Uz pravu podršku, djeca mogu savladati životne teškoće

Nedelja 24 September 2017

Svako deseto dijete u Crnoj Gori živi u siromaštvu

Sa nepunih 645.000 stanovnika, Crna Gora spada u najmanje države na svijetu.  U jednoj Unicefovoj studiji, utvrđeno je da otprilike svako deseto dijete u Crnoj Gori živi u siromaštvu. Ako dijete živi u domaćinstvu u kom su odrasli nezaposleni ili neškolovani, velika je vjerovatnoća da će odrasti u siromaštvu. Uz to, život u siromaštvu znači biti lišen mnogočega u svakodnevnom životu, uz otežan pristup zdravstvenoj zaštiti, školovanju i kulturnom životu. Siromaštvo je snažan faktor marginalizacije i isključenosti djeteta iz društva.

I upravo smo u takvim okolnostima upoznali Dijanu* (7) i Danu* (9). Ove dvije djevojčice odrastaju u porodici bez formalnih prihoda, osim simbolične socijalne pomoći. Njihov otac povremeno radi sa auto-dijelovima, na crno i za male pare. Životu Podgorici, crnogorskoj prijestonici, prilično je skup, a Dijanini i Danini roditelji nadaju da će, ako ništa drugo, dobro obrazovanje kćerkama dati šansu za bolji život. Ali, ni njima nije lako.

Kako pobijediti strah i tišinu

Škola je nekad strašna. Svakom djetetu, bilo kog uzasta, bilo gdje u svijetu. Nova lica, velika očekivanja, drugari kojima malo treba da se nasmiju na načiji račun . . . Kada je prije dvije godine Dijana* krenula u prvi razred, njen svijet se okrenuo naglavačke.  Roditelji nisu mogli da priušte predškolsko vaspitanje da je bolje pripreme za ono što predstoji, a zbog straha koji je osjećala i niskog samopouzdanja potpuno se povukla u sebe. U školi nije htjela ni sa kim ni da razgovara: ni sa nastavnicima, ni sa drugarima. Njena dvije godine starija sestra bila je neznatno komunikativnija, tek toliko da dobije ocjene, ali nedovoljno da ima drugare ili učestvuje u širim školskim aktivnostima.

Rješenje je konačno bilo na pomolu kada je Dijana* već pohađala drugi razred - kada je Centar za podršku djeci i porodici, uz pomoć organizacije Save the Children, otvoren u Podgorici marta 2017. godine. Dijana* i Dana* bile su među prvim korisnicima koji su došli u Centar, a i danas tamo redovno odlaze.

Od tada do danas, stvari idu na bolje.

"Kada je tek došla kod nas, nije progovarala. Vremenom, počela je da odgovora sa "da" i "ne", a onda je postepeno počela da govori malo više. Kada smo kasnije vidjeli njenog školskog pedagoga, rekla nam je - Dijana* je progovorila! "To je bio naš prvi uspjeh, prvi vidljiv rezultat", s ponosom priča Ana Hurić, psiholog u Centru za podršku djeci i porodici.

Kada smo ih upoznali, i Dijana* i Dana* su nam se stidljivo osmjehnule i kratko odgovarale na pitanja. Uspjeli smo da saznamo da Dijana* voli matematiku i crnogorski jezik, dok je starija sestra Dana* sušta suprotnost: ne voli matematiku, ali voli crnogorski. Drže se zajedno i kažu da vole da borave u Centru. "Volim da se igram, ovdje imam drugare. Prošle sedmice smo pravili maske i dali su nam da ih odnesemo kući", kaže nam Dana*.

Njihova mama Danka* kaže da su kćerke veoma napredovale od kada su počele da dolaze u Centar, naročito Dijana*. "Njena učiteljica kaže da je počela da komunicira. Kada je nešto pita, odgovara. Čak je počela da se druži sa drugom djecom, ide sama u kupatilo . . . Čak je sama išla u biblioteku, htjela je da pročita Pipi Dugu Čarapu".

Centar za podršku djeci i porodici u Podgorici osnovan je prema modelu svratišta za djecu uključenu u život i rad na ulici u Bosni i Hercegovini. Jedina razlika je ta da centri u BiH uglavnom rade sa romskom populacijom, dok se korisnici podgoričkog centra upućuju na osnovu preporuke škole ili centra za socijalni rad.

U svratištima koja pomaže organizacija Save the Children, djeca uključena u život i rad na ulici i djeca u riziku dobijaju sve usluge: sklonište i pravne pomoći, psihološko savjetovanje, sticanje vještina za svakodnevni život i stručno obrazovanje, zdravstvenu  zaštitu i socijalne pomoći, inkluziju i reintegraciju u školu. Da bi se ova djeca i njihove porodice dodatno osnažili, organizacija Save the Children koncipirala je i pokrenula ogledni program za jačanje porodice u svim svojim centrima, čiji je cilj sprečavanje razdvajanja porodice i jačanje vještina roditeljstva.

"Prvenstveno nastojimo da riješimo njihove goruće probleme koji se tiču uslova života i iz tog razloga smo angažovali Crveni krst i Centar za socijalni rad. Zatim krećemo sa porodičnim savjetovanjem, prvo individualno, a zatim uz različite radionice. Bavimo se temama koje su njima bitne, a za većinu roditelja to su neprimjereni načini pohvale i kažnjavanja, način disciplinovanja i nepostojanje granice u vaspitanju", detaljnije objašnjava Ana Hurić.

Po završetku: Svijet je prepun mogućnosti

Saradnja sa širom zajednicom je od ključnog značaja za uspješnu reintegraciju djece u društvo. Osnovna škola Štampar Makarije je jedna od škola koje tijesno sarađuju sa Centrom. Kada se upoznaju sa mogućnostima koje Centar nudi djeci, škole vrlo brzo shvataju potencijal takve saradnje.

"Razmjenjujemo mjesečne izvještaje o napredovanju djece, što nam je veoma važno. Na taj način, s jedne strane saznajemo kako napreduju u Centru, a imamo mogućnost da s njima podijelimo utiske o dječijim nastavnicima, ima li napretka, stagnacije, regresije . . . Ovo se pokazalo kao izuzetno pozitivna praksa.  Psihološka podrška je odlična, rezultati su vidljivi", kaže Andrijana Radinović, pedagog u Osnovnoj školi Štampar Makarije.

Uistinu, uz široku podršku, Dijana* i Dana* dobiće pravu priliku da oslobode svoje potencijale, uče i razbiju krug siromaštva.