PROJEKAT OPŠTEG OBRAZOVANJA (TABLA)

OPĆE INFORMACIJE

Opće obrazovne aktivnosti u Bosni i Hercegovini (TABLA) trogodišnji je projekt koji financira Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID), a provodi Save the Children. Projekat TABLA radi u bliskoj saradnji sa vladinim akterima i obrazovnim vlastima u Kantonu Sarajevo (KS) i Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republici Srpskoj (RS). Opća svrha TABLA -e je poboljšati ishode učenika u BiH iz kritičkog mišljenja i STEAM -a (nauka, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika), te povećati kapacitete nastavnika za uključivanje 4K -a (kritičko mišljenje, kreativnost, saradnja i komunikacija) i primijeniti znanje o STEAM -u u razrednoj nastavi.

CILJEVI

Aktivnosti TABLA-e osmišljene su tako da transformiraju nastavne planove i programe obuke nastavnika prije početka rada i izgrade kritičke kompetencije sadašnjih i budućih nastavnika koje su potrebne za podršku razvoju osnovnih vještina i znanja učenika za živote i karijere u sve više međusobno povezanom i digitalizovanom obrazovnom svijetu. Projekat uključuje četiri komponente:

• Obuka nastavnika prije početka rada: Usvojeni su i primijenjeni povećani standardi za obuku nastavnika prije početka rada na odabranim nastavnim fakultetima na ciljanim univerzitetima u KS, HNK i RS.

• Stručno usavršavanje nastavnika/profesionalni razvoj: Visokokvalitetni program obuke nastavnika tokom rada integrisan u obrazovne sisteme u KS, HNK i RS.

• Kvalitetno okruženje za učenje: Poboljšano okruženje za učenje omogućava primjenjeno učenje u STEAM -u

• Dijalog o reformi obrazovanja: Povećan dijalog o reformi obrazovanja kao odgovor na rezultate BiH na međunarodnim ispitima za ocjenjivanje.

Kako bi se riješio utjecaj pandemije COVID-19 na obrazovanje, projekat TABLA također jača kapacitete učitelja za korištenje internetskih i mješovitih metodologija učenja i digitalnih alata, te pruža aktivnosti mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške (MHPSS) učiteljima, roditeljima i učenicima. Osim toga, TABLA osigurava da učenici i nastavnici kojima je potreban računar i pristup internetu imaju ove bitne alate za podučavanje i učenje.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

• Stvaranje okvir za modularne nastavne planove i programe za obrazovanje prije početka rada i implementirati seminare stručnog usavršavanja za profesore sa ključnih nastavničkih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Mostaru, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Istočnog Sarajeva.

• Razvijanje obrazovnog paketa i programa certifikacije STEAM-a i provođenje programa obuke trenera (TOT) za certificiranje više od 160 nastavnika osnovnih i srednjih škola kao master trenera/mentora (MTM) u konceptima kao što su STEAM, 4K, učenje zasnovano na upitima i formativne procjene.

• Pružanje tehničke i logističke podrške MTM za provedbu približno 50 četvorodnevnih radionica za obuku za 3.000 nastavnika iz 100 osnovnih i srednjih škola u KS, HNK i RS.

• Nabavka opreme, namještaja i drugih materijala za učenje za osnivanje STEAM laboratorija u 100 osnovnih i srednjih škola u KS -u, HNK i RS -u, te distribucija 250 prijenosnih računara i 1.494 tableta u preko 140 odabranih škola u KS, HNK i RS.

• Omogućeni online seminari za obuku o Microsoft Office 365, pametnim pločama, 3D štampačima te Arduino i Lego kompletima za kodiranje i robotiku za hiljade nastavnika u KS, HNK i RS.

• Sprovođenje niza webinara za izgradnju kapaciteta nastavnika za upotrebu digitalnih alata i online metodologija učenja.

• Podrška mentalnom zdravlju i psihosocijalna podrška (MHPSS) stotinama nastavnika i omogućiti obuku facilitatorima grupa za podršku MHPSS -a kako bi dosegli još više nastavnika u školama u CS -u i HNC -u.

• Objave članaka i moderiranje diskusija o reformi obrazovanja kako bi se povećao dijalog i potaknule promjene u obrazovnim sistemima u BiH.

DETALJI O PROJEKTU

Donator: USAID

Lokacija: Kanton Sarajevo, Hercegovačko-Neretvanski Kanton i Republika Srpska

Trajanje: Septembar 2019 - Septembar 2022

Glavni partneri na projektu: Kantonalna/entitetska Ministarstva obrazovanja i pedagoški zavodi; Nacionalni Institut za Šolstvo Slovenije, Fondacija obrazovanje u akciji u  BiH i Mreža za izgradnju mira 

SCI kontakt: Emina Husejinovic, TABLA Koordinator za zagovaranje i komunikaciju, email: emina.husejinovic@savethechildren.org