Socijalni radnici, čuvari dječjih prava

Utorak 28 March 2023

Svakog marta, obilježava se mjesec socijalnog rada, odaje se priznanje predanosti i empatiji socijalnih radnika koji  pružaju usluge djeci i odraslima u potrebi, te se slavi njihov konstantni doprinos društvu. Socijalni radnici pružaju podršku ljudima svih profila u zajednicama, a naročito se ističe angažman i posvećenost prema ostvarivanju prava djece. Socijalni radnici „mobilnog tima“ za prevenciju prosjačenja JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ intenzivno rade sa djecom koja su u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, djecom koja se bave prosjačenjem, radom na ulici. Glavni cilj i zadatak mobilnog tima JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ jeste otkrivanje i evidentiranje djece što uključuje prikupljanje informacija o djeci: ko su djeca, odakle dolaze, ko su im roditelji, koji razlozi dovode do toga da su djeca na ulici, objašnjava Sanela Baljak, socijalna radnica u „ mobilnom timu“ za prevenciju prosjačenja i dodaje „Obilaskom ulica, raskrsnica i vjerskih objekata dolazimo do informacija o djeci za koju postoje indikatori  koji upućuju sumnju da su žrtve trgovine ljudima. Ako se djeca svakodnevno bave prosjačenjem,  odnosno provode po nekoliko sati ispred različitih objekata, raskrsnica i na drugim mjestima, to nam je indikator da su djeca potencijalne žrtve trgovine ljudima. Još kada vidimo da ih nadgledaju određene osobe ili vidimo da ih transportuju automobilom, to je slijedeći indikator koji upućuje da sumnju da se radi o potencijalnoj žrtvi trgovine. Naravno, sve informacije koje dobijemo na terenu proslijeđujemo našim nadležnim službama socijalne zaštite, ali i policijskim agencijama i tužilaštvu. Moramo da učinimo sve kako bi djeca na kraju napustila ulice i uključila se u drušvo.

Rad JU „Kantonalni centar za socijalni rad „ također je usko vezan za rad sa djecom koja su u pokretu, i izuzetno je važan za partnerstvo sa Save the Children NWB ističe Sanela Baljak. 

Save the Children za sjeverozapadni Balkan je naš dugogodišnji partner od 2009 godine. Imamo njihovu podršku u mnogim aspektima. Naš zadatak je da otkrijemo i evidentiramo djecu koja su u pokretu, da pokušamo da dođemo do njih. Jako je teško da se dođe do djece koja su u pokretu, ona se kriju u grupama punoljetnih osoba, koje ih na neki način pokušavati skloniti, sakriti pa i manipulišu s njima što upućuje na sumnju da bi djeca mogla biti potencijalne žrtve krijumčarenja. Ali naravno mi uz naše dugogodišnje iskustvo koje imamo dođemo do djece u pokretu i uradimo sve što je u okviru obaveza koje smo preuzeli potpisivanjem Memoranduma o saradnji. Također vršimo pratnju od lokacije gdje smo evidentirali dijete u pokretu do privremeno prihvatnog centra Ušivak uz pomoć tj transport IOM-a. Nama je u tom trenutku najbitnije da se dijete u pokretu zbrine, da se odmah i efikasno reaguje, da se dovede do krajnjeg cilja i da se sigurno smjesti.“

P: Možete li navesti koji su izazovi u radu s djecom u pokretu?

Sanela Baljak: Jedan od izazova u radu sa djecom su jezičke barijere, jako je teško komunicirati sa djecom koja su u pokretu jer dolaze do nas iz drugih zemalja npr Maroka, Palestine, Afganistana. Mi moramo u prvom kontaktu steći povjerenje djeteta da bi došli do potrebnih podataka. Naravno imamo pomoć kolega iz Save the Children koji su nam uvijek na raspolaganju, oni prevode i zajedničkim radom dolazimo do informacija koje su nam jako bitne. Ponekad nailazimo na grupe ljudi koji ilegalno prevoze punoljetne migrante i među njima i djecu, tako da  se moramo suočavati i sa tim problemima. Onda obavještavamo i policiju kao i druge relevantne instuticije koje treba da reaguju. Jako je teško, jer su ušli u tu mrežu ilegalnog prevoza i oni tu vide svoju korist i zaradu, ali naš je primarni zadatak da zaštitimo djecu u pokretu.

