Svako nasilje nad decom je nedopustivo, a zaštita dece od nasilja obaveza svih koji rade ili su u kontaktu sa decom

Petak 22 January 2021

Nakon što su mediji izvestili o devojkama i devojčicama koje su prijavile seksualno zlostavljanje u školi glume u Beogradu u Srbiji, za čim je usledila i zvanična istraga, u zemljama regiona pokrenuta su se važna pitanja o izloženosti dece seksualnom nasilju i drugim temama koje su u vezi sa bezbednošću dece od nasilja – prevenciji, prijavi i reagovanju na nasilje.

Kao nevladina organizacija koja radi na izgradnji društva u kojem svako dete ostvaruje svoje pravo na život, zaštitu, učenje, rast i razvoj, želimo da izrazimo svoju bezrezervnu podršku svakoj devojčici i dečaku, devojci i mladiću koji istupe da prijave zlostavljanje.

Slučaj prijavljen u Beogradu potvrdio je koliko je neophodno da uložimo dodatne napore u razvoj, unapređenje i sprovođenje politika, procedura i mehanizama za zaštitu dece od seksualnog i drugih vrsta nasilja. Svaki pojedinac, organizacija ili institucija koji rade ili su u kontaktu sa decom moraju imati jasne i precizne procedure za zaštitu dece od nasilja, koje podrazumevaju i mehanizme prijave i reagovanja na nasilje.

Neophodno je takođe da radimo na povećanju svesti i boljem razumevanju nasilja u raznim kontekstima. Svako dete i odrasli koji brine o deci treba da budu upućeni u to kako da prepoznaju kada se nasilje prema deci dešava, da znaju kako da se zaštite i kako da na nasilje reaguju.

Istraga i sankcionisanje nasilja uvek moraju biti u nadležnosti relevantnih institucija i profesionalnih službi, dok građanke i građani treba da koriste svoje pravo da od institucija zahtevaju pravovremeno i profesionalno delovanje.

U borbi protiv nasilja nad decom, moramo imati na umu da su pol, siromaštvo, seksualna orijentacija, invaliditet, diskriminacija faktori koji mogu da decu učine posebno ranjivim na nasilje, kao i da su deca najranjivija na nasilje često i ona koja su najmanje vidljiva. U radu na prevenciji i iskorenjivanju nasilja potrebno je pružiti dodatnu podršku deci koja su u posebnom riziku: deci iz marginalizovanih grupa – porodica pogođenih siromaštvom, ruralnih sredina, deci Romima, deci sa invaliditetom, deci koja žive i rade na ulici, deci u migracijama, deci iz LGBT populacije.

Događaj u Beogradu pokrenuo je, kao temu, i to na koje načine kao društva, kroz javnu sferu, razgovaramo o nasilju, kako se odnosimo prema ljudskom dostojanstvu i ljudskim pravima onih koji su prijavile/prijavili nasilje. Deca, mladi i odrasli koji prijave nasilje su, nažalost, često izloženi sumnji, progonu, dok se njihova svedočenja iskrivljuju i krivica pripisuje njima, umesto nasilnicima. Mediji, donosioci odluka, institucije, i sve građanke i građani moraju da čuvaju dostojanstvo žrtava nasilja, i pruže im podršku da se izbore sa posledicama. Jedino na taj način možemo ohrabriti sve one koji su iskusili nasilje ili su u riziku od njega da zatraže podršku i zaštitu od nasilja, i time učinimo društva u kojima živimo boljim i bezbednijim mestom za decu.

 

Važni kontakti za prijavu nasilja i savetovanje

Nasilje možete da prijavite uvek, u svako vreme, čak i više puta za isti događaj ukoliko postoje nove činjenice i okolnosti događaja ili ranije niste želeli ili mogli, a sada želite i možete da prijavite.

Srbija

  • Policija 192
  • Prijava nasilja u porodici 0800-100-600
  • SOS Dečja linija „Broj za problem tvoj" (0-24h) 0800-123456
  • SOS Centar za mlade (18-22h) 3192-782
  • Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu19833; www.pametnoibezbedno.gov.rs

Bosna i Hercegovina

Crna Gora

  • Uprava policije 122 
  • Nacionalna SOS linije za žrtve nasilja u porodici 080 111 111
  • SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja 020-232-254; 067-805-297 (24/7); www.sospodgorica.me