grupe koji je to najbolji naslov i predstavnik ili predstavnica grupe ga čita. Kroz tekst saznaju mnogo detalja o Jajcu, o tome u kojem dijelu BiH se nalazi, na karti pronalaze gdje su rijeke Pliva i Vrbas u koju se ulijeva, i tako kombinuju znanja iz više predmeta.

“Učitelj je neko ko moderira časom na kojem djeca čitaju, istražuju, zajedno donose vlastite zaključke i uče da nema pogrešnog odgovora i ohrabruju se da iznesu mišljenje i da od različitih mišljenja dođu do konačnog zaključka koji će sigurno bolje zapamtiti i naučiti nego da im ga neko saopšti”, pojašnjava nam učiteljica Adnela.

“Volim ovakve časove kod učiteljice Adnele, zabavniji su od časova u kojem se sjedi i sluša. Zajedno radimo u grupama i vrijeme nam brzo prođe. Za sljedeći čas ću skupiti više informacija o Starom gradu i stećcima o kojima bih volio upoznati svoje vršnjake u nekom drugom gradu”, kaže nam Bakir, učenik 5.b razreda “Prve osnovne škole” Stolac.

Učiteljica Izabela Vričić–Drašković iz “Treće osnovne škole” Mostar u prosvjeti je 25 godina i kaže da je nastava na osnovu ishoda učenja, koju primjenjuje nakon što je prošla niz specijalizovanih programa obuke na temu uvođenja ovakve nastave, nešto što smatra vrlo korisnim i inovativnim.

“Bez obzira na veliko iskustvo koje sam već imala radeći u školi, nisam imala nikakvog otpora prema novim metodama, naprotiv – znatiželjna sam po prirodi i uvijek volim da naučim nešto novo i dodatno unaprijedim svoj rad. Imala sam na početku neka svoja očekivanja, ali mislim da ih je nadišlo. Naučeno primjenjujem u nastavi, najviše pri obradi informativnog teksta kroz čitanje, usmeno izražavanje, slušanje…”, priča nam učiteljica Izabela Vričić–Drašković.

“Osim na realizaciji nastavnih jedinica, ove metode koristimo i na realizaciji različitih tematskih projekata u okviru raznih predmeta, djeca izaberu temu, donesemo material i oni rade. Oni uče a ja sam tu neko ko koordinira, sat je dinamičan od početka do kraja koji nije uvijek kad zvoni već kad završimo. Svi su aktivni i imaju nešto da kažu i dodaju, zajedno dolaze do znanja i ono do čega sami dođu najbolje će i zapamtiti”, pojašnjava Izabela Vričić–Drašković, a djevojčice i dječaci iz njenog 3.a razreda već su se rasporedili po grupama i spremno očekuju zvono za početak časa na kojem će kroz temu “Sunce” raditi analizu informativnog teksta. Ranije su na sličan način obrađivali teme kao što su zemljotres, avioni, astronaut…

“Ovakav sat mi se sviđa jer svi sarađujemo, zajedno učimo kako sarađivati i jako puno naučimo. Danas sam saznala puno toga o suncu što nisam znala”, kaže nam Emanuela, a Klara dodaje kako joj se ovakav način učenja sviđa jer se puno nauči tokom samog školskog sata:

“Svaki put kada nešto na času čitamo i kad želimo znati nešto više onda nam učiteljica to pojasni i svi zajedno učimo nove stvari”, kaže Klara.

“Ovakvim načinom podučavanja dolazi se do znanja koje će dijete moći upotrebljavati u daljnjem školovanju i u svakodnevnom životu. Uče se timskom radu tokom kojeg svi dolaze do istog cilja na različite načine – nema pogrešnog pitanja ni pogrešnog odgovora”, kaže Lejla Knezović, pedagoginja u “Trećoj osnovnoj školi” Mostar dodajući da se takvim načinom kroz ohrabrivanje za iznošenje kritičkog mišljenja djeca lakše rješavaju eventualnog straha od ispitivanja pa se češće i sami javljaju i sve skupa može imati i pozitivan uticaj na bolje ocjene.

Save the Children za sjeverozapadni Balkan pruža podršku institucijama u reformi sistema obrazovanja kroz izradu zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa za područje jezika, matematike, prirodnih nauka i umjetnost na osnovu ishoda učenja. Save the Children je podržao izradu zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, a sada konkretno radi na uvođenju i primjeni ishoda učenja za područje jezika i matematike i podržava institucije nadležne za obrazovanje u revidiranju nastavnih planova i programa u skladu sa pristupom podučavanja zasnovanog na ishodima učenja.

"Ovdje se radi o drugačijem strukturiranju nastave nego do sada. U centru aktivnosti sada je učenik. Cilj je promijeniti nastavne metode tako da nastavnici vode učenike ka višim nivoima znanja, gdje se ne traži da reprodukuju naučeno, nego da sadržaj analiziraju, praktično primjenjuju i rješavaju probleme na inovativne i kreativne načine. Uvjereni smo da su ove kompetencije bitne za budućnost dječaka i djevojčica u Bosni i Hercegovini", naglašava Andrea Žeravčić, direktorica organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan.

U okviru model projekta koji je u Zeničko-dobojskom kantonu realizovan u periodu 2013 - 2015. godine, ovaj inovativan pristup nastavi, koji počiva na ishodima učenja, metodički je predstavljen ključnim stručnjacima iz ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, akademske zajednice, vaspitačima iz predškolskih institucija / vrtića, učiteljima i nastavnicima iz osnovnih škola i, što je najvažnije: djeci.

Na temelju uspjeha model projekta, organizacija Save the Children proširila je ovaj uspješan pristup, koji je nadrastao model projekat, i planira da uvede podučavanje zasnovano na ishodima učenja za dvije osnovne oblasti - jezik i matematiku u šest administrativnih oblasti u BiH putem već priznatog modela realizacije, koji obuhvata tri osnovna stuba: obuku predavača, fazu širenja putem replikacije obuka i programa praćenja, i uvođenje modela u nastavne planove i obezbjeđivanje sistematične održivosti.

Tekst i foto: Almir Panjeta/Save The Children