Child Rights Governance

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfZaključci i preporuke sa okruglog stola za ratifikaciju OP3Treći opcioni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima deteta (OP3 KPD) može unaprediti zaštitu prava deteta, zaključeno je na na skupu održanom u Beogradu 10. juna 2015. u organizaciji Društva za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub i uz podršku Save the Children International i Zamenice zaštitnika građana za prava deteta, Mreže organizacija za decu Srbije, Panela mladih Zaštitnika građana, Omladinske mreže i Saveta dece MODS-a.17/06/2015224KB
application/pdfPrvi dječiji izvještaj o stanju prava djece u BiHKako bi sagledali stanje prava djece u Bosni i Hercegovini, tokom 2013. godine deset dječijih grupa provelo je istraživanje u svojim lokalnim zajednicama o primjeni generalnih mjera Konvencije o pravima djeteta na lokalnom nivou. 29/01/20152MB
application/pdfAlternativni izvještaj o stanju prava djeteta u BiHIzvještaj za period 2012. - 2014. donosi pregled stanja dječijih prava u Bosni i Hercegovini, predstavljen popreporukama koje je Komitet za prava djeteta Ujedinjenih nacija dao nakon razmatranja kombiniranog drugog, trećeg i četvrtog izvještaja, koji je uputila Bosna i Hercegovina 2009. godine. 29/01/20152MB
application/pdfChild Rights – Turning Concept Into RealityReport from the Conference on National Human Rights Institutions for Children entitled “Child Rights – Turning concept into reality”, held in Sarajevo on November 3-4. Conference gathered Ombudsmen for children, representatives of Ombudsmen institutions and child rights defenders from Europe, South America, Asia and Africa.29/01/20157MB
application/pdfThe Role of Save the Children in cooperation with NHRIsReport from the Save the Children’s Child Rights Governance program staff members meeting, held in Sarajevo in November 2014, with aim to discuss experiences in working with National Human Rights Institutions and lessons learnt in this process.29/01/20154MB
application/pdfStatement of South-East Europe children's ombudsmen network"Virtual reality - real possibilities, dangers and challenges" - Adopted on the Thematic Meeting of Southeast Europe Children's Ombudspersons Network, 05. 12. 2014. in Belgrade - Ombudspersons for children in Southeast Europe express their deep concern over the increasing violence and abuse of children on the internet space.24/12/2014237KB
application/pdfStav mreže ombudsmana za decu jugoistočne Evrope"Virtuelna realnost - realne mogućnosti, opasnosti i izazovi" - usvojen na Tematskom sastanku Mreže ombudsmana za decu Jugoistočne Evrope, 05. 12. 2014. godine u Beogradu - Ombudsmani za decu Jugoistočne Evrope izražavaju duboku zabrinutost povodom učestalih pojava zloupotrebe i zlostavljanja dece na internet prostoru. 24/12/2014242KB
application/pdfPodizanje razumijevanja među djecom i omladinom o OPCP-uOpcioni protokol o komunikacijskim Procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta UN-a. Izdavač publikacije je Kancelarija specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN-a za borbu protiv nasilja nad djecom, a prevod sa engleskog jezika i štampanje ove publikacije omogućio je Save the Children.15/04/20142MB
application/pdfReport on conducted action research - young Roma in actionThe report gives an overview of the results of local research in five cities of Bosnia and Herzegovina conducted by a group of 78 young leaders.08/04/2014427KB
application/pdfRaporto kataro realizirime - akciyake rodljaripaGodova raporto sikavel dikhipe e rezultatongo e lokalnikane rodljaripango save so sas ćerde ande pandž forura andi Bosna thaj Hercegovina thaj sas ćerde katar i grupa e 78 terne liderongi.08/04/2014390KB

Pages