Završnim događajima obilježeno zatvaranje Kutaka za decu

Petak 5 September 2014

 

Tokom prethodne nedelje deca iz područja pogođenih poplavama osmislila su i realizovala završne aktivnosti Kutaka za decu, na kojima su pokazala šta su sve naučila i radila tokom prothodna dva meseca.

Koncept Kutak za decu podrazumeva prostor koji omogućava deci da nastave da uče i da se razvijaju u toku i odmah nakon krizne situacije. Kutak za decu pruža najmlađima sigurno okruženje koje im pomaže da povrate osećaj normalnosti i strukture kroz organizovane aktivnosti za igru, druženje, učenje, daje im priliku da izraze svoje strahove i razloge za radost. Save the Children je u partnerstvu sa Centrom za integraciju mladih organizovao Kutke za decu na području Obrenovca, Lazarevca i Beograda, a sa ciljem da hitno obezbedi siguran prostor gde deca mogu biti bezbedna od rizika po njihovo psiho-fizičko zdravlje i sigurnost. Rad kutaka za decu bio je posebno važan u periodu školskog raspusta.

Tokom jula i avgusta 2014. godine, ukupno 1450 dečaka i devojčica iz Obrenovca, Lazarevca i Beograda učestvovalo je u preko 7200 različitih aktivnosti. Raznovrsne aktivnosti su pružale deci podršku u borbi sa strahovima koji su nastali kao posledica poplava, evakuacije, raseljavanja, uništenja njihovih kuća i škola... Takođe, Kuci su omogućavali roditeljima da decu ostave na sigurno mesto sa osobljem stručnim za rad sa decom, a da se za to vreme posvete saniranju posledica poplava: čišćenju kuća i ponovnom uspostavljanju svojih poslova.

Poslednju nedelju obeležio je raznolik i autentičan program na 15 lokacija, koji su osmislila i pripremila deca za svoje  vršnjake, roditelje, staratelje i zajednicu.

Kutak je zauzeo veoma značajno mesto u životima dece. Sedmogodišnji L.B. iz Obrenovca je naučio da gleda na sat da ne bi zakasnio u svoj kutak. Devojčica A.P. iz Obrenovca je, sabirajući utiske, navela: „Kutak je najlepše mesto u mom životu. Pamtiću ga do kraja života.“ A jedno od najčešće izgovaranih pitanja bilo je: „Hoćete li doći i sledećeg leta?

Jedna mama iz Velikih Crljena kod Lazarevca ovako govori o tome šta je za nju, ali i za njenu decu, značio kutak prethodnih meseci: „Mi nismo ni znali da nam ovakva pomoć mnogo više treba od svih ostalih koje stižu ili ne stižu. Ovo je bilo nešto stvarno veliko i za decu i za nas.

Save the Children se zahvaljuje svim dečacima i devojčicama koji su svakodnevno dolazili u kutak, njihovim roditeljima i starateljima, svim volonterima, kao i profesionalcima koji su dali izuzetan doprinos radu Kutaka – najpre iz Centra za integraciju mladih, a zatim i iz organizacija Centar za građansko delovanje iz Obrenovca i udruženja Ženski romski centar i Udruženja Rom iz Lazarevca.

 

Save the Children koristi ovu priliku da se zahvali i svim onima koji su na bilo koji način pomogli realizaciju ovog projekta, kao što su Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu grada Beograda; opštinske uprave Obrenovac i Lazarevac kao i osnovne škole u okviru kojih su se aktivnosti održavale.