Vijesti

Ponedeljak 3 September 2018

Poduzetni roditelji za bolje obrazovanje svoje djece

Zahvaljujući angažmanu roditelja-volontera ni jedno dijete ne propušta ekskurziju, prihode za Kutak prikupljaju i uzgojem organskog povrća u školskom plasteniku...

Ponedeljak 20 August 2018

SISTEM PRILAGOĐEN POTREBAMA DJECE U RIZIKU

“Korisnici usluga Centra su uglavnom djeca u riziku da postanu djeca uključena u život i rad na ulici, napuste porodicu, postanu žrtve trgovine ljudima, žrtve izrabljivanja od strane roditelja, žrtve nasilja...

Ponedeljak 13 August 2018

Poziv lokalnim organizacijama da se prijave za dodjelu mini grantova za sprječavanje napuštanja školovanja

Save the Children, u saradnji sa partnerskim organizacijama Udruženje „Žene sa Une“ iz Bihaća i...

Četvrtak 14 June 2018

Otvoren prvi mobilni Kutak za djecu izbjeglice i migrante u BiH

Osam mjeseci na “balkanskoj ruti” skratilo je Sirvanovo* djetinjstvo. Zajedno sa roditeljima ostavio je teški život u domovini Iraku u potrazi za sigurnijim krovom nad glavom i od tada su na putu. ..

Ponedeljak 11 June 2018

Koalicija međunarodnih organizacija iz oblasti dječijih prava poziva BiH da da prioritet podršci za djecu izbjeglica i migranata i njihovim porodicama, kao i djeci bez pratnje i djeci koja su razdvojena od porodica u BiH

Stranice