Education

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfKvalitetno i dostupno obrazovanje Pristup kvalitetnom obrazovanju hiljadama djece kojoj je ovo pravo bilo uskraćeno osnovni je cilj projekta „Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018“. Projektom su obuhvaćene tri oblasti - pristup kvalitetnom obrazovanju u oblasti ranog rasta i razvoja, uključivanje djece sa poteškoćama u obrazovni sistem, kao i podučavanje i učenje zasnovano na ishodima učenja usklađenim sa međunarodnim standardima. 28/10/20197MB
application/pdfMy child is growingChild psychomotor development chart age 0-617/07/201913MB
application/pdfMy child speaksLanguage and speech development calendar children 0-717/07/20194MB
image/jpegWe are all ChildrenAwareness raising leaflet16/07/2019692KB
application/pdfBaseline study on children with disabilities in BiHBaseline study on children with disabilities, summary, BiH16/07/2019525KB
application/pdfObrazovanje za učenike izbeglice i tražioce azilaIstraživanje „Sigurno i podržavajuće osnovnoškolsko okruženje za učenike izbeglice i tražioce azila“ sprovedeno je sa ciljem da se, na osnovu podataka, definišu smernice za unapređenje procesa uključivanja dece u formalno osnovno obrazovanje i vaspitanje u Srbiji, i za kreiranje sigurnog i podržavajućeg školskog konteksta za njihovo učenje i razvoj. Nalazi i preporuke, predstavljeni ukratko u ovom sažetku, a detaljnije u celovitom tekstu izveštaja o istraživanju (može se takođe naći na našem sajtu), namenjeni su kreatorima obrazovnih politika, nastavnom kadru, donatorima, ali i drugim profesionalcima i zainteresovanim stranama. Istraživanje je sprovodeno u okviru projekta „Inkluzija dece i roditelja u situaciji izbeglištva i migracije – procena potreba i podrška roditeljima“ koji realizuju CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Save the Children na osnovu Memoranduma o saradnji Save the Children sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 24/05/2018557KB
application/pdfEducation for Refugee and Asylum Seeking PupilsThe research “Safe and Enabling Elementary Education Environment for Refugee and Asylum Seeking Pupils” was conducted in order to obtain data and, based on them, define guidelines for improving the inclusion of migrant children in formal elementary education in Serbia and the creation of a safe and enabling school context for their learning and development. The findings and recommendations, outlined in this Summary and presented in detail in the Research Report (also uploaded on this site), are addressed to education policy makers, teachers, donors, as well as other professionals and stakeholders. The research took place within the project “Inclusion of Children and Parents in Refugee and Migration Situations – Assessment of Needs and Support to Parents” implemented by CIP – Center for Interactive Pedagogy and Save the Children pursuant to a Memorandum on Cooperation between Save the Children and the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. 24/05/2018522KB
application/pdfPriručnik za upotrebu Metodologije rada centara za rani rastMetodologija rada centara za rani rast i razvoj ima za cilj kreirati programe za provođenje razvojno-edukativnih programa, unutar modela za rani rast i razvoj za svu djecu predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina, a koji su usklađeni s relevantnim standardima. Metodologija daje adekvatne smjernice i za rad s roditeljima i lokalnom zajednicom. Programi koji se u njoj nalaze su bazirani na principima unapređenja razvoja djece.11/05/20184MB
application/pdfPriručnik za uporabu Metodologije rada centara za rani rastMetodologija rada Centara za rani rast i razvoj, koja je imala za cilj kreirati programe za provedbu razvojno - edukacijskih programa, unutar modela za rani rast i razvoj za svu djecu predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina, a koji su usklađeni s relevantnim standardima. Metodologija daje primjerene smjernice i za rad s roditeljima i lokalnom zajednicom. Programi koji se u njoj nalaze temelje se na načelima unapređenja razvoja djece.11/05/20184MB
application/pdfПриручник за коришћење Методологије рада центра за рани растМетодологија рада центара за рани раст и развој чији је циљ био креирати програме за спровођење развојно-едукативних програма, унутар модела за рани раст и развој за сву дјецу предшколског узраста од 3 до 6 година, а који су усклађени са релевантним стандардима. Методологија даје адекватне смјернице за рад са родитељима и са локалном заједницом. Програми који су у њој обрађени базирани су на принципима унапређења развоја дјеце.11/05/20185MB

Pages