Stotine dece izbeglica svedoče o nasilju na granicama

Ponedeljak 24 December 2018

Svedočenja koja su u Beogradu prikupile organizacije Save the Children i Praxis govore o preko 1,350 slučajeva u kojima su deca izbeglice i migranti neregularno vraćena sa granica zemalja Evropske unije i zemalja u regionu Balkana od početka ove godine.

U skoro svakom trećem od ovih slučajeva, prema svedočenjima migranata, policija ili patrole koje obezbeđuju granicu primenjivali su silu. Slučajevi nasilnih vraćanja sa granica posebno su česti kada su u pitanju deca koja putuju sama ili su razdvojena od roditelja – u skoro polovini od oko 900 slučajeva koji se tiču maloletnika bez pratnje, deca su izvestila da su sa granice vraćena uz primenu sile.

Deca migranti koju su organizacije srele u Beogradu prijavila su da se najveći broj vraćanja desio iz Hrvatske u Srbiju, ali su govorila i o vraćanjima sa granica Srbije, Bugarske, Makedonije, Grčke, Mađarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Slovenije.

U razgovorima, maloletnici pominju da se neki službenici na granicama služe suzavcima, oduzimaju novac, telefone i druge stvari iz privatnog vlasništva, primoravaju ih da skinu odeću i obuću ili huškaju pse na njih. Deca i porodice takođe pominju slučajeve kada su držani u pritvoru bez hrane i vode.

„Policija u Mađarskoj nas je uhvatila, primorala da sednemo i zatim nas brutalno tukla i ponižavala 4-5 sati pre nego što nas je vratila u Srbiju. Sipali su hladnu vodu na nas, prskali nas suzavcem, i huškali pse da nas ujedaju“, rekao je četrnaestogodišnji dečak iz Avganistana.

„Granice mogu da se štite na human način, bez primene nasilja“, kaže Jelena Besedić, programska direktorka Centra za migracije i raseljenost na Balkanu koji je organizacija Save the Children oformila kako bi pratila migracije u regionu i pružala potrebnu podršku deci izbeglicama i migrantima. „Službenici odgovorni za zaštitu granica moraju da preuzmu odgovornost i osiguraju da su deca bezbedna, da mogu da se registruju i zatraže azil. Bolji monitoring granica, bilo da ga obavljaju zvanični službenici na granicama zemalja ili nezavisna tela za zaštitu ljudskih prava, može pomoći da se izbegnu nasilni incidenti.“

Kako se 2018. godina bliži kraju, vidljivo je da je ove godine broj dolazaka migranata i izbeglica u Evropu najniži još od 2007. godine (izvor: Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu). Uprkos znatno nižem broju dolazaka, deca se i dalje suočavaju sa brutalnim policijskim nasiljem na granicama Evropske unije, kao i teškoćama u ostvarivanju prava na azil ili sjedinjavanju sa porodicom.

„Sa obzirom na manji broj dolazaka, evropske zemlje bi trebalo da mogu da se bolje brinu za izbegličku i migrantsku decu“, kaže Jelena Besedić. „Ova deca se već suočavaju sa velikim brojem izazova koji ih čine veoma ranjivim. Predstavnici državnih vlasti ne bi trebalo da ih zastrašuju, pljačkaju ili tuku, već da ih zaštite“.

Organizacija Save the Children od 2016. godine sarađuje u Srbiji sa nevladinom organizacijom Praxis u pružanju pomoći izbeglicama i migrantima u Beogradu. Zajedno vode terenske timove koji rade u centru Beograda, u okolini autobuske i železničke stanice i Centra za pomoć izbeglicama Miksalište, gde pristižu izbeglice i migranti koji dolaze u Srbiju. Od januara do kraja novebra 2018. godine, Praxis je od 5,683 izbeglica i migranata, kako odraslih tako i dece, prikupio 6,340 izveštaja o neregularnim vraćanjima sa granica. Od ovih slučajeva, 2,212 bilo je nasilno. Do kraja novembra deca bez pratnje ili razdvojena od roditelja prijavila su ukupno 934 slučajeva neregularnih vraćanja, od kojih je u 436 bilo primenjeno nasilje. Podaci o nasilnim vraćanjima sa granica uključuju ne samo slučajeve u kojima su deca bila izložena nasilju, već i slučajeve kada su svedočila da se nasilje primenjuje prema nekome – odraslome ili detetu - iz njihove grupe.

U okviru programa pomoći izbeglicama i migrantima u Srbiji, Save the Children takođe vodi programe za zaštitu dece migranata i izbeglica u okviru dečijih kutaka i kutaka za mlade u nekoliko zvaničnih centara za izbeglice, kao i u Centru za pomoć izbeglicama Miksalište u Beogradu. Program pomoći koji u Miksalištu pruža sa lokalnim partnerom, Centrom za integraciju mladih, pokazao se kao, duž cele Balkanske rute, jedinstven i veoma koristan vid podrške deci izbeglicama. U Miksalištu deca i njihove porodice dobijaju priliku da se odmore na toplom, bezbednom mestu, kao i da učestvuju u aktivnostima koje im pomažu da se nose sa teškim iskustima kroz koja prolaze, da uče ili se jednostavno zabavljaju. Ovde takođe dobijaju vredne informacije, pomoć pri registraciji u policiji i u uspostavljanju kontakta sa relevantnim službama republike Srbije za brigu o deci i odraslima, izbeglicama i migrantima.