Vijesti

Petak 5 February 2021

Kroz bolje obrazovanje budućih nastavnika do boljih ishoda učenja za djecu

Projektna cjelina 1 u sklopu Projekta općeg obrazovanja – TABLA, koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i provodi Save the Children, bavi se inicijalnim obrazovanjem nastavnika u dva kantona FBiH, Sarajevskom i Hercegovačko-neretvanskom, kao i u Republici Srpskoj. Na četvrtom sastanku radne grupe za Projektnu cjelinu 1 predstavljeni su finalni rezultati rada ekspertske grupe te dokumenti koji će u toku februara 2021. biti finalizirani i predloženi ministarstvima obrazovanja, koja su još početkom projekta izrazila podršku projektnim ciljevima i aktivnostima. Ekspertnu grupu projekta TABLA ispred partnerske organizacije, Fondacija “Obrazovanje u akciji”, predvodi prof. dr. Lamija Tanović s kojom smo razgovarali o rezultatima u prvoj godini rada projekta:

Četvrtak 28 January 2021

Children sleeping outside during winter nights at risk in Bosnia and Herzegovina

Children spending their days and nights outside have limited access to food, water, sanitation and no access to protection, health, asylum or education.

Petak 22 January 2021

Svako nasilje nad decom je nedopustivo, a zaštita dece od nasilja obaveza svih koji rade ili su u kontaktu sa decom

Saopštenje organizacije Save the Children povodom prijave seksualnog nasilja u školi glume u Beogradu u Srbiji

Četvrtak 31 December 2020

Zajedničko saopštenje: Potrebna su hitna rješenja za ublažavanje patnje migranata, izbjeglica i tražilaca azila

Potpisane humanitarne organizacije pozivaju na hitno iznalaženje rješenje za najmanje 900 migranata, izbjeglica i tražilaca azila koji su više od 24 sata držani u teškim humanitarnim uvjetima i neizvjesnosti na lokaciji Lipa. Humanitarne organizacije pozivaju državne, entitetske i lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini da se pokrenu s mrtve tačke i pridržavaju principa sadržanih u Međunarodnom pravu o ljudskim pravima, ratifikovanim konvencijama, kao i nacionalnim pravnim okvirima, te obezbijede sigurnost i zaštitu lica koja su izložena riziku.

Subota 26 December 2020

Zajedničko saopštenje o smještaju za izbjeglice, migrante i tražioce azila u Unsko-sanskom kantonu

We call upon the authorities to ensure the immediate safety and protection of those at risk.

Stranice