Humanitarni rad

Četvrtak 1 April 2021

Terms of Reference for providing supervision services to SCI frontline workers in three areas Una-Sana Canton, Tuzla Canton and Sarajevo Canton

The purpose of this Program component will be to provide supportive supervision to SCI employees in Una-Sana Canton, Tuzla Canton and Sarajevo Canton engaged as front line workers in the emergency response to migrant crisis in BiH. Supportive supervision is a process of helping staff to better cope and deal with daily challenges and to, through facilitated self-reflection, build own resilience and develop competencies to preserve own mental health and prevent burn out despite stressful work environment, thus indirectly ensuring quality of services provided to children and families they work with directly.

Četvrtak 28 January 2021

Children sleeping outside during winter nights at risk in Bosnia and Herzegovina

Children spending their days and nights outside have limited access to food, water, sanitation and no access to protection, health, asylum or education.

Četvrtak 31 December 2020

Zajedničko saopštenje: Potrebna su hitna rješenja za ublažavanje patnje migranata, izbjeglica i tražilaca azila

Potpisane humanitarne organizacije pozivaju na hitno iznalaženje rješenje za najmanje 900 migranata, izbjeglica i tražilaca azila koji su više od 24 sata držani u teškim humanitarnim uvjetima i neizvjesnosti na lokaciji Lipa. Humanitarne organizacije pozivaju državne, entitetske i lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini da se pokrenu s mrtve tačke i pridržavaju principa sadržanih u Međunarodnom pravu o ljudskim pravima, ratifikovanim konvencijama, kao i nacionalnim pravnim okvirima, te obezbijede sigurnost i zaštitu lica koja su izložena riziku.

Subota 26 December 2020

Zajedničko saopštenje o smještaju za izbjeglice, migrante i tražioce azila u Unsko-sanskom kantonu

We call upon the authorities to ensure the immediate safety and protection of those at risk.

Srijeda 2 September 2020

Pet godina nakon početka izbegličke krize, više od 200.000 dece izbeglica i migranata bez pratnje prepušteno je neizvesnoj sudbini u Evropi

Pet godina nakon tragične smrti Alana Kurdija, Evropa nije uspela da zaštiti decu izbeglice koja nastavljaju da pristižu.

Stranice