Pokrenuta web stranica: www.otporninakatastrofe.ba.

Srijeda 14 October 2020

Povodom 13. oktobra, Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, organizacija Save the Children je pokrenula web stranicu www.otporninakatastrofe.ba.

Nudeći obilje korisnog sadržaja stranica predstavlja jedinstvenu sveobuhvatnu resursnu bazu za smanjenje rizika od katastrofa u situacijama u kojima se mogu naći i djeca. Korisnici web stranice mogu se educirati o smanjenju rizika od katastrofa putem edukativnih materijala, brošura, plakata, linkova, video priloga i drugih korisnih materijala, kao i razmjenjivati dragocjena iskustva vezana za najbolje načine sprječavanja katastrofa u njihovim lokalnim zajednicama.

Save the Children poziva sve kojima je sigurnost djece prioritet, da pronađu adekvatne sadržaje na linku www.otporninakatastrofe.ba i saznaju šta je sve potrebno da bi se smanjio rizik od katastrofa.

 

https://www.youtube.com/watch?v=cEBt7ooXhaw