DRR & CCA

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfSmjernice za provedbu programa iz oblasti zaštitе/spašavanjaSave the Children radi već devet godina na razvijanju lokalnih kapaciteta u oblasti smanjena rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini. U proteklom periodu Save the Children je uz podršku Ministarstva sigurnosti BiH i angažman radne grupe stručnjaka iz oblasti inkluzije i obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju izradio priručnik „Smjernice za nastavnike za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama – dopuna za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju“. (Bosanski jezik)25/06/20193MB
application/pdfSmjernice za provedbu programa iz oblasti zaštitе/spašavanjaSave the Children radi već devet godina na razvijanju lokalnih kapaciteta u oblasti smanjena rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini. U proteklom periodu Save the Children je uz podršku Ministarstva sigurnosti BiH i angažman radne grupe stručnjaka iz oblasti inkluzije i obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju izradio priručnik „Smjernice za nastavnike za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama – dopuna za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju“. (Hrvatski jezik)21/06/20193MB
application/pdfGuidelines for implementation of safety and rescue programsSave the Children has been working for nine years on developing local capacities in the area of disaster risk reduction in Bosnia and Herzegovina. In the past period, Save the Children, with the support of the Ministry of Security of BiH and the engagement of a working group of experts in the field of inclusion and education of children with disabilities, prepared a manual "Teacher Guidelines for the Implementation of Programs in the Area of Protection and Rescue in Primary Schools" - supplement for work with children with disabilities ".21/06/20193MB
application/pdfСмјернице за проведбу програма из области заштите/спашавањSave the Children ради већ девет година на развијању локалних капацитета у области смањена ризика од катастрофа у Босни и Херцеговини. У протеклом периоду Save the Children је уз подршку Министарства сигурности БиХ и ангажман радне групе стручњака из области инклузије и образовања djеце са потешкоћама у развоју израдио приручник „Смјернице за наставнике за реализацију програма из области заштите и спашавања у основним школама – допуна за рад са djецом са потешкоћама у развоју“.21/06/20193MB
application/pdfMinimalni standardi za otpornost obrazovnih ustanovaMinimalni standardi za otpornost vaspitno-obrazovnih ustanova na nesreće i katastrofe su prevashodno namijenjeni odgojno-obrazovnim ustanovama, institucijama i organima obrazovanja, ali mogu poslužiti i nevladinim organizacijama, akademskoj zajednici, medijima i pojedincima koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa, zaštiti i spašavanju djece i unapređenju njihovog obrazovanja, te se iskreno nadamo da će ovaj dokument u praksi naći široku primjenu. Ova publikacija urađena je u okviru projekta „Izgradnja otpornosti na elementarne nepogode i druge nesreće u oblasti obrazovanja u lokalnim zajednicama“. - Bosanski jezik 11/04/2018415KB
application/pdfIntegrisanje DRR-a u nastavne i vannastavne aktivnostiIntegrisanje smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u nastavne i vannastavne aktivnosti: priručnik za odgajatelje u predškolskim ustanovama i nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama, bosanski jezik. 20/11/20173MB
application/pdfIntegriranje DRR-a u nastavne i izvannastavne aktivnostiIntegriranje smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u nastavne i izvannastavne aktivnosti: priručnik za odgajatelje u predškolskim ustanovama i nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama, hrvatski jezik.20/11/20173MB
application/pdfИнтегрисање ДРР-а у наставне и ваннаставне активностиИнтегрисање смањења ризика од елементарних непогода и других несрећа у наставне и ваннаставне активности: приручник за васпитаче у предшколским установама и наставно особље у основним и средњим школама, српски језик.20/11/20173MB
application/pdfKako da postupim ako se desi?Strip kartice sa pitanjima i odgovorima kako postupati u slučaju požara, zemljotresa, poplave, klizišta i/ili ekstremnih temperatura. 20/11/20175MB
application/pdfBudimo svjesni hazardaPoster koji objašnjava ključne termine iz oblasti zaštite i spašavanja. Kada je rizik od katastrofe veliki?20/11/2017103KB

Pages