Dječija zaštita

Srijeda 14 August 2019

Izveštaji o poroterivanju dece izbeglica i nasilju na granicama na Balkanu: januar - jun 2019. godine

U prvoj polovini 2019. godine svaki treći slučaj neregularnog potiskivanja dece sa granica je, prema svedočenjima, uključivao i nasilne mere koje je primenjivala granična policija.

Ponedeljak 22 July 2019

“Prvi put u životu neko me je prihvatio onakvu kakva sam”

Bežeći od kuće u želji za boljom budućnošću. Ajša* iz Gvineje našla se na granici sa Srbijom, gde je bila uhapšena kada je policija utvrdila da putuje sa falsifikovanim dokumentima, sumnjajući da je žrtva trafikinga i seksualne eksploatacije.

Četvrtak 13 June 2019

U Mostaru održana radionica o važnosti obrazovanja i ulozi škole i roditelja u odgoju

Radionica mi je korisna, saznala sam dosta novog, razgovarali smo, a sam Centar mi je posebno koristan jer imam troje školske djece koja redovno dolaze na aktivnosti ovdje...

Srijeda 22 May 2019

Saradnja u borbi protiv trgovine ljudima smanjuje rizik da deca postanu žrtve

Save the Children u Srbiji obeležio je važan jubilej - stogodišnjicu rada organizacije - konferencijom posvećenom borbi protiv trgovine decom migrantima i izbeglicama. Konferencija je organizovana u okviru projekta Deca nisu na prodaju koji u Srbiji od 1. jula 2018. godine do 31. decembra 2019. godine, uz podršku švedske organizacije Radio Aid, u Srbiji sprovode Save the Children i Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama Atina.

Srijeda 10 April 2019

Više od 1,500 slučajeva neregularnih vraćanja izbeglica na granicama na zapadnobalkanskoj ruti prijavljeno je organizaciji Save the Children u prva tri meseca 2019. godine

U prva tri meseca ove godine 1,453 izbeglica i migranata koji putuju zapadnobalkanskom rutom svedočili su, u razgovorima sa timovima koje organizacija Save the Children vodi sa lokalnim partnerom, organizacijom Praxis, o 1,521 slučaja neregularnih vraćanja sa različitih granica država u regionu. Svaka četvrta osoba koja je navodno vraćena iz država duž rute bez mogućnosti da traži azil bila je dete (352 dece).

Stranice