Other

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfEdukacija u cilju prevencije seksualnog zlostavljanja djeceOvaj edukativni paket, namijenjen stručnjacima koji rade s djecom, sveobuhvatan je alat usmjeren na podizanje svijesti i adresiranje problematike seksualnog zlostavljanja djece. Omogućava vam stjecanje znanja i vještina potrebnih za razgovor o svijesti o vlastitom tijelu, emocijama, granicama i pristanku, s djecom, s ciljem proširenja njihovog razumijevanje i zaštite. Paket uključuje pet modula: "Što znate o seksualnim pravima?", "Ljudsko tijelo", "Emocionalne i komunikacijske vještine", "Granice i pristanak" i "Zaštita djece od seksualnog zlostavljanja", svaki podijeljen u tri jedinice prilagođene određenim starosnim grupama (5-8 i 9-11 godina). Aktivnosti, dizajnirane da stanu u 45-minutni termin u skladu s školskim rasporedom, nude fleksibilnost u redoslijedu implementacije, podržane detaljnim uputama za djelotvornu izvedbu. Razvijen u okviru projekta CSAPE (Prevencija i edukacija o seksualnom zlostavljanju djece) 2022-2024, finansiranog od strane Europskog fonda za unutrašnju sigurnost i uključujući saradnju pet europskih zemalja (Finska, Island, Grčka, Albanija i Bosna i Hercegovina), ovaj paket ima za cilj znatno unparijediti znanja i vještine u oblasti prevencije seksualnog zlostavljanja djece.27/02/20241MB
application/pdfEvidence based sexual education for professionalsThis training package, designed for professionals working with children, is a comprehensive tool aimed at fostering awareness and addressing child sexual abuse. It equips you with the knowledge and skills to discuss body awareness, emotions, boundaries, and consent with children, enhancing their understanding and protection. The package includes five modules: “What do you know about sexual rights?”, “Human body”, “Emotional and Communication Skills”, “Boundaries and consent”, and “Protection of children from sexual abuse”, each divided into three units tailored to specific age groups (5-8 and 9-11 years old). The activities, designed to fit a 45-minute slot in line with school schedules, offer flexibility in implementation order, supported by detailed instructions for effective delivery. Developed under the CSAPE (Child Sexual Abuse Prevention and Education) 2022-2024 project, funded by the European Internal Security Fund and involving collaboration across five European countries (Finland, Iceland, Greece, Albania, and Bosnia-Herzegovina), this package aims to significantly advance the prevention of child sexual abuse.27/02/20241MB