Dječija zaštita

Četvrtak 5 December 2013

Djeca U Pokretu U Jugoistočnoj Evropi

Djeca u pokretu u Jugoistočnoj Evropi je naziv prve regionalne konferencije posvećene pitanju zaštite djece u procesu unutrašnjih i vanjskih migracija, koja se održava danas, u Beogradu.

Stranice