Studijska posjeta: Proučavanje najboljih praksi inkluzivnog obrazovanja u BiH

Utorak 3 December 2019

Nakon tri godine rada konačno osjećamo da smo postavili čvrste temelje. Kada se sjetimo situacije od prije tri godine, koliko kao profesionalci nismo znali o inkluziji, vidimo koliki smo napredak u međuvremenu ostvarili. Sada smo u poziciji da govorimo o inkluzivnom obrazovanju drugim kolegama koji su trenutno u situaciji u kojoj smo bili mi prije tri godine”, ističe Elvira Ogrešević, koordinatorica iz Centra za razvoj inkluzivnih praksi iz Cazina.

Unsko-sanski kanton (USK) bio je prvi dio Bosne i Hercegovine koji je dobio centre za razvoj inkluzivnih praksi, jedan u Bihaću i jedan u Cazinu. Nakon što je organizacija Save the Children podržala vladu USK u razvoju Strategije za inkluziju djece s invaliditetom u USK i vezani sedmogodišnji akcioni plan, ova dva centra su otvorena s ciljem pružanja multidisciplinarne i multisektorske podrške djeci s invaliditetom, njihovim porodicama i stručnoj zajednici kako bi im se omogućila veća uključenost u tradicionalni obrazovni sistem.

Ovi centri uveli su inovativni pristup radu s djecom s invaliditetom koji je zasnovan na socijalnom modelu inkluzije. Oni su u potpunosti dostupni ljudima/djeci s invaliditetom u skladu s općim principima projektiranja, raspolažu sredstvima u vidu opreme i nastavnih pomagala, a u njima rade multidisciplinarni timovi stručnjaka u oblasti rehabilitacije.

Nakon uspješne provedbe projekta organizacija Save the Children oformila je tim s Agencijom za razvojnu saradnju Italije (AICS) i pokrenula sličan projekt u Tuzlanskom kantonu. 2018. godine, Kantonalna skupština Tuzlanskog kantona usvojila je strategiju za inkluziju djece s invaliditetom u obrazovanje u Tuzlanskom kantonu i vezani sedmogodišnji akcioni plan, koji je izradilo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona uz podršku organizacije Save the Children. Strategija pruža detaljne smjernice kako unaprijediti inkluzivno obrazovanje koristeći se brojnim postojećim kapacitetima u zajednicama i korištenjem savremenih pristupa u inkluzivnom obrazovanju zasnovanih na društvenom modelu invaliditeta.

Ovaj projekt, Inclusive4All, pruža direktnu podršku Vladi Tuzlanskog kantona da započne s provedbom strategije. Dva nova centra za razvoj inkluzivnih praksi – jedna u Gradačcu i druga u Banovićima – sada su otvoreni za djecu s invaliditetom, njihove roditelje i učitelje. Za njihove novopostavljene članove tima Save the Children organizirao je studijsku posjetu kako bi saznali više o njihovim iskustvima i ekspertizi.

„Ova posjeta nam je mnogo toga dala. Dobili smo odgovore na mnoga pitanja i nedoumice u vezi s radom centara, radom stručnog kadra, od upisa djece s invaliditetom u centre do pružanja usluga toj djeci i njihovim porodicama. Stvari koje smo ovdje vidjeli će nam biti od koristi u budućem radu”, kaže Enisa Lapandić, direktorica OŠ Banovići, u kojoj se nalazi jedan od centara.

Razvoj inkluzivnih praksi u centrima je zasnovan na izraženoj potrebi za inovacijama i reorganizacijom sistema podrške za djecu i mlade s invaliditetom. Pored stacionarnih usluga rehabilitacije, ovi centri će pružati i podršku kroz mobilni tim koji će posjećivati obrazovne institucije s ciljem omogućivanja kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja.

Medira Čulum, savjetnica sektora obrazovanja pri Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, kaže da je studijska posjeta mnogo značila uposlenicima centara u Banovićima i Gradačcu, jer će i oni raditi na veoma sličnim dužnostima.

“Ne kažemo da ćemo prepisati sve od USK jer nam se okolnosti donekle razlikuju. Mi raspolažemo određenim resursima kojima USK ne raspolaže, a to je fakultet koji pruža obrazovanje za stručni kadar u oblasti obrazovanja i rehabilitacije, potom imamo brojna udruženja aktivna u ovoj oblasti i dvije specijalne škole koje upravo treba da uđu u proces transformacije. Samim tim, ponovit ćemo neke od stvari koje smo vidjeli, ali i dodati neke nove korake.“

Stručni kadar zaposlen u centrima Banovići i Gradačac učestvovat će u obimnom programu jačanja kapaciteta koji ima za cilj jačanje njihovog timskog i stručnog rada. Pružit će im se prilika da ih obučavaju neki od najboljih stručnjaka u regionu i da uz podršku mentora, primijene svoje vještine i znanja. 

Elvira Ogrešević iz centra u Cazinu kaže da im je edukacija koju su prošli kroz projekt pomogla da prošire svoje profesionalne kapacitete u mnogim oblastima.

„Moramo neprekidno raditi na razvoju profesionalnih vještina. Trebalo nam je dvije godine da prođemo kroz proces specijalizacije i prilagođavanja. Sada to posmatramo kao zadatak, nešto što moramo dalje proširivati, umrežavati se s drugim organizacijama i institucijama, dalje se educirati. Također imamo dobru saradnju s lokalnim i kantonalnim vlastima, ali ne oslanjamo se samo na njihovu podršku već i samostalno iniciramo nove projekte i tražimo mogućnosti za finansiranje.“

Ako želite vidjeti kako je proteklo ovo studijsko putovanje, pogledajte video koji je pripremio Centar za razvoj inkluzivnih praksi Banovići: https://www.facebook.com/112060236854567/videos/562649180945887/.

Projekt Inclusive4All također predviđa jačanje kapaciteta specijalnih škola u Tuzlanskom kantonu za transformaciju u savremene centre za podršku, kao i jačanje inicijativa zagovaranje OCD-ova u Tuzlanskom kantonu.

 Ovaj projekt se finansira sredstvima Agencije za razvojnu saradnju Italije. Za sve informacije o projektu predstavljene u ovom tekstu isključivu odgovornost snosi autor teksta. Ministarstvo vanjskih poslova Italije i Agencija za razvojnu saradnju Italije ne snose nikakvu odgovornost za mišljenja predstavljena u ovom tekstu.