Dječija zaštita

Petak 11 October 2019

“Stvari ne treba da budu takve kakve su samo zato što neko ko je odrastao tako kaže”

Izabel* i njeni roditelji stigli su 2017. godine u Srbiju, gde su tražili azil. Prvo utočište našli su u centru za azil u Bogovađi, a devojčica je prve prijatelje stekla u lokalnoj školi.

Četvrtak 3 October 2019

Otvoreno pismo: Naša je odgovornost da zaštitimo prava djece stranih boraca iz BiH koja se trenutno nalaze u Siriji i Iraku

S obzirom na konstantnu opasnost i sve veće humanitarne potrebe u područjima oružanih sukoba u Siriji i Iraku, izražavamo...

Srijeda 14 August 2019

Izveštaji o poroterivanju dece izbeglica i nasilju na granicama na Balkanu: januar - jun 2019. godine

U prvoj polovini 2019. godine svaki treći slučaj neregularnog potiskivanja dece sa granica je, prema svedočenjima, uključivao i nasilne mere koje je primenjivala granična policija.

Ponedeljak 22 July 2019

“Prvi put u životu neko me je prihvatio onakvu kakva sam”

Bežeći od kuće u želji za boljom budućnošću. Ajša* iz Gvineje našla se na granici sa Srbijom, gde je bila uhapšena kada je policija utvrdila da putuje sa falsifikovanim dokumentima, sumnjajući da je žrtva trafikinga i seksualne eksploatacije.

Četvrtak 13 June 2019

U Mostaru održana radionica o važnosti obrazovanja i ulozi škole i roditelja u odgoju

Radionica mi je korisna, saznala sam dosta novog, razgovarali smo, a sam Centar mi je posebno koristan jer imam troje školske djece koja redovno dolaze na aktivnosti ovdje...

Stranice