Health & Nutrition

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfSmjernice za integraciju HEART metodologije u nastavuHEART, je skraćenica za Healing and Education Through the Arts (Iscjeljenje i obrazovanje kroz umjetnosti), i jedan je od programa psihosocijalne podrške organizacije Save the Children koji se zasniva na umjetnosti, a čiji je cilj pomoći djeci izloženoj traumatskim iskustvima ili svakodnevnom stresu.HEART je prilagodljiv model, čija je namjera da se integriše u svakodnevni/sedmični rad sa djecom u vrtićima i školama ili drugim prostorima u zajednici u kojima borave djeca. Model je namijenjen djeci starosti 3 do 20 godina i trenutno se provodi u 20 zemalja svijeta. “Smjernice” uzimaju u obzir prilike u kojima se provode nastavni planovi i programi i potrebe nastavnog osoblja za ujednačenim načinom rada kroz konkretna uputstva o pružanju psihosocijalne podrške u nastavnom procesu zbog čega i nosi naziv: Smjernice za integraciju HEART metodologije u nastavne planove i programe.18/03/20212MB
application/pdfO korona virusuInformativni letak o korona virusu prilagođen za djecu. 11/05/20203MB