Više od 1,500 slučajeva neregularnih vraćanja izbeglica na granicama na zapadnobalkanskoj ruti prijavljeno je organizaciji Save the Children u prva tri meseca 2019. godine

Srijeda 10 April 2019

U prva tri meseca ove godine 1,453 izbeglica i migranata koji putuju zapadnobalkanskom rutom svedočili su, u razgovorima sa timovima koje organizacija Save the Children vodi sa lokalnim partnerom, organizacijom Praxis, o 1,521 slučaja neregularnih vraćanja sa različitih granica država u regionu. Svaka četvrta osoba koja je navodno vraćena iz država duž rute bez mogućnosti da traži azil bila je dete (352 dece).

Više od trećine izbeglica i migranata koji su izvestili o neregularnim vraćanjima u period januar-mart 2019. godine (525 osoba) prijavilo je i da je granična policija koristila silu, gurajući i udarajući ljude rukama i palicama, prisiljavajući ih da skinu odeću i obuću, kao i da je koristila pse da uplaši, otera ili ugrize odrasle i decu. Svaka četvrta osoba koja je bila neregularno vraćena sa granica uz upotrebu sile bila je dete – 124 dece je, prema izveštajima, iskusilo nasilje na granicama, od kojih su njih 102 bila deca koja putuju sama.

Među izbeglicama i migrantima koji su svedočili o nasilju je porodica iz Irana sa petogodišnjim dečakom koja je vraćena iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, te se, nakon mesec dana provedenih u prenaseljenom centru za izbeglice, vratila u Srbiju. Porodica je timovima u Srbiji ispričala o hrvatskim policajcima koji su presreli grupu i tukli ljude bez pitanja odakle dolaze i žele li da traže azil. Druge dve porodice svedočile su o tome da su provele noć u hrvatskom zatvoru, bez hrane i spavajući sa decom na podu. Ujutru su bili proterani u Bosnu. Tri porodice svedočile su kako ih je tukla policija u Rumuniji i vratila u Srbiju. Jedna porodica ispričala je kako je policajac zgrabio dvogodišnje dete iz naručja majke i bacio ga na zemlju.

Mnogi maloletnici koji putuju sami svedočili su o tome kako ih je policija u Bugarskoj, Grčkoj, Severnoj Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Bosni i Hercegovini brutalno tukla. Tri dečaka iz Avganistana podelila su sa timom kako su, pre nego što su došli u Beograd, dobili batine od starijih migranata iz grupe sa kojom su putovali, vozača koji ih je otkrio u prikolici kamiona kao i od srpske policije. Jedan od ovih dečaka upućen je lekaru sa znacima potresa mozga. Drugi maloletnik svedočio je o tome kako je dospeo do Slovenije, odakle je vraćen u Hrvatsku, a zatim i u Bosnu i Hercegovinu.

U mnogim slučajevima, deca i odrasli rekli su kako su im policijski službenici na granicama uzeli novac i mobilne telefone.

U 2018. godini, Praxis je, tokom rada na terenu u Beogradu, sakupio 6,749 izveštaja o neregularnim potiskivanjima sa granica od 6,072 izbeglica i migranata. Slično kao u prva tri meseca tekuće godine svaka četvrta osoba kojoj je navodno bio uskraćen pristup teritoriji i azilu u zemljama duž rute bilo je dete – prema svedočenjima, 1,487 doživelo je neregularno vraćanje sa granica, od kojih su 1,034 bila deca bez pratnje. Skoro polovina izbeglica i migranata koje je Praxis podržao tokom 2018. godine – 2,379 osoba – svedočilo je o tome da su policija i graničari upotrebili prekomernu silu, dok podaci govore da je isto iskustvo imalo 560 dece, od kojih su 477 bila deca bez pratnje.

Save the Children i Praxis od 2016. godine podržavaju izbeglice i migrante koji stižu u Srbiju, pružajući informacije, podršku tokom registracije, upućujući izbeglice na nadležne službe i skupljajući podatke o novim dolascima i posmatrajući trendove u mešovitim migracijama na Balkanu. Na osnovu sakupljenih podataka ove dve organizacije objavljuju izveštaje i istraživanja koja koriste kako u zagovaračke svrhe tako i za informisanje šire javnosti, tražeći bolju zaštitu i podršku dece izbeglica i migranata koji putuju zapadnobalkanskoj rutom.