P: Po čemu se mobilni tim JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ ističe kada je riječ o ostvarivanju dječjih prava?

Sanela Baljak: Ovakav model koji postoji u Kantonu Sarajevo je potreban i u drugim gradovima. Bitno je da postoji „mobilni tim“ koji će svakodnevno pratiti socijalnu sliku u Kantonu Sarajevo s fokusom na djecu koja su izložena prosjačenju ili na djecu u pokretu, gdje ćemo moći odmah reagovati ako primjetimo da je dijete ugroženo ili mu treba pomoć. Jako je bitno da postoji tim koji je na usluzi službama socijalne zaštite, policiji, tužilaštvu, školama...Tu smo prvi koji pružamo djeci zaštitu.

U  „mobilnom timu“ za prevenciju prosjačenja Kantonalnog centra za socijalni rad radi i Januzi Gazmend, viši referent za saradnju sa nacionalnim manjinama. On je naša spona sa zajednicama u kojima živi romska populacija. Govori romski i albanski jezik, i na terenu komunicira sa porodicama koje ne razumiju bosanski jezik te im pruža sve potrebne informacije.

P: Možete li opisati jedan vaš radni dan?

Januzi Gazmend: Naš radni dan ne može biti isplaniran, stalno se događaju promjene. Mobilni tim svaki dan izlazi na teren i obilazi ulična žarišta, raskrsnice, vjerske objekte tako da ne znamo na kojim mjestima možemo naći dijete samo ili sa roditeljem da se bavi prosjačenjem. Kada zateknemo dijete da prosjači evidentiramo ga. Ako je više puta zateknuto u toj radnji, ako je u pratnji roditelja ili starijeg brata ili sestre, idemo u službu socijalne zaštite, ukoliko dobrovoljno prihvataju da pođu s nama. Ukoliko ne žele da pođu s nama, ili ne žele saradnju i komunikaciju sa članovima „mobilnog tima“, pozivamo policiju koja  vrši identifikaciju svih osoba, a mi nastojimo  saznati što više o njima i njihovim porodicama. Kada završimo na terenu i vratimo se u kancelariju, sačinimo službenu zabilješku o našim saznanjima tog dana. Opisujemo detaljno u kakvom je stanju bilo dijete, da li je smrznuto, da li je čisto, da li je nahranjeno itd. i te podatke proslijeđujemo nadležnim službama gdje oni rade na daljnjem zbrinjavanju djeteta.

P: Na koji način pomažete Romskoj populaciji da ostvare svoja prava?

Januzi Gazmend: Članovi nekih porodica nekada ne žele da imaju saradnju niti sa  jednom institucijom. Nama je onda teško da zaštitimo dijete na adekvatan način. Ali se trudimo da sve porodice informišemo koja su njihova prava i gdje ih mogu ostvariti. Npr. ne znaju gdje se vadi rodni list, gdje će predati svoj zahtjev za jednokratnu pomoć, zahtjev za javnu kuhinju. Izlazimo u susret i dajemo sve od sebe da im pomognemo.

P: Zašto je mobilni tim važan u postupanju prema djeci na ulici i djeci u pokretu?

Januzi Gazmend: Svakodnevno nailazimo na različite slučajeve na terenu. Imamo dosta nevidljive djece koja dolaze iz drugih kantona, drugih gradova pa i drugih država, tada je stvarno potreban mobilni tim koji procjenjuje situaciju. Mi jednostavno ne možemo propustiti da dijete tek tako prođe kroz našu državu i naš grad, ne možemo zatvoriti oči i prešutjeti.  Naša je odgovornost da osiguramo i djeci na ulici kao i djeci u pokretu njihova prava i omogućimo im sretno djetinjstvo.

 

Save the Children za sjeverozapadni Balkan, na području Sarajevskog kantona djeluje u oblasti zaštite djece u pokretu kroz mobilni tim uz podršku EU Civil Protection & Humanitarian Aid