U Bijeljini održana VI godišnja Konferencija socijalnog rada sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Unapređenje socijalnog rada, kroz razvoj teorija, metoda i tehnika rada“

Utorak 26 October 2021

Savez udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske u saradnji sa Savezom socijalnih radnika FBiH i Udruženjem stručnih radnika socijalne djelatnosti Brčko Distrikta BiH, kao članicama Saveza socijalnih radnika i drugih stručnih radnika socijalne djelatnosti u BiH i uz podršku UNICEF BiH, OSCE i Save The Children kroz Child Protection Hub projekt su organizirali VI godišnju Кonferenciju socijalnog rada sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Unapređenje socijalnog rada, kroz razvoj teorija, metoda i tehnika rada“ u četvrtak, 21.10.2021. u Bijeljini. 

Konferencija je organizovana u cilju da se na jednom mjestu pruži prilika relevantnim stručnjacima da podijele različita teorijska i praktična iskustva vezana za sisteme socijalne zaštite kod nas i u okruženju, ono što su dobra sistemska rješenja i ono što se prepoznaje kao nedostatak, što će u konačnici doprinijeti boljem razumijevanju pravaca razvoja entitetskih sistema socijalne zaštite i Brčko Distrikta.

Konferencija je započela uvodnim obraćanjem Srđana Baralić – Predsjednik Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz RS, nastavljena obraćanjem Mirnesa Telalović, Predsjednika Savez socijalnih radnika FBiH a s obzirom da je ova konferencija bila kombinovanog karaktera učesnicima su se online putem obratili i Kathleen Kavalec, Ambasadorica Misija OESC-a u BiH, Rownak Khan Direktorica UNICEF-a u BiH, Andrea Žeravčić Direktorica Save the Children NWB, Vladimir Makarić Pomoćnik ministra Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Miroslav Jurešić Pomoćnik ministra Ministarstva rada i socijalne politike FBiH.

Uvodna obraćanja odrazila su uvijek prisutno mišljenje o značaju socijalnog rada te naročito socijalnih radnika koji su nosioci svih aktivnosti i sve odgovornosti u radu sa najugroženijim kategorijama društva. 

Učesnicima se obratio i Milorad Sofrenić, Direktor JU Centar za socijalni rad Bijeljina, Centra koji je ove godine slavio jubilarnih 60 godina rada. Kako je rekao, ova ustanova je tokom proteklih decenija prošla put od stručne službe do javne ustanove a praksa je pokazala svu neophodnost i napredak koji je ostvaren u ovim godinama. Direktor je istakao da zaposleni u Centru rade sa izuzetno ocjetljivom kategorijom građana, povremeno se angažuju i nakon radnog vremena, a pored svega, kontinuirano se stručno usavršavaju i čine ovaj Centar onim što on jeste. U Centru djeluju odjeljenja za socijalnu zaštitu, porodično- pravnu zaštitu, djecu i omladinu te Dnevni centri za djecu u riziku i djecu za smetnjama u razvoju. Budući plan ovog Centra direktor Milorad Sofrenić je razložio u dva pravca: jedan je razvijanje, jačanje i unapređenje socijalne zaštite u cjelini, a drugi kadrovsko, materijalno-tehničko i financijsko jačanje. 

Nakon što su iz Ministarstava predstavljeni planovi i perspektive razvoja sistema socijalne zaštite u RS i FBiH, razovaralo se o trenutnim poteškoćama uzrokovanim pandemijom COVID-19 virusa, kada je Sandra Dobrijević Šipka predstavila "Analizu stanja socijalne zaštite RS sa posebnim osvrtom na posljedice izazvane pandemijom Kovid – 19", čiji je cilj da iskustvu na terenu pridruži i kvantitativne značajke proteklog perioda kako bi se stekla što kompletnija slika te poboljšale reakcije u radu u izuzetnim okolnostima. 

Međunarodni karakter konferencije potvrđen je kroz prezentaciju Ružice Jelisavac iz Zavoda za socijalnu zaštitu Srbije koja je učesnicima izložila stanje, izazove i dobre strane institucionalnih kapaciteta u sistemu socijalne zaštite Srbije te kroz prezentaciju Zakona o ličnoj asistenciji- pozitivnih i negativnih strana koju su prezentirali Mirjana Cesen i Vilko Kobil iz Socijalne komore Slovenije. 

Konferencija je nakon ovoga dijela nastavila sa temama koje se tiču savremenog socijalnog rada i njegove primjena u praksi. 

Tako je prisutnima o radnoj aktivaciji korisnika socijalne pomoći kroz koncept socijalnog preduzetništva govorila dr Nina Babić sa Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Prema definiciji, socijalno poduzetništvo je djelovanje poduzetnika koji prepoznaje društveni problem te na  profesionalan, inovativan i održiv pristup sustavnim promjenama koje nadilaze nedostatke tržišta i iskorištavaju dane mogućnosti. Dok poslovni poduzetnici obično mjere učinkovitost pothvata kroz profit i povrat ulaganja, socijalni poduzetnici procjenjuju svoj uspjeh i kroz utjecaj na društvene promjene te kroz profit i povrat ulaganja. Koncept socijalnog poduzetništva i njegove vrijednosti je u porastu u svijetu a dok je u Republici Srpskoj ovaj koncept uključen i u zakonska rješenja FBiH tek treba da zakonski uredi pitanja o socijalnom poduzetništvu i problemima koje ono rješava. 

Tema koja je u socijalnom radu uvijek aktuelna jeste tema supervizije. Tako je dr. Andrea Puhalić govorila o superviziji kroz podršku unapređenja kvalitete socijalnog rada te naglasila da se supervizija ne treba gledati samo kroz administrativne uloge koje omogućava, nego i kroz podržavajuće kojima unapređuje rad pojedinaca. 

U sklopu konferencije dr. Andrea Puhalić je predstavila i publikaciju „Priručnik o superviziji“ je nastao u Save the Children-u u sklopu projekta ENVISION- Stvaranje podsticajnog okruženja za socijalno uključivanje djece koji Save the Children za sjevernozapadni Balkan  (SCNWB) sprovodi u partnerstvu sa nevladninim organizacijama „Nova generacija“ Banja Luka, „Otaharin“ Bjeljina, Omladinskim centrom „Vermont“ Brčko, Asocijacijom „Altruist“ Mostar, Centrom za prava djeteta, Podgorica i Asocijacijom „Defendologija“ Nikšić. Ovaj priručnik predstavlja odgovor na potrebu stručne javnosti u BiH za boljim razumijevanjem prirode i sadržaja supervizijske podrške u psihosocijalnom radu, posebno u sistemu socijalne zaštite te je dr. Puhalić naglasila da se treba nalaziti na svakom stolu socijalnog radnika za brzo prelistavanje i podsjećanje na osnovne pojmove i puteve supervizije. Priručnik možete naći u prilozima članka. 

Posljednje predavanje dana je održala dr. Suada Buljubašić a tema menadžmenta u sistemu socijalne zaštite se iznova dokazuje kao aktuelna i značajna, što se na ovoj konferenciji odrazilo kroz naknadnu raspravu o mnogobrojnim izazovima u radu koji se neizostavno rješavaju kroz efektivan menadžment. 

Konferencija je završena kroz diskusiju o razvoju međunarodne saradnje između BiH i zemalja regiona. 

Jedan od osnovnih zaključaka Konferencije jeste nastavak kontinuirane saradnje Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske, Saveza socijalnih radnika FBiH i Udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti Brčko Distrikta BiH u cilju unapređenja socijalnog rada, pružanja podrške korisnicima te konstantno širenje znanja i mogućnosti socijalnih radnika u BiH.