Child Protection

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfRadna Sveska - Moje putovanje u svijet osjećanjaOva sveska je nastala kao dio Programa za razvoj socio-emocionalnih kompetencija djece. Program promoviše pozitivan razvoj djece, koji se fokusira na nekim od postavki: • Djeca i njihova dobrobit uvijek treba da su na prvom mjestu. • Djeci se mora osigurati sigurnost i bezbjednost, ali i sloboda da aktiv- no učestvuju, istražuju, da se slobodno razvijaju i grade. • Djeca su najdragocjeniji resurs svakog društva - djeca mogu, ukoliko im se pruži podrška da pruže neprocjenjiv doprinos i podršku jedni drugima. • Djeca moraju imati priliku da aktivno učestvuju i donose odluke koje se njih tiču. • Blizak, prihvatajući odnos sa odraslim osobama pruža priliku djeci da se angažuju i da preuzmu odgovornost za svoje učenje, razvoj i život. • Odnosi sa vršnjacima su od ključnog značaja za učenje i vaspitanje – preko tih odnosa djeca uče i razvijaju se • Roditelji/porodica imaju najvažniju ulogu u pružanju podrške koja vodi do dobrobiti, učenja i razvoja djece. 04/07/20231MB
application/pdfWorkbook-My Journey Into the World of EmotionsThis workbook was developed as part of the Programme for Developing Children’s Socio-emotional Competences. The Programme promotes positive child development and focuses on a number of premises: • Children and their welfare should always come first. • Children must be provided with security and safety, as well as the freedom to participate actively, explore and freely develop and grow. • Children are the most valuable resource of any society - with the proper support, they can provide invaluable contributions and support to each other. • Children must have an opportunity to actively participate in decisions that concern them. • A close, accepting relationship with grown-ups gives children the opportunity to engage and take responsibility for their learning, devel- opment and life. • Peer relationships are of crucial importance for learning and growing – it is through these relationships that children learn and develop. • Parents/families have the most important role in providing support to children’s wellbeing, learning and development. 04/07/20231MB
application/pdfProgram for Development of Socio-Emotional CompentenciesThe Programme for Development of Children’s Socio-emotional Competences was created under phase II of the ENVISION – Creating ENabling enVIronment for Social InclusiON of children – project, implemented by Save the Children North West Balkans (SCNWB), via its of- fice in Sarajevo, in partnership with non-governmental organizations “Nova Generacija” Banja Luka, “Otaharin” Bijeljina, “Vermont” Youth Centre Brčko, “Altruist” Association Mostar, Centre for Children’s Rights Podgorica, and “Defendologija” Association Nikšić, as well as centers for social work in Banja Luka, Bihać and Nikšić. The development of the Programme was preceded by an analysis of models, practices and programmes applied in working with children living and/or working on the streets and children at risk in daily centres in Bosnia and Herzegovina and the region. The analysis also included a needs assessment for establishing new programmes that would contribute to improving the quality of services being provided by daily centres for more than ten years to highly vulnerable children and their families. 04/07/20231MB
application/pdfGuidelines for Development of Children Soc.Emotional Comp.These Guidelines for Implementing the Programme for Development of Children’s Socio-emo- tional Competences were created as part of support activities implemented by Save the Children as part of the ENVISION – Creating ENabling enVIronment for Social InclusiON of children – project, phase II, in partnership with non-governmental organisations “Nova Gen- eracija” Banja Luka, “Otaharin” Bijeljina, “Vermont” Youth Centre Brčko, “Altruist” Association Mostar, Centre for Children’s Rights Podgorica, and “Defendologija” Association Nikšić, as well as centres for social work in Banja Luka, Bihać and Nikšić. The creation of the Programme for the Development of Children’s Socio-emotional Competences and the Guidelines for Implementing the Programme, as well as the accompanying Training Programme and working materials contributes to improving children’s protection, position and rights in the countries of the region, especially for groups of children growing up in adverse and discouraging conditions due to their socio-economic and family status. The Guidelines for Implementing the Programme for Development of Children’s Socioemotional Competences are intended for a wide range of practitioners working with pre-school and school-aged children, including providers of childcare services in the community, pre- school institutions, schools and other institutions interested in implementing programmes to improve and develop children’s competences. 04/07/20231MB
application/pdfWherever we go, someone does us harm-SummaryIn this report, Save the Children and the Center for Interdisciplinary Studies at the University of Sarajevo present in-depth research into the level and types of violence that children experience while attempting to reach Western Europe via the Balkans route, the circumstances of that violence, and the policies and practices that exist to support children. They also make recommendations for governments, NGOs and other stakeholders to strengthen the protection and support available to these children.14/09/20222MB
application/pdfGdje god da idemo, čine nam zlo-sažetak izvještajaU ovom izvještaju Centar za migracije i raseljenost na Balkanu, koji radi u okviru kancelarije Save the Children za sjeverozapadni Balkan, i Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, predstavljaju dubinsko istraživanje o nivou i vrstama nasilja koje djeca doživljavaju prilikom pokušaja da balkanskom rutom dođu do zapadne Evrope, okolnosti tog nasilja, i politike i prakse koje postoje za podršku deci. Izvještaj takođe izlaže preporuke za vlade, nevladine organizacije i druge zainteresovane strane za jačanje zaštite i podrške koja je dostupna djeci.14/09/20222MB
application/pdfGde god da idemo, čine nam zlo - sažetak izveštajaU ovom izveštaju Centar za migracije i raseljenost na Balkanu, koji radi u okviru kancelarije Save the Children za severozapadni Balkan, i Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, predstavljaju dubinsko istraživanje o nivou i vrstama nasilja koje deca doživljavaju prilikom pokušaja da balkanskom rutom dođu do zapadne Evrope, okolnosti tog nasilja, i politike i prakse koje postoje za podršku deci. Izveštaj takođe izlaže preporuke za vlade, nevladine organizacije i druge zainteresovane strane za jačanje zaštite i podrške koja je dostupna deci.14/09/20222MB
application/pdfWherever we go, someone does us harmIn this report, Save the Children and the Center for Interdisciplinary Studies at the University of Sarajevo present in-depth research into the level and types of violence that children experience while attempting to reach Western Europe via the Balkans route, the circumstances of that violence, and the policies and practices that exist to support children. They also make recommendations for governments, NGOs and other stakeholders to strengthen the protection and support available to these children.14/09/20223MB
application/pdfVodič za nastavnike - HR VERZIJASvrha publikacije Odgoj i obrazovanje djece o sigurnoj upotrebi digitalnih tehnologija - Vodič za nastavnike je da pomogne učiteljima, nastavnicima i profesorima da svoje učenike u osnovnim i srednjim školama odgajaju i obrazuju o sigurnoj uporabi digitalnih tehnologija, razvijajući kod njih digitalne i socioemocionalne kompetencije. Digitalne i socioemocionalne kompetencije predstavljaju kompetencije za XXI stoljeće, koje su u cijeloj Europi prepoznate kao neophodne da bi jedinka živjela i egzistirala u današnje vrijeme. I u Bosni i Hercegovini ove dvije kompetencije prepoznate su kao dvije od deset ključnih kompetencija i životnih vještina neophodnih u 21 stoljeću. 09/09/20211MB
application/pdfVodič za nastavnike - BOS. VERZIJASvrha publikacije ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE O SIGURNOJ UPOTREBI DIGITALNIH TEHNOLOGIJA - Vodič za nastavnike je da pomogne učiteljima, nastavnicima i profesorima da svoje učenike u osnovnim i srednjim školama odgajaju i obrazuju o sigurnoj upotrebi digitalnih tehnologija, razvijajući kod njih digitalne i socioemocionalne kompetencije. Digitalne i socioemocionalne kompetencije predstavljaju kompetencije za XXI vijek, koje su u cijeloj Evropi prepoznate kao neophodne da bi jedinka živjela i egzistirala u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini ove dvije kompetencije prepoznate su kao dvije od deset ključnih kompetencija i životnih vještina, neophodnih u 21 vijeku.09/09/20211MB

Pages