Zajedničko saopštenje: Potrebna su hitna rješenja za ublažavanje patnje migranata, izbjeglica i tražilaca azila

Četvrtak 31 December 2020

Potpisane humanitarne organizacije pozivaju na hitno iznalaženje rješenje za najmanje 900 migranata, izbjeglica i tražilaca azila koji su više od 24 sata držani u teškim humanitarnim uvjetima i neizvjesnosti na lokaciji Lipa. Humanitarne organizacije pozivaju državne, entitetske i lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini da se pokrenu s mrtve tačke i pridržavaju principa sadržanih u Međunarodnom pravu o ljudskim pravima, ratifikovanim konvencijama, kao i nacionalnim pravnim okvirima, te obezbijede sigurnost i zaštitu lica koja su izložena riziku.

Oko 900 migranata, izbjeglica i tražilaca azila, koji se posljednjih sedam dana nalaze u nemilosti na lokaciji bivšeg šatorskog kampa Lipa, sinoć je ukrcano u 20 autobusa, za koje se očekivalo da će ih odvesti do odgovarajuće privremene prihvatne ustanove, odabrane od predstavnika vlasti. Međutim, autobusi nikada nisu napustili lokaciju kampa, nakon zastoja u procesima donošenja odluka na različitim nivoima vlasti i protesta lokalnog stanovništva.

Teško stanje u kojem se nalaze migranati, izbjeglice i tražioci azila produbljuje se iz dana u dan. Nedostatak sigurnih i odgovarajućih alternativa za šatorski kamp Lipa, rezultiralo je zatvaranjem ovog kampa kojem su nedostajali najosnovniji uvjeti za smještaj tokom zime. Nakon zatvaranja uslijedio je požar velikih razmjera koji je uništio veći dio kampa. Srećom, izbjegnute su ljudske žrtve. Stotine ljudi provele su sedmicu na otvorenom na lokaciji Lipa, uz minimalnu humanitarnu pomoć, a bili su izloženi niskim temperaturama i nisu imali pristup osnovnim objektima.

U nedostatku iznalaženja bilo kakvog rješenja, migranti, izbjeglice i tražioci azila sada su iskrcani iz autobusa i vraćeni na mjesto Lipa – izloženi niskim temperaturama, na lokaciji na kojoj gotovo da se nemaju gdje smjestiti. Prisiljavanje ljudi da ponovo ostanu na otvorenom u ovim uvjetima ne može biti prihvatljivo rješenje. Nedostatak hitne akcije od odgovornih vlasti rizikuje mogućnost ozbiljnih posljedica po ljudsku sigurnost i živote.

Stanovništvo Bosne i Hercegovine pokazalo je solidarnost s migrantima, izbjeglicama i tražiocima azila u posljednje tri godine i pružilo neophodnu podršku licima u potrebi. Međutim, trenutni nedostatak konsenzusa među vlastima i negativna retorika potiče dodatnu ksenofobiju i stigmatizaciju migranata, izbjeglica i tražilaca azila u BiH. Vlasti se moraju ponašati odgovorno i obezbijediti sigurnost, kako za lokalno stanovništvo, tako i za migrante i tražioce azila.

Potrebne su brze akcije da bi se okončale posljedice prouzrokovane bezizlaznim putem na kojem se trenutno nalaze migranti, izbjeglice i tražioci azila. Zaštita, sigurnost i hitna humanitarna pomoć moraju se pružiti licima u potrebi, što prije. Potpisane humanitarne organizacije i dalje pružaju humanitarnu pomoć za ublažavanje patnji ljudi i opet naglašavju svoju spremnost da podrže napore vlasti da pruže pomoć na siguran i dostojanstven način.

Danski savjet za izbjeglice

IOM

Medecins du Monde

Save the Children

UNICEF

UNHCR