Više od 400,000 dece koja beže iz Ukrajine izložena su gladi, bolesti, trgovini ljudima i nasilju

Ponedeljak 7 March 2022

Dvogodišnji Danilo* napustio je Ukrajinu sa majkom i sestrom. Fotografija: Dan Stewart, Save the Children.

Najmanje 400,000 dece koja se, napuštajući Ukrajinu, kreću kroz zemlje istočne Evrope u riziku su od gladi i bolesti, i izložena trgovini ljudima i nasilju, saopštila je organizacija Save the Children nakon što je broj ljudi koji beže od ruske vojne operacije u Ukrajini premašio milion.

Save the Children procenjuje da najmanje 40% izbeglica iz Ukrajine koje pristižu u Rumuniju, Poljsku, Moldaviju, Mađarsku, Slovačku i Litvaniju čine deca, od kojih neka dolaze samo sa odećom koju imaju na sebi.Ujedinjene nacije procenjuju da je milion ljudi već izbeglo iz zemlje i saopštavaju da bi ukrajinska kriza mogla izazvati „najveću izbegličku krizu u Evropi u ovom veku”. Masovno kretanje dece i odraslih dovelo je do 24-časovnih redova na graničnim prelazima ka susednim zemljama. Izbeglice se smeštaju u prenamenjene objekte kao što su škole, kao i u privatnim kućama i improvizovanim kampovima. Na tim mestima uslovi nisu dovoljno dobri za smeštaj dece, i njihova bezbednost može biti ugrožena.Dvadesetdevetogodišnja Ana* pobegla je u Rumuniju sa četvorogodišnjom ćerkom Darinom* i dvogodišnjim sinom Danilom* kada su se sukobi u Ukrajini približili nuklearnoj elektrani.„Pobegli smo jer smo se uplašili. Naše područje je bombardovano. Gađali su aerodrom, a borbe su se približavale nuklearnoj elektrani. Na putu smo videli smo avione kako preleću, i bilo je dosta gužve. Videli smo kako se ispaljuju rakete i uništavaju zgrade. Neprestano su se čule sirene. Moj muž je ostao. Samo nas je odvezao do granice i vratio se. Mogli smo da ponesemo samo nešto odeće i neke lekove.”„Deca ne razumeju šta se dešava. Ali osećamo se veoma loše,” rekla je Ana*. “Nadamo se da će borbe brzo da se završe i da ćemo moći da se vratimo kući.

Ana* i njena deca smešteni su u prihvatni centar, u kojem organizacija Save the Children vodi dečiji kutak. U kutku deca mogu da se igraju i dobiju šansu da se oporave od traumatskih iskustava kroz koja su prošla. Save the Children takođe porodicama pruža savete i informacije, i obezbeđuje hranu i druge osnovne stvari. Nedavno uspostavljeni Children’s Emergency Fund omogućava organizaciji Save the Children da brzo uspostavi programe za pomoć najugroženijoj deci i porodicama u Ukrajini i širom sveta.

Deca i odrasli napuštaju Kijev. Fotografija: Amnon Gutman, Save the Children.

Deca u pokretu izložena su povećanom riziku od trgovine ljudima, zlostavljanja, uključujučujući i seksualno nasilje, upozorava organizacija Save the Children. Zbog dugog boravka napolju, na niskim temperaturama, preti im opasnost da se razbole. 

Događaji od prošle nedelje imaju strašan uticaj na njihov život. Njihovi domovi, škole i zajednice su uništeni, odvojeni su od porodice i prijatelja – ceo život i sve što im je drago oteli su im u roku od nedelju dana.Sva deca koja beže u susedne zemlje moraju da budu zaštićena i da imaju dovoljno hrane, vode, sklonište i podršku. Ali, to nije dovoljno. Milioni dece ostaju zarobljeni u Ukrajini, bežeći u podrume kako bi se zaštitili od bombardovanja. Preti im glad jer se pred polupraznim radnjama formiraju dugački redovi, u kojima se roditelji boje da čekaju. Ukrajina je na ivici katastrofe. Bolnice i apoteke ne mogu da rade i deca i odrasli ostaju bez lekova i medicinske nege. Žene koje treba da se porode imaju sve manju podršku.U svakom sukobu deca su ta koja najviše stradaju, i nasilje u Ukrajini mora prestati odmah, upozorava Save the Children.

Porodica u skloništu u Kijevu. Fotografija Amnon Gutman, Save the Children